Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Eszter 2:1–23

2  Mindezek után, amikor Ahasvérus+ király haragja lecsillapodott, megemlékezett Vástiról+ és arról, amit tett,+ s hogy mit határoztak ellene.+  A király szolgái pedig, akik a szolgálatában álltak,+ ezt mondták: „Keressenek+ leányokat, szép külsejű szüzeket+ a király számára,  és jelöljön ki a király megbízottakat birodalmának minden tartományában+, hogy azok gyűjtsenek össze minden szép külsejű szűz leányt Susán várába+, az asszonyok házába, amelyre Hégai+, a király eunuchja+, az asszonyok őrzője felügyel; és a leányok kapjanak szépítő masszírozást.  És az a leány, amelyik tetszésre talál a király szemében, az legyen királyné Vásti helyett.”+ Mindez tetszésre talált a király szemében, és ekképp járt el.  Volt pedig egy zsidó férfi Susán+ várában, név szerint Márdokeus+, Jáir fia, aki Simeinek, a benjáminita+ Kís fiának a fia.  Jeruzsálemből vitték őt száműzetésbe+ az elhurcolt néppel, amelyet Jekóniással+, Júda királyával együtt vittek száműzetésbe, akit Nabukodonozor+, Babilon királya vitt száműzetésbe.  Ő lett a gondviselője+ Hadassának, vagyis Eszternek, apja testvére lányának,+ mert nem volt annak sem apja, sem anyja. A leány pedig szép alakú és szép külsejű volt;+ apja és anyja halálakor Márdokeus a saját lányává fogadta őt.  És történt, hogy amikor kihirdették a király szavát és törvényét, s amikor sok leányt gyűjtöttek Susán+ várába Hégai+ felügyelete alá, akkor Esztert is a király házába vitték Hégainak, az asszonyok őrzőjének felügyelete alá.  Kedves volt a leány az ő szemében, úgyhogy szerető-kedvességre+ talált előtte. Sietett, hogy szépítő masszírozást+ adjon, és megadja a neki járó eledelt, valamint hogy hét kiválasztott leányt adjon még mellé a király házából, és áthelyezte őt meg a mellé adott leányokat az asszonyok házának legjobb részébe. 10  Eszter azonban nem beszélt a népéről+ és rokonairól, mivel Márdokeus megparancsolta neki, hogy ne beszéljen róluk.+ 11  Márdokeus pedig nap mint nap az asszonyok házának udvara előtt járt-kelt, hogy megtudja, jól van-e Eszter, s hogy mi történik vele. 12  Mikor pedig eljött az ideje, hogy minden egyes leány bemenjen Ahasvérus királyhoz, miután a nőkre vonatkozó rendelkezés szerint bántak vele tizenkét hónapig — mert ekként teltek le a szépítő masszírozás napjai: hat hónapig mirhaolajjal+, hat hónapig balzsamolajjal+, és a nők szépítő masszírozásával —, 13  akkor, mindezek után mehetett be a leány a királyhoz. Mindent megadtak neki, amit csak kért, hogy vigye magával az asszonyok házából a király házába.+ 14  Este ment be oda, és reggel tért vissza az asszonyok második házába, amelyre Saásgaz, a király eunuchja,+ az ágyasok őrzője felügyelt. Nem ment be többé a királyhoz, hacsak a király kedvét nem lelte benne, és név szerint nem hívatta.+ 15  Amikor pedig Eszterre került a sor, Abihailnak, Márdokeus nagybátyjának a lányára (akit Márdokeus a saját lányává fogadott),+ hogy bemenjen a királyhoz, ő nem kért semmit+ azon kívül, amit Hégai+, a király eunuchja, az asszonyok házának őrzője mondott neki (mindeközben Eszter kedvességre talált mindazoknak a szemében, akik látták őt).+ 16  Esztert ekkor Ahasvérus királyhoz vitték, a királyi házba, a tizedik, vagyis tébet hónapban, a király uralkodásának hetedik évében.+ 17  A király pedig az összes többi leánynál jobban megszerette Esztert, és nagyobb tetszésre és szerető-kedvességre talált előtte, mint az összes többi szűz.+ Fejére tette hát a királyi fejdíszt, és őt tette királynévá+ Vásti helyett. 18  Azután nagy lakomát rendezett a király minden fejedelme és szolgája számára, Eszter lakomáját. Közkegyelmet+ adott a tartományokban, és ajándékokat osztogatott a király jómódja szerint. 19  Mikor a szüzeket+ másodszor is egybegyűjtötték, Márdokeus a király kapujában ült.+ 20  Eszter nem beszélt rokonairól és népéről,+ ahogyan Márdokeus+ parancsolta neki;+ megtette Eszter mindazt, amit Márdokeus mondott, éppen úgy, mint amikor még ő viselte gondját.+ 21  Azokban a napokban, mikor Márdokeus a király kapujában ült, Bigtán és Teres, a király két udvari tisztviselője, akik ajtónállók voltak, megharagudtak, és keresték, hogyan emelhetnének kezet+ Ahasvérus királyra. 22  Az ügy pedig Márdokeus tudomására jutott, és azonnal elmondta+ Eszter királynénak. Eszter pedig beszélt a királlyal Márdokeus nevében.+ 23  Megvizsgálták az ügyet, s végül igaznak találták. Így hát mindkettőt oszlopra akasztották+. Majd leírták azt a napok eseményeinek könyvébe+ a király előtt.

Lábjegyzetek