Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Áttekintés

 • 1.

  • Az ég és a föld megteremtése (1–2.)

  • Hat nap alatt elkészül a föld (3–31.)

   • 1. nap: világosság; nappal és éjszaka (3–5.)

   • 2. nap: boltozat (6–8.)

   • 3. nap: szárazföld és növényzet (9–13.)

   • 4. nap: világítótestek (14–19.)

   • 5. nap: halak és madarak (20–23.)

   • 6. nap: szárazföldi állatok és az ember (24–31.)

 • 2.

  • Isten megpihen a hetedik napon (1–3.)

  • Jehova Isten, az ég és a föld alkotója (4.)

  • A férfi és a nő az Éden-kertben (5–25.)

   • Isten megformálja az embert a porból (7.)

   • A tiltott fa (15–17.)

   • A nő megteremtése (18–25.)

 • 3.

  • Az ember bűnbeesése (1–13.)

   • Az első hazugság (4–5.)

  • Jehova elítéli a lázadókat (14–24.)

   • Jövendölés az asszony utódjáról (15.)

   • Kiűzetés az Édenből (23–24.)

 • 4.

 • 5.

  • Ádámtól Noéig (1–32.)

   • Ádámnak fiai és lányai születtek (4.)

   • Énók Istennel járt (21–24.)

 • 6.

  • Isten fiai feleséget vesznek maguknak a földön (1–3.)

  • Megszületnek a nefilek (4.)

  • Az emberek gonoszsága elszomorítja Jehovát (5–8.)

  • Noé azt a megbízatást kapja, hogy építse meg a bárkát (9–16.)

  • Isten bejelenti, hogy vízözönt hoz a földre (17–22.)

 • 7.

  • Noé családja és az állatok bemennek a bárkába (1–10.)

  • A vízözön (11–24.)

 • 8.

  • A víz apadni kezd (1–14.)

   • Noé kiengedi a galambot (8–12.)

  • Noé családja és az állatok kijönnek a bárkából (15–19.)

  • Istennek a földdel kapcsolatos ígérete (20–22.)

 • 9.

  • Utasítások az emberiségnek (1–7.)

   • A vérről szóló törvény (4–6.)

  • Szivárványszövetség (8–17.)

  • Próféciák Noé leszármazottairól (18–29.)

 • 10.

  • A nemzetek felsorolása (1–32.)

   • Jáfet leszármazottai (2–5.)

   • Hám leszármazottai (6–20.)

    • Nimród ellenszegül Jehovának (8–12.)

   • Sém leszármazottai (21–31.)

 • 11.

  • Bábel tornya (1–4.)

  • Jehova összezavarja az emberek nyelvét (5–9.)

  • Sémtől Ábrámig (10–32.)

   • Táré családja (27.)

   • Ábrám elhagyja Urt (31.)

 • 12.

  • Ábrám elmegy Háránból Kánaánba (1–9.)

   • Isten ígérete Ábrámnak (7.)

  • Ábrám és Szárai Egyiptomban (10–20.)

 • 13.

  • Ábrám visszatér Kánaánba (1–4.)

  • Ábrám és Lót szétválnak (5–13.)

  • Isten megismétli az ígéretét Ábrámnak (14–18.)

 • 14.

  • Ábrám kiszabadítja Lótot (1–16.)

  • Melkisédek megáldja Ábrámot (17–24.)

 • 15.

  • Isten szövetséget köt Ábrámmal (1–21.)

   • Jövendölés a 400 éves nyomorgattatásról (13.)

   • Isten megismétli az ígéretét Ábrámnak (18–21.)

 • 16.

 • 17.

  • Ígéret, hogy Ábrahám sok nemzet ősapja lesz (1–8.)

   • Isten Ábrám nevét Ábrahámra változtatja (5.)

  • A körülmetélkedés szövetsége (9–14.)

  • Isten Szárai nevét Sárára változtatja (15–17.)

  • Isten ígéretet tesz, hogy megszületik Izsák (18–27.)

 • 18.

  • Három angyal meglátogatja Ábrahámot (1–8.)

  • Sára ígéretet kap arra, hogy fia lesz; ő ezen nevet (9–15.)

  • Ábrahám Szodoma érdekében szól (16–33.)

 • 19.

  • Lótot meglátogatják az angyalok (1–11.)

  • Az angyalok sürgetik Lótot és a családját, hogy hagyják el a várost (12–22.)

  • Szodoma és Gomorra elpusztul (23–29.)

   • Lót felesége sóoszloppá válik (26.)

  • Lót és a lányai (30–38.)

   • Moáb és Ammon származása (37–38.)

 • 20.

  • Abimélek visszaadja Sárát Ábrahámnak (1–18.)

 • 21.

  • Izsák születése (1–7.)

  • Izmael gúnyolja Izsákot (8–9.)

  • Ábrahám elküldi Hágárt és Izmaelt (10–21.)

  • Ábrahám szövetséget köt Abimélekkel (22–34.)

 • 22.

  • Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy áldozza fel Izsákot (1–19.)

   • Ábrahám utódai által áldást nyer a föld minden nemzete (15–18.)

  • Rebeka családja (20–24.)

 • 23.

  • Sára halála és sírhelye (1–20.)

 • 24.

  • Ábrahám szolgája feleséget keres Izsáknak (1–58.)

  • Rebeka találkozik Izsákkal (59–67.)

 • 25.

  • Ábrahám újra megnősül (1–6.)

  • Ábrahám halála (7–11.)

  • Izmael fiai (12–18.)

  • Megszületik Jákob és Ézsau (19–26.)

  • Ézsau eladja az elsőszülöttségi jogát (27–34.)

 • 26.

  • Izsák és Rebeka Gérárban (1–11.)

   • Isten megerősíti Izsáknak az Ábrahámnak tett ígéretét (3–5.)

  • Veszekedés a kutak miatt (12–25.)

  • Izsák szövetséget köt Abimélekkel (26–33.)

  • Ézsau feleségül vesz két hettita nőt (34–35.)

 • 27.

  • Jákob megkapja Izsák áldását (1–29.)

  • Ézsau szeretne áldást kapni, de nem érez bűnbánatot (30–40.)

  • Ézsau gyűlöletet táplál Jákob iránt (41–46.)

 • 28.

  • Izsák elküldi Jákobot Paddán-Arámba (1–9.)

  • Jákob álmot lát Bételnél (10–22.)

   • Isten megerősíti Jákobnak az Ábrahámnak tett ígéretét (13–15.)

 • 29.

  • Jákob találkozik Ráhellel (1–14.)

  • Jákob beleszeret Ráhelbe (15–20.)

  • Jákob feleségül veszi Leát és Ráhelt (21–29.)

  • Megszületik Jákob négy fia Leától: Rúben, Simeon, Lévi és Júda (30–35.)

 • 30.

  • Bilha megszüli Dánt és Naftalit (1–8.)

  • Zilpa megszüli Gádot és Ásert (9–13.)

  • Lea megszüli Issakárt és Zebulont (14–21.)

  • Ráhel megszüli Józsefet (22–24.)

  • Jákob nyájai gyarapodnak (25–43.)

 • 31.

  • Jákob titokban elindul Kánaán felé (1–18.)

  • Lábán utoléri Jákobot (19–35.)

  • Jákob szövetséget köt Lábánnal (36–55.)

 • 32.

  • Jákob angyalokkal találkozik (1–2.)

  • Jákob felkészül arra, hogy találkozzon Ézsauval (3–23.)

  • Jákob viaskodik egy angyallal (24–32.)

   • Jákob neve Izrael lesz (28.)

 • 33.

  • Jákob találkozik Ézsauval (1–16.)

  • Jákob Sikembe utazik (17–20.)

 • 34.

  • Dínát megerőszakolják (1–12.)

  • Jákob fiai megtévesztik a sikemieket (13–31.)

 • 35.

  • Jákob megszabadul az idegen istenektől (1–4.)

  • Jákob visszatér Bételbe (5–15.)

  • Megszületik Benjámin; meghal Ráhel (16–20.)

  • Izrael 12 fia (21–26.)

  • Izsák halála (27–29.)

 • 36.

  • Ézsau leszármazottai (1–30.)

  • Edom királyai és törzsfői (31–43.)

 • 37.

  • József álmai (1–11.)

  • József és a féltékeny testvérei (12–24.)

  • Józsefet eladják rabszolgának (25–36.)

 • 38.

 • 39.

  • József Potifár házában (1–6.)

  • József ellenáll Potifár feleségének (7–20.)

  • József börtönben (21–23.)

 • 40.

  • József megfejti a rabok álmát (1–19.)

   • A megfejtés Isten dolga (8.)

  • A fáraó születésnapi lakomája (20–23.)

 • 41.

  • József megfejti a fáraó álmait (1–36.)

  • A fáraó magas tisztségbe helyezi Józsefet (37–46a)

  • József felügyeli az élelmiszerkészletet (46b–57.)

 • 42.

  • József testvérei Egyiptomba mennek (1–4.)

  • József találkozik a testvéreivel, és próbára teszi őket (5–25.)

  • József testvérei hazatérnek Jákobhoz (26–38.)

 • 43.

  • József testvérei másodszor utaznak Egyiptomba, most Benjáminnal (1–14.)

  • József újra találkozik a testvéreivel (15–23.)

  • József és a testvérei együtt esznek (24–34.)

 • 44.

  • József ezüstserlege Benjámin zsákjában (1–17.)

  • Júda könyörög Benjáminért (18–34.)

 • 45.

  • József felfedi a kilétét (1–15.)

  • József testvérei elmennek Jákobért (16–28.)

 • 46.

  • Jákob és a háznépe Egyiptomba költözik (1–7.)

  • Azoknak a nevei, akik Egyiptomba költöztek (8–27.)

  • József találkozik Jákobbal Gósen földjén (28–34.)

 • 47.

  • Jákob találkozik a fáraóval (1–12.)

  • József bölcs intézkedései (13–26.)

  • Izrael letelepedik Gósen földjén (27–31.)

 • 48.

  • Jákob megáldja József két fiát (1–12.)

  • Efraim kapja az elsőszülöttnek járó áldást (13–22.)

 • 49.

  • Jákob próféciája a halálos ágyán (1–28.)

   • Júdától származik majd Siló (10.)

  • Jákob utasítást ad arra, hogy hova temessék (29–32.)

  • Jákob halála (33.)

 • 50.

  • József eltemeti Jákobot Kánaánban (1–14.)

  • József megnyugtatja a testvéreit, hogy megbocsátott nekik (15–21.)

  • József életének az utolsó napjai és a halála (22–26.)

   • József parancsot ad arra, hogy vigyék el a csontjait (25.)