Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Filippi 1:1–30

1  Pál és Timóteusz, Krisztus Jézus rabszolgái+, a Krisztus Jézussal egységben levő összes szentnek, aki Filippiben+ van, felvigyázókkal és kisegítőszolgákkal+ együtt:  Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!+  Mindig hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok+  mindnyájatokért mondott minden könyörgésemben,+ örömmel ajánlva fel könyörgésemet,  a hozzájárulás miatt, amellyel az első naptól fogva mindeddig a pillanatig támogattátok+ a jó hírt.  Mert abban bizonyos vagyok, hogy aki elkezdett bennetek egy jó munkát, véghez is viszi+ azt Jézus Krisztus napjáig+.  Teljesen helyénvaló, hogy ezt gondoljam mindnyájatok felől, mert a szívemben vagytok,+ hiszen mind a rabbilincseimben+, mind a jó hír védelmezésében+ és törvényes+ megerősítésében valamennyien részesek+ vagytok velem a ki nem érdemelt kedvességben.  Mert tanúm az Isten, mennyire epekedem mindnyájatok után, oly gyöngéd vonzalommal+, amilyen Krisztus Jézusé.  És azért imádkozom továbbra is, hogy szeretetetek még jobban és jobban bővelkedjen+ pontos ismerettel+ és teljes tisztánlátással+; 10  hogy megbizonyosodjatok a fontosabb dolgokról,+ s így fogyatkozás nélküliek legyetek,+ és ne botránkoztassatok meg másokat,+ egészen Krisztus napjáig, 11  és telve legyetek igazságos gyümölccsel+, ami Jézus Krisztus által van, Isten dicsőségére és dicséretére.+ 12  Kívánom pedig, hogy tudjátok, testvérek, hogy az én dolgaim inkább a jó hír előmenetelére váltak,+ semmint másra, 13  úgyhogy a bilincseim+, melyeket azért viselek, mert Krisztushoz tartozom, közismertté lettek+ az egész Pretoriánus Gárda körében, s mindenki más előtt is;+ 14  és a legtöbb testvér az Úrban, bizalmat merítve rabbilincseimből, annál inkább bátorságot mutat aziránt, hogy félelem nélkül szólja az Isten szavát.+ 15  Igaz, némelyek irigységből és versengésből,+ de mások jóakaratból is prédikálják a Krisztust.+ 16  Az utóbbiak szeretetből teszik ismertté a Krisztust, mert tudják, hogy én a jó hír védelmezése+ végett kerültem ide; 17  az előbbiek viszont perlekedésre való hajlamból+ teszik ezt, és nem tiszta indítékból, mert úgy vélik, nyomorúságot+ támasztanak nekem rabbilincseimben. 18  Ugyan mit számít ez? Semmit, azon kívül, hogy minden módon — akár színlelésből+, akár igazságban — ismertté teszik Krisztust,+ és én ennek örvendezek. Sőt, továbbra is örvendezni fogok, 19  mert tudom, hogy ez a megmentésemet fogja eredményezni a könyörgésetek+ és Jézus Krisztus szellemének megadása által,+ 20  összhangban azzal a sóvár várakozásommal+ és reménységemmel+, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani,+ hanem mint korábban mindenkor, úgy most is teljes beszédbeli nyíltságban+ magasztaltatik majd Krisztus a testem által+, akár élet, akár halál által.+ 21  Mert nekem az élet Krisztus,+ a halál+ pedig nyereség. 22  Mármost ha úgy lenne, hogy a testben kell tovább élni, ez munkámnak gyümölcsözését jelenti+ — ámde nem mondom meg, melyiket választom. 23  Nyomás nehezedik rám e két dolog miatt;+ amit ellenben kívánok, az a megszabadítás és a Krisztussal való együttlét,+ mert ez bizonyosan sokkal jobb.+ 24  Miattatok azonban nagyobb szükség van arra, hogy a testben maradjak.+ 25  Így hát, bizonyos lévén ebben, tudom, hogy maradni fogok,+ és együtt maradok mindnyájatokkal előmeneteletekre+ és hitetek örömére, 26  hogy ujjongásotok túláradjon Krisztus Jézusban énmiattam azáltal, hogy ismét jelen vagyok nálatok. 27  Csak a Krisztusról szóló jó hírhez méltón+ viselkedjetek, hogy akár odamegyek, és látlak benneteket, akár távol vagyok, azt halljam a titeket érintő dolgokról, hogy szilárdan álltok e g y szellemben, e g y lélekként+ küzdve egymás oldalán a jó hírnek hitéért, 28  és nem rémültök meg semmi miatt sem a veletek szemben állóktól+. Nekik ez éppenséggel a pusztulás bizonyítéka, de nektek a megmentésé;+ ez a jelzés pedig Istentől van, 29  mivel nektek megadatott az a kiváltság Krisztusért, hogy ne csak higgyetek+ benne, hanem szenvedjetek+ is érte. 30  Mert ugyanolyan küzdelmetek van, mint amilyet az én esetemben láttatok,+ és amilyenről most az én esetemben hallotok.+

Lábjegyzetek