Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Zsoltárok 109:1–31

A karmesternek. Dávidtól. Ének. 109  Ó, dicséretem Istene,+ ne hallgass!+   Mert a gonosznak szája és a csalárdság szája felnyílt ellenem.+Hazug nyelvvel beszélnek rólam;+   Gyűlölség szavaival vesznek körül,+És ok nélkül harcolnak ellenem.+   Szeretetemért cserébe ellenem vannak;+De én imádkozom.+   Rosszal viszonozzák nekem a jót,+Gyűlölködéssel a szeretetemet.+   Rendelj föléje gonoszt,És ellenszegülő+ álljon jobbján.   Gonoszként kerüljön ki, amikor megítélik,Még imája is bűn legyen.+   Legyenek kevesek a napjai,+Felvigyázói tisztségét más vegye át.+   Fiai legyenek apátlan fiúkká,+És felesége özveggyé.+ 10  Kóboroljanak csak a fiai!+Koldulni fognak,Ennivaló után járnak majd kietlen helyeikről.+ 11  Vessen tőrt az uzsorás mindannak, ami az övé,+Idegenek+ rabolják el fáradozása gyümölcsét!+ 12  Ne legyen senkije, aki szerető-kedvességet ad,+Senki se legyen, aki kegyesen bánik apátlan fiaival! 13  Kiirtás várjon sarjaira.+Töröltessen el nevük a jövendő nemzedékben!+ 14  Ősatyáinak vétke emlékezetben legyen Jehova előtt,+Anyjának+ bűne el ne töröltessék!+ 15  Legyenek mindenkor Jehova előtt,+És irtsa ki a földről emlékezetüket!+ 16  Mert nem jutott eszébe, hogy szerető-kedvességet cselekedjen,+Csak üldözte az elnyomott, szegény embert+És a csüggeteg szívűt, hogy halálra adja.+ 17  Szerette az átkot+, így hát utolérte őt,+Nem gyönyörködött az áldásban,+Hát messzire is került az tőle.+ 18  Úgy öltötte fel az átkot, mint a ruháját.+Ezért beléhatolt az, mint a vizek,+És mint az olaj a csontjaiba. 19  Úgy legyen rajta, mint a ruha, amelybe öltözik,+És mint az öv, mely mindenkor körülfogja.+ 20  Ez a fizetsége Jehovától annak, aki ellenem van,+És azoknak, akik gonoszságot szólnak lelkem ellen.+ 21  De te vagy Jehova, a legfőbb+ Úr.Cselekedj értem a te nevedért!+Szabadíts meg, mert jó a te szerető-kedvességed.+ 22  Hisz nyomorult vagyok, és szegény,+És szívem át van szúrva bensőmben.+ 23  Tova kell tűnnöm, mint a hanyatló árnyék,+Leráznak, mint a sáskát. 24  Térdeim inognak a böjttől+,Testem lesoványodott, nincsen rajta olaj.+ 25  Gyaláznivalóvá lettem előttük.+Meglátnak, és a fejüket csóválják.+ 26  Segíts nekem, ó, Jehova Istenem!+Ments meg a te szerető-kedvességed szerint.+ 27  Hadd tudják meg, hogy a te kezed ez,+Hogy te cselekedted, ó, Jehova!+ 28  Ők szóljanak csak átkot,+De te áldást mondj!+Fölkeltek, de szégyenüljenek meg,+A te szolgád pedig örvendezzen!+ 29  Öltözzenek megaláztatásba, akik ellenem vannak,+Szégyenüket öltsék magukra, mint valami palástot.+ 30  Felettébb magasztalom Jehovát az én számmal,+És dicsérem őt a sokadalom között.+ 31  Mert ott áll a szegénynek jobbján,+Hogy megmentse őt lelkének bíráitól.

Lábjegyzetek