1Mózes 34:1–31

34  Akkoriban Dína, Jákob és Lea lánya,+ rendszeresen elment annak a földnek a lányaihoz, hogy velük legyen*.+  Amikor meglátta őt Sikem, e föld fejedelmének, a hivvita+ Hámornak a fia, megragadta, lefeküdt vele, és megerőszakolta.  Nagyon vonzódott* Dínához, Jákob lányához, beleszeretett a lányba, és szívhez szólóan beszélt vele*.  Sikem végül ezt mondta Hámornak+, az apjának: „Szerezd meg nekem feleségül ezt a lányt!”  Amikor meghallotta Jákob, hogy Sikem megbecstelenítette Dínát, a lányát, a fiai az állatainál voltak a mezőn. Ezért Jákob hallgatott, míg meg nem jöttek.  Később Hámor, Sikem apja kiment Jákobhoz, hogy beszéljen vele.  Ám Jákob fiai hallottak a történtekről, és azonnal visszajöttek a mezőről. Felháborodtak, és nagy haragra gerjedtek, amiért Sikem szégyent hozott Izraelre azzal, hogy lefeküdt Jákob lányával.+ Nem lett volna szabad ilyesminek megtörténnie.+  Hámor így beszélt velük: „Sikem, a fiam sóvárog a lányotok után*. Kérlek, adjátok őt hozzá feleségül,  és lépjetek velünk házassági szövetségre. Lányaitokat adjátok hozzánk, és vegyétek feleségül a lányainkat.+ 10  Lakjatok velünk, hiszen előttetek a földünk. Lakjatok rajta, kereskedjetek, és telepedjetek le itt.” 11  Sikem ekkor ezt mondta Dína apjának és testvéreinek: „Bárcsak jóindulattal lennétek irántam! Amit csak kértek tőlem, megadom nektek! 12  Akármilyen nagy menyasszonyárat és ajándékot kértek tőlem,+ kész vagyok megadni, amit csak mondtok. Csak adjátok hozzám feleségül a lányt.” 13  Jákob fiai pedig megtévesztő választ adtak Sikemnek és az apjának, Hámornak, mert Sikem megbecstelenítette Dínát, a húgukat. 14  Ezt mondták nekik: „Nem tehetjük, hogy olyan férfinak adjuk a húgunkat, aki nincs körülmetélve*,+ mert az szégyen lenne ránk nézve. 15  Csak azzal a feltétellel egyezünk bele, ha olyanok lesztek, mint mi, és minden férfi körülmetélkedik nálatok.+ 16  Akkor hozzátok adjuk lányainkat, a ti lányaitokat pedig feleségül vesszük, és veletek lakunk, és egy néppé leszünk. 17  De ha nem hallgattok ránk, és nem metélkedtek körül, akkor fogjuk a lányunkat, és elmegyünk.” 18  Tetszett Hámornak+ és Sikemnek, Hámor fiának,+ amit mondtak. 19  Sikem késlekedés nélkül eleget tett a kérésnek,+ mert nagyon szerette Jákob lányát, és ő volt a legtiszteletreméltóbb apja egész háznépében. 20  Hámor és a fia, Sikem tehát elmentek a városkapuhoz+, és így beszéltek a városuk férfiaival: 21  „Ezek a férfiak békében akarnak lenni velünk. Hadd lakjanak hát e földön, és kereskedjenek itt, hisz ez a föld elég nagy ahhoz, hogy ők is itt éljenek. Lányaikat feleségül vehetjük magunknak, és a mi lányainkat hozzájuk adhatjuk.+ 22  De csak azzal a feltétellel egyeznek bele, hogy velünk lakjanak, és egy néppé legyünk, ha közülünk minden férfi körülmetélkedik, mint ahogy ők is körül vannak metélve.+ 23  Vajon nem a miénk lesz akkor mindenük, a vagyonuk és összes állatuk? Csak fogadjuk el a feltételüket, hogy aztán velünk lakhassanak.” 24  És mindenki, aki összegyűlt a városkapuban, hallgatott Hámorra meg a fiára, Sikemre, és minden férfi körülmetélkedett, mindaz, aki összegyűlt a városkapuban. 25  Ám a harmadik napon, amikor még fájdalmaik voltak, Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dína testvérei+ kardot ragadtak, váratlanul rátörtek a városra, és megöltek minden férfit.+ 26  Hámort és a fiát, Sikemet is. Majd elvitték Dínát Sikem házából, és kimentek onnan. 27  Jákob többi fia pedig ment, és kifosztotta a várost, ahol a férfiak holtan hevertek. Mindezt azért tették, mert megbecstelenítették a húgukat.+ 28  Elvitték azok nyájait, csordáit, szamarait és mindazt, ami a városban és a mezőn volt. 29  Magukkal vitték minden vagyonukat, és foglyul ejtették az összes kisgyermeküket és feleségüket, és elraboltak mindent, ami a házakban volt. 30  Jákob erre ezt mondta Simeonnak és Lévinek:+ „Nagy bajt hoztatok rám,* mert miattatok e föld lakosai, a kánaániták és a periziták meggyűlöltek engem. Mi kevesen vagyunk, és ők biztosan összegyűlnek majd, hogy megtámadjanak, és meg fognak semmisíteni a háznépemmel együtt.” 31  De ők így feleltek: „Szabad bárkinek is úgy bánni húgunkkal, mint egy prostituálttal?”

Lábjegyzetek

Vagy: „lássa őket”.
Vagy: „vonzódott a lelke”.
Szó szerint: „folyton a lány szívére beszélt”.
Vagy: „lelke ragaszkodik a lányotokhoz”.
Szó szerint: „akinek előbőre van”.
Vagy: „kitaszítottá tettetek engem”.

Jegyzetek

Multimédia