Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Filippi 2:1–30

2  Ha tehát van valami bátorítás Krisztusban,+ ha van valami szeretetből fakadó vigasz, ha van valami szellemben való részesség,+ ha van valami gyöngéd vonzalom+ és könyörület,  akkor tegyétek teljessé az örömömet azzal, hogy ugyanazon értelemmel vagytok,+ ugyanaz a szeretet van bennetek, össze vagytok forrva lélekben, egyazon gondolatot tartva elmétekben,+  semmit sem cselekedve perlekedésre való hajlamból+ vagy önhittségből+, hanem alázatossággal úgy vélekedve, hogy a többiek felettetek állnak,+  nemcsak a magatok dolgaira fordítva személyes figyelmet,+ hanem a többiekéire is.+  Őrizzétek meg magatokban ezt a gondolkodásmódot, amely már Krisztus Jézusban is megvolt,+  aki, noha Isten formájában létezett,+ nem foglalkozott az elbitorlás gondolatával, tudniillik azzal, hogy Istennel egyenlő legyen.+  Nem, hanem megüresítette magát, rabszolgai formát öltött,+ és emberekhez lett hasonlóvá.+  Mi több, amikor emberi formában találtatott,+ megalázta magát, és engedelmes lett egészen a halálig,+ igen, a kínoszlopon+ való halálig.  Az Isten éppen ezért magasabb állásba is emelte,+ és kedvesen megadta neki a nevet, amely minden más névnek felette áll,+ 10  hogy a Jézus nevében minden térd meghajoljon: az égben levőké, a földön levőké és a föld alatt levőké,+ 11  s minden nyelv nyíltan megvallja+, hogy Jézus Krisztus Úr+ az Istennek, az Atyának dicsőségére.+ 12  Ennélfogva, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek,+ nemcsak a jelenlétemben, hanem most még sokkal készségesebben a távollétemben, folyton munkáljátok megmentéseteket, félelemmel+ és remegéssel; 13  mert Isten az, aki cselekszik bennetek az ő jótetszéséért,+ hogy akarjatok is, és cselekedjetek is.+ 14  Továbbra is zúgolódások és vitázások nélkül+ tegyetek mindent, 15  hogy feddhetetlenek+ és ártatlanok legyetek, Istennek szeplő nélküli gyermekei+ egy elferdült és elfajult nemzedék közepette,+ akik között fényletek mint világítótestek a világban,+ 16  erős markolással kapaszkodva az élet szavába,+ hogy okom legyen az ujjongásra Krisztus napján,+ hogy nem hiába futottam, és nem hiába dolgoztam keményen.+ 17  Mindazonáltal, még ha kiöntetem is, mint egy italfelajánlás,+ az áldozatra+ és nyilvános szolgálatra, amelyekhez a hit vezetett el titeket,+ örvendek, és örvendezek+ mindnyájatokkal. 18  Ugyanígy pedig ti magatok is örvendjetek, és örvendezzetek velem.+ 19  Én pedig remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteuszt rövidesen elküldöm hozzátok, hogy vidám lélek legyek,+ amint értesülök a titeket érintő dolgokról. 20  Mert senki másom nincs, aki olyan lelkületű volna, mint ő, és aki igazán törődne+ a titeket érintő dolgokkal. 21  Mert a többiek mind a maguk érdekeit keresik,+ és nem a Krisztus Jézuséit. 22  Ti pedig ismeritek a bizonyítékot, amelyet önmagára nézve felmutatott, hogy mint gyermek+ az apjával, úgy szolgált velem rabszolgaként a jó hír előmozdításában. 23  Ő az tehát, akit, remélem, elküldök, mihelyt látom, hogyan állnak az engem érintő dolgok. 24  Sőt, bizalommal vagyok az Úrban, hogy rövidesen én magam is elmegyek.+ 25  Mindamellett szükségesnek látom, hogy elküldjem hozzátok Epafrodituszt+, aki nekem testvérem, munkatársam+ és katonatársam+, nektek pedig küldöttetek és személyes szolgátok a szükségemre; 26  mivel vágyakozik rá, hogy lásson mindnyájatokat, és lehangolt, mert hallottátok, hogy megbetegedett. 27  Igen, csakugyan megbetegedett, annyira, hogy már-már halálán volt; de az Isten irgalmazott+ neki, és valójában nemcsak neki, hanem nekem is, hogy bánat bánatra ne érjen. 28  Így hát annál nagyobb sietséggel elküldöm, hogy látva őt, ismét örvendezzetek, én pedig annál kevésbé legyek bánatos. 29  Fogadjátok+ tehát őt a megszokott módon az Úrban teljes örömmel; és továbbra is tartsátok becsben az ilyeneket,+ 30  mert az Úr munkája miatt egészen közel került a halálhoz, veszélynek téve ki a lelkét,+ hogy teljesen pótolja azt, hogy ti nem vagytok itt személyes szolgálatomra.+

Lábjegyzetek