1Királyok 21:1–29

21  Ezek után a következő történt: A jezréeli Nábótnak volt egy szőlője Jezréelben+, Szamária királyának, Ahábnak a palotája mellett.  Aháb ezt mondta Nábótnak: „Add nekem a szőlődet, hadd legyen az a veteményeskertem, hisz közel van a házamhoz. Adok egy jobb szőlőt helyette. Vagy ha szeretnéd, hát pénzben adom meg az árát.”  De Nábót ezt mondta Ahábnak: „Jehova szemszögéből nézve el sem tudom képzelni, hogy neked adjam ősapáim örökségét.”+  Aháb ezért bement a házába rosszkedvűen és leverten a jezréeli Nábót válasza miatt, aki ezt mondta: „Nem adom neked ősapáim örökségét.” Lefeküdt az ágyára, elfordult, és nem akart enni.  A felesége, Jezabel+ bement hozzá, és beszélt vele: „Miért vagy olyan rosszkedvű, hogy még enni sem akarsz?”  Ő így válaszolt: „Mert ezt mondtam a jezréeli Nábótnak: »Add el nekem a szőlődet. Vagy ha úgy látod jobbnak, adok helyette egy másik szőlőt.« De ő ezt mondta: »Nem adom neked a szőlőmet.«”  A felesége, Jezabel így szólt hozzá: „Hát nem te vagy a király Izraelben? Ne búsulj! Kelj föl, és egyél valamit! Én majd neked adom a jezréeli Nábót szőlőjét.”+  Így hát leveleket írt Aháb nevében, és lepecsételte annak pecsétjével.+ Aztán elküldte a leveleket azoknak a véneknek+ és előkelőségeknek, akik Nábóttal egy városban laktak.  A levelekben ezt írta: „Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép elé. 10  Ültessetek elé két semmirekellő embert, és így tanúskodjanak ellene+: »Átkoztad Istent és a királyt!«+ Azután vigyétek ki, és kövezzétek halálra.+ 11  Városának emberei, a városában lakó vének és előkelőségek erre úgy cselekedtek, ahogy írva volt a levelekben, melyeket Jezabel küldött nekik. 12  Böjtöt hirdettek, és Nábótot odaültették a nép elé. 13  Majd odajött a két semmirekellő ember, leültek Nábót elé, és tanúskodni kezdtek ellene a nép előtt, ezt mondva: „Nábót átkozta Istent és a királyt!”+ Azután kivitték őt a város külterületére, és halálra kövezték.+ 14  Akkor ezt üzenték Jezabelnek: „Nábótot halálra kövezték.”+ 15  Amint Jezabel meghallotta, hogy Nábótot halálra kövezték, így szólt Ahábhoz: „Menj, vedd birtokba a jezréeli Nábót szőlőjét,+ amelyet nem akart eladni neked, mert Nábót már nem él. Halott.” 16  Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót halott, rögtön lement a jezréeli Nábót szőlőjébe, hogy birtokba vegye. 17  Jehova pedig így szólt a tisbei Illéshez+: 18  „Menj le Izrael királya, Aháb elé, Szamáriába.+ Nábót szőlőjében van. Azért ment oda, hogy birtokba vegye. 19  Így beszélj hozzá: »Ezt mondja Jehova: ’Meggyilkoltál egy embert,+ és még a birtokát is elveszed+?’« Aztán így folytasd: »Ezt mondja Jehova: ’Ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják majd fel a te véredet is!’«”+ 20  Aháb ezt mondta Illésnek: „Ó, hát megtaláltál, ellenségem?”+ Ő így felelt: „Megtaláltalak. Isten ezt mondja: »Mivel elhatároztad*, hogy azt teszed, amit Jehova rossznak tart,+ 21  csapást hozok rád. Megsemmisítelek,* és kiirtok Aháb leszármazottai közül minden férfit*,+ beleértve a magára hagyottat és a gyengét is Izraelben.+ 22  Olyanná teszem a házadat, mint Jeroboámnak, Nébát fiának a házát,+ és mint Baásának, Ahija fiának a házát,+ mert haragra ingereltél, és bűnbe vitted Izraelt.« 23  Jezabelre nézve pedig ezt mondta Jehova: »A kutyák fogják megenni Jezabelt Jezréel földjén.+ 24  Akije a városban hal meg Ahábnak, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az ég madarai eszik meg.+ 25  Még soha senki nem volt olyan, mint Aháb,+ aki annyira eltökélt volt abban,* hogy azt tegye, amit Jehova rossznak tart, és mindezt a felesége, Jezabel ösztönzésére.+ 26  A lehető legutálatosabban cselekedett azzal, hogy az undorító bálványok* után járt, pontosan úgy, ahogy az amoriták tették, akiket Jehova kiűzött az izraeliták elől.+«” 27  Amikor Aháb meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta ruháit, és zsákruhába öltözött. Böjtölni kezdett, zsákruhában feküdt le, és leverten járt. 28  Jehova aztán így szólt a tisbei Illéshez: 29  „Láttad, hogy Aháb mennyire megalázta magát előttem?+ Mivel megalázta magát előttem, nem az ő életében hozom el a csapást a házára, hanem fiának a napjaiban.”+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „arra adtad magad”.
Vagy: „elsöpörlek”.
Szó szerint: „falra vizelőt”. Ez egy megvető héber kifejezés, mely férfiakra utal.
Szó szerint: „arra adta magát”.
A héber kifejezés rokonságban állhat a ’ganéj’ jelentésű szóval, és a megvetés kifejezésére használták.

Jegyzetek

Multimédia