Ámós 5:1–27

5  „Halljátok ezt a szót, melyet gyászdalként* szólok ellenetek, ó, Izrael népe:   »Elesett a szűz, Izrael,és nem kel fel többé. Otthagyták földjén,és nincs, aki felemelné.«  Mert ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: »Izrael népében az 1000 emberrel kivonult városnak csak 100 embere marad,és a 100-zal kivonultnak csak 10.«+  Mert ezt mondja Jehova Izrael népének: »Keressetek engem, és éljetek!+   Ne keressétek Bételt,+ne menjetek Gilgálba,+ és ne menjetek át Beér-Sebába,+mert bizony száműzetésbe megy Gilgál,+Bétel pedig semmivé* lesz.   Keressétek Jehovát, és éljetek,+nehogy fellobbanjon ő, mint a tűz, József házán,felemésztve Bételt, és senki se tudja eloltani.   A jogosságot ürömmé* változtatjátok,és az igazságosságot a földre vetitek.+   Aki a Kima csillagképet* és a Keszil csillagképet* alkotta,+aki a sötét árnyékot nappalra fordítja,aki a nappalt sötét éjszakává teszi,+aki összegyűjti a tenger vizét,hogy a föld színére öntse azt:+ Jehova az ő neve.   Aki egy szempillantás alatt pusztulást hoz az erősre,elpusztítva a megerősített helyeket. 10  Gyűlölik azt, aki a városkapuban fedd,és utálják azt, aki igazat mond.+ 11  Mivel birtokbért* szedtek a szegénytől,és adó gyanánt elveszitek a gabonáját,+nem laktok majd faragott kövekből készült házakban, melyeket építettetek,+és nem isztok majd nemes szőlőitek borából, melyeket ültettetek+. 12  Mert tudom, milyen sokszor lázadtatok*,és milyen súlyosak a bűneitek– nektek, akik nyomorgatjátok az igazságost,engeditek magatokat megvesztegetni,*és nem szolgáltattok igazságot a szegényeknek a városkapuban.+ 13  Ezért hallgatni fog akkor, akinek éleslátása van,mert veszedelmes idő lesz az+. 14  A jót keressétek, és ne a rosszat,+hogy élhessetek.+ Akkor Jehova, a seregek Istene talán veletek lesz,ahogy mondjátok is, hogy veletek van.+ 15  Gyűlöljétek a rosszat, és szeressétek a jót,+jusson érvényre az igazságosság a városkapuban+. Jehova, a seregek Istene talánkegyes lesz majd József maradéka iránt.+« 16  Ezért Jehova, a seregek Istene, Jehova ezt mondja: »Jajveszékelés lesz mindenütt a köztereken,és az utcákon mindenfelé ezt mondják majd az emberek: ’Jaj, jaj!’ Földműveseket hívnak, hogy gyászoljanak,és siratókat, hogy jajveszékeljenek.« 17  »Minden szőlőben jajveszékelés lesz,+mert átmegyek köztetek« – ezt mondja Jehova. 18  »Jaj azoknak, akik sóvárognak Jehova napja után!+ Mit jelent majd nektek Jehova napja?+ Sötétség lesz, és nem világosság.+ 19  Olyan lesz, mint amikor az ember oroszlán elől menekül, és medvével találja szembe magát;és amikor bemegy a házába, és kezével a falnak támaszkodik, kígyó marja meg. 20  Hát nem sötétség lesz Jehova napja, semmint világosság? Hát nem homály lesz, mintsem fényesség? 21  Gyűlölöm és megvetem ünnepeiteket,+és nem szerez örömet ünnepi összejöveteleitek illata. 22  Még ha égőáldozatokat vagy ajándékáldozatokat mutattok is be,nem lelem bennük örömömet,+és nem fogadom szívesen hizlalt állatokból való közösségi áldozataitokat.+ 23  Ne háborgassatok énekeitek zajával,és ne halljam húros hangszereitek hangját!+ 24  Hömpölyögjön a jogosság, mint a vizek,+és az igazságosság, mint a folyamatosan áramló patak. 25  Hát nem hoztatok nekem áldozatokat és ajándékáldozatokata pusztában 40 éven át, ó, Izrael népe?+ 26  Most pedig el kell majd vinnetek Szakkútot, a királyotokat, és Kevánt,*képmásaitokat, melyeket istenetek csillagáról készítettetek magatoknak. 27  Én pedig száműzetésbe küldelek benneteket Damaszkuszon túlra+« – ezt mondja ő, kinek neve Jehova, a seregek Istene+.”

Lábjegyzetek

Vagy: „siratóénekként”.
Esetleg: „rejtelemmé”.
Vagy: „keserűséggé”.
Feltehetően a Fiastyúk csillaghalmaz a Bika csillagképben.
Feltehetően az Orion csillagkép.
Vagy: „földadót”.
Vagy: „követtetek el bűnt”.
Vagy: „pénzt fogadtok el a hallgatásért”.
Mindkét istenség a Szaturnusz bolygóra utalhat, melyet istenként imádtak.

Jegyzetek

Multimédia