1Krónikák 18:1–17

18  Valamivel később Dávid legyőzte és behódoltatta a filiszteusokat, és elvette tőlük Gátot+ és a környező városokat*.+  Aztán vereséget mért Moábra,+ és a moábiták Dávid szolgái lettek, és sarcot fizettek neki.+  Dávid még legyőzte Hadadézert+ is, Cóba+ királyát Hamát+ közelében, amikor az az Eufrátesz folyó felé tartott, hogy megszilárdítsa a hatalmát.+  Dávid zsákmányolt tőle 1000 szekeret, foglyul ejtett 7000 lovast meg 20 000 gyalogost.+ Majd 100 szekérhúzó ló kivételével az összes ló lábának az inát elvágta.+  Amikor a damaszkuszi szírek a segítségére siettek Hadadézernek, Cóba királyának, Dávid megölt a szírek közül 22 000 embert.+  Dávid aztán helyőrségeket állított Szíriába, Damaszkuszba, és a szírek Dávid szolgái lettek, és sarcot fizettek neki. Bármerre járt is Dávid, Jehova mindig győzelemre segítette* őt.+  Dávid ezenkívül elvette az aranyból készült kerek pajzsokat Hadadézer szolgáitól, és elvitte azokat Jeruzsálembe.  Tibhátból és Kúnból, Hadadézer városaiból rengeteg rezet vitt el Dávid. Salamon abból készítette el a réztengert+, az oszlopokat és a rézeszközöket.+  Amikor Tóu, Hamát királya meghallotta, hogy Dávid legyőzte Hadadézernek, Cóba királyának egész hadseregét,+ 10  azonnal elküldte a fiát, Hadórámot Dávid királyhoz, hogy megkérdezze a hogyléte felől, és kifejezze elismerését azért, hogy harcolt Hadadézer ellen, és legyőzte őt (Hadadézer ugyanis gyakran harcolt Tóu ellen). Mindenféle arany-, ezüst- és réztárgyat is vitt neki. 11  Dávid király Jehovának szentelte+ ezeket azzal az ezüsttel és arannyal együtt, amelyet már elhozott az összes nemzettől: Edomtól, Moábtól, az ammonitáktól+, a filiszteusoktól+ és az amálekitáktól+. 12  Abisai+, Céruja+ fia pedig 18 000 edomitát ölt meg a Só-völgyben.+ 13  Helyőrségeket is állított Edomba, és az edomiták mind Dávid szolgái lettek.+ Bármerre járt is Dávid, Jehova mindig győzelemre segítette* őt.+ 14  Dávid uralkodott egész Izrael felett,+ és jogot meg igazságot szolgáltatott egész népének.+ 15  Joáb, Céruja fia volt a sereg vezére,+ Josafát+, Ahilud fia pedig emlékíró volt. 16  Cádók, Ahitub fia és Ahimélek, Abjátár fia papok voltak, Savsa pedig titkár volt. 17  Benája, Jójada fia a kereteusok+ és a peleteusok+ fölé volt rendelve, Dávid fiai pedig az elsők voltak a király mellett.

Lábjegyzetek

Vagy: „és annak alárendelt városait”.
Vagy: „megmentette”.
Vagy: „megmentette”.

Jegyzetek

Multimédia