Ézsaiás 8:1–22

8  Jehova ezt mondta nekem: „Fogj egy nagy táblát,+ és írd rá egy egyszerű íróvesszővel*: »Máher-Sálál-Hás-Báz*  És hadd erősítsem ezt meg írásban* megbízható tanúkkal, Uriás+ pappal és Zakariással, Jeberekiás fiával.”  Ezután nemi kapcsolatot létesítettem* a prófétanővel*, ő teherbe esett, és idővel fiút szült.+ Jehova akkor ezt mondta nekem: „A Máher-Sálál-Hás-Báz nevet add neki,  mert mielőtt a fiú ki tudná mondani, hogy »apám« és »anyám«, Damaszkusz vagyonát és Szamária zsákmányát elviszik Asszíria királya elé.”+  Jehova megint szólt hozzám:   „Ez a nép megvetette Siloah* szelíden folydogáló vizeit,+és Recinnek meg Remália fiának+ örül.   Ezért Jehova elhozza rájuka folyó* hatalmas és sok vizét,Asszíria királyát+ és egész dicsőségét. Az mindenhol kilép a medréből,elönti a partjait,   és végigsöpör Júdán. Áradni fog, átmegy rajta, és nyakig ér majd.+ Kiterjesztett szárnyaival teljes szélességében beteríti az országod,ó, Immánuel*+!”   Ártsatok csak, népek, de darabokra fogtok törni! Figyeljetek mind, akik a föld távoli vidékeiről vagytok! Készüljetek csak a csatára,* de darabokra fogtok törni!+ Készüljetek csak a csatára, de darabokra fogtok törni! 10  Szőjetek csak tervet, úgyis meghiúsul! Mondjatok, amit akartok, úgysem valósul meg,mert Isten velünk van*!+ 11  Miközben Jehova erős keze rajtam volt, ő így figyelmeztetett, hogy ne kövessem ennek a népnek a példáját: 12  „Ne nevezzétek szövetségnek*, amit a nép szövetségnek nevez. Ne féljetek attól, amitől ők félnek,és ne remegjetek amiatt. 13  A seregek Jehováját tartsátok szentnek,+őt féljétek*,és őmiatta remegjetek!+ 14  Szentély* lesz ő,de megütközés köveés botlásnak sziklája+ isIzrael mindkét házának,kelepce és csapdaJeruzsálem lakosainak. 15  Sokan megbotlanak közülük, elesnek és összetörnek. Csapdába esnek, és elfogják őket. 16  Göngyöld össze az írásos bizonyítékot,tegyél pecsétet a törvényre* a tanítványaim között! 17  Én várakozni fogok* Jehovára,+ aki elrejti arcát Jákob háza elől,+ és benne reménykedem. 18  Én és a gyermekek, akiket Jehova adott nekem,+ jelek+ és csodák vagyunk Izraelben a seregek Jehovájától, aki a Sion hegyén lakik. 19  És ha azt mondanák nektek: „Forduljunk a spiritiszta szellemidézőkhöz vagy a jósokhoz, akik csipognak és mormognak”, hát nem Istenéhez kellene fordulnia a népnek? A halottakhoz kell fordulniuk az élőkért?+ 20  Inkább a törvényhez és az írásos bizonyítékhoz kell fordulniuk! Ha nem eszerint beszélnek, nem látnak világosságot*.+ 21  Mindenki lesújtottan és éhesen járja majd az országot.+ És mivel éhes és ingerült, átkozni fogja a királyát és Istenét, ahogy felfelé néz. 22  Aztán a földre néz, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, homályt és nehéz időket, borút és semmi fényt!

Lábjegyzetek

Szó szerint: „a halandó ember íróvesszejével”.
Jel. valószínűleg: ’sietve a zsákmányhoz, gyorsan a fosztogatáshoz’.
Vagy: „hadd bizonyítsam ezt”.
Szó szerint: „közeledtem”.
Mármint Ézsaiás a feleségével.
Ez egy vízvezeték volt.
Vagyis az Eufrátesz.
Lásd: Ézs 7:14.
Vagy: „övezzétek fel magatokat”.
Az „Isten velünk van” kifejezés héber megfelelője az Immánuel. Lásd: Ézs 7:14; 8:8.
Vagy: „összeesküvésnek”.
Vagy: „tiszteljétek mélységesen”.
Vagy: „menedék”.
Vagy: „az útmutatásra”.
Vagy: „lelkesen fogok várni”.
Szó szerint: „hajnalt”.

Jegyzetek

Multimédia