Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Zsoltárok 89:1–52

Maszkil. Az ezrahita Etántól+. 89  Jehova szerető-kedvességének tetteiről dalolok időtlen időkig.+Nemzedékről nemzedékre tudatja hűségedet a szám.+   Mert ezt mondom: „A szerető-kedvesség felépítve marad időtlen időkig;+Az egekben őrzöd hűségedet szilárdan.”+   „Szövetséget kötöttem választottammal,+Megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak:+   »Időtlen időkre megszilárdítom magvadat,+Fölépítem trónodat,+ hogy fennmaradjon nemzedékről nemzedékre.«” Szela.   Az egek magasztalják csodálatos tettedet, ó, Jehova,+Igen, hűségedet a szentek gyülekezetében.   Mert ki hasonlítható Jehovához az egekben?+Ki lehetne olyan, mint Jehova, az Isten fiai+ között?   Tiszteletteljes félelem illeti meg Istent a szentek meghitt körében,+Nagy és félelmetes ő mindenki felett, aki körülötte van.+   Ó, seregek Jehova Istene,+Kicsoda oly erős, mint te, ó, Jah?+Hűséged körülvesz téged.+   Te uralkodsz a tenger dagályán;+Amikor fölemeli hullámait, te csendesíted le őket.+ 10  Te zúztad össze Ráhábot,+ mint valami halálra sebzettet.+Erődnek karjával szétszórtad ellenségeidet.+ 11  Tiéd az ég,+ és a föld is tiéd;+A termékeny föld, és ami betölti azt+ — te raktad le alapjukat.+ 12  Észak és dél — te teremtetted őket;+a Tábor+ és a Hermon+ — a te nevedben ujjongnak.+ 13  A te karod hatalommal teljes,+Kezed erős,+Jobbod felmagasztaltatott.+ 14  Igazságosság és ítélet a te trónusod szilárd helye,+Szerető-kedvesség és hűség járulnak színed elé.+ 15  Boldog nép az, amely ismeri az örömkiáltást.+Ó, Jehova, arcod világosságában járnak.+ 16  Neved miatt vigadnak egész nap,+És igazságosságodban felmagasztaltatnak.+ 17  Mert te vagy erejük ékessége,+És jóakaratod által magasztaltatik fel szarvunk.+ 18  Mert Jehováé a pajzsunk,+És Izrael Szentjéé a mi királyunk.+ 19  Akkor látomásban szóltál lojálisaidhoz,+És ezt mondtad:„Segítséget nyújtottam egy nagy erejűnek+,Fölmagasztaltam a nép közül egy választottat.+ 20  Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat,+Szent olajommal felkentem őt,+ 21  Akivel szilárd lesz a kezem,+Akit karom is megerősít.+ 22  Semmit nem követelhet tőle ellenség,+Nem nyomja el senki, aki az igazságtalanság fia.+ 23  Szétzúztam előle ellenfeleit,+Ütéseket mértem ádáz gyűlölőire.+ 24  Hűségem és szerető-kedvességem vele van,+És nevem által magasztaltatik fel szarva.+ 25  Rávetettem kezét a tengerre,+S jobbját a folyókra.+ 26  Ő így kiált hozzám: »Atyám vagy,+Istenem+ és megmentésem Kősziklája!«+ 27  Én pedig elsőszülötté teszem őt,+A legfelségesebbé a föld királyai között.+ 28  Időtlen időkig megőrzöm iránta szerető-kedvességemet,+És hű lesz hozzá szövetségem.+ 29  Örökkévalóvá teszem magvát,+És trónját olyanná, mint az ég napjai.+ 30  Ha fiai elhagyják törvényemet,+És nem járnak bírói döntéseim szerint,+ 31  Ha megszentségtelenítik rendeleteimet,És nem tartják meg parancsolataimat, 32  Akkor vesszővel látogatom meg törvényszegésüket,+És csapásokkal vétküket.+ 33  De szerető-kedvességemet nem vonom meg tőle,+És hűségemet meg nem tagadom.+ 34  Nem szentségtelenítem meg szövetségemet,+És ajkam beszédét meg nem változtatom.+ 35  Megesküdtem egyszer szentségemben,+Nem hazudok Dávidnak.+ 36  Időtlen időkig megáll a magva,+És mint a nap, színem előtt a trónja.+ 37  Szilárd lesz az, mint a hold, időtlen időkig,Mint egy hű tanú az égen.” Szela. 38  Ám te eltaszítottad, és megveted őt,+Bősz haragra gerjedtél felkented ellen.+ 39  Elvetetted a te szolgád szövetségét,Megszentségtelenítetted diadémját egészen a földig.+ 40  Leromboltad minden kőaklát,+Romba döntötted erődjeit.+ 41  Kifosztották mind az úton járók,+Gyalázattá lett szomszédai előtt.+ 42  Ellenfelei jobbját fölmagasztaltad,+Minden ellenségét megörvendeztetted.+ 43  Sőt ismét úgy bánsz kardjával, mintha ellenség volna,+Nem adtad meg, hogy helytálljon a harcban.+ 44  Véget vetettél csillogásának,+Trónját a földre döntötted.+ 45  Megrövidítetted ifjúsága napjait,Szégyent borítottál rá.+ Szela. 46  Meddig rejtőzöl el, ó, Jehova? Örökre?+Hát szüntelenül lángolni fog dühöd, mint a tűz?+ 47  Emlékezz meg róla, meddig tart életem.+Hát merő hiábavalóságra teremtetted az emberek minden fiát?+ 48  Melyik életerős férfi az, aki él, és nem lát halált?+Vajon megmentheti-e lelkét a seol kezéből?+ Szela. 49  Hová lettek szerető-kedvességed egykori tettei, ó, Jehova,Melyek felől megesküdtél Dávidnak hűségedben?+ 50  Emlékezz meg, ó, Jehova, szolgáid gyalázatáról,+Miként hordozom keblemben mindama sok nép gyalázkodását,+ 51  Hogyan gyalázták ellenségeid, ó, Jehova,+Hogyan gyalázták felkented nyomdokait.+ 52  Áldott legyen Jehova időtlen időkig! Ámen, ámen.+

Lábjegyzetek