Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Zsoltárok 107:1–43

(Zsoltárok 107—150.) 107  Ó, adjatok hálát Jehovának, mert ő jó,+Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart.+   Így beszéljenek Jehova megváltottjai,+Akiket megváltott az ellenség kezéből,+   S akiket egybegyűjtött az országokból,+Napkeletről és napnyugatról,+Északról és délről.+   Vándoroltak a pusztában,+ a sivatagban,+Nem leltek utat városhoz, ahol lakhatnának.+   Éheztek és szomjaztak+,Már-már elalélt bennük a lelkük.+   Jehovához kiáltoztak nyomorúságukban,+És ő megszabadította őket szorongattatásaikból,+   A helyes úton járatta őket,+Hogy városba jussanak, ahol lakhatnak.+   Ó, adjanak hálát az emberek Jehovának szerető-kedvességéért,+És csodáiért, melyeket az emberek fiaiért tett!+   Mert megelégítette a kiszáradt lelket,+És az éhező lelket javakkal töltötte el.+ 10  Voltak, akik sötétségben és sűrű árnyékban laktak,+Rabok voltak nyomorúságban és vasban.+ 11  Mert lázongtak+ Isten beszédei ellen,+S a Legfelségesebbnek tanácsát megvetették.+ 12  Ezért megalázta szívüket bajokkal;+Elbotlottak, és senki nem volt, aki segítsen.+ 13  Jehovához kiáltottak segítségért nyomorúságukban,+S mint már oly sokszor, megmentette őket szorongattatásaikból.+ 14  Kivezette őket a sötétségből, a sűrű árnyékból,+És kötelékeiket is széttépte.+ 15  Ó, adjanak hálát az emberek Jehovának szerető-kedvességéért,+És csodáiért, melyeket az emberek fiaiért tett!+ 16  Mert összetörte a rézajtókat,+És a vasreteszeket levágta.+ 17  Akik ostobák voltak törvényszegésük útja miatt,+És vétkeik miatt, végül nyomorúságot hoztak magukra.+ 18  Minden ételt megutált a lelkük,+És a halál kapuihoz jutottak.+ 19  Jehovához kiáltottak segítségért nyomorúságukban,+S mint már oly sokszor, megmentette őket szorongattatásaikból.+ 20  Elküldte szavát, és meggyógyította őket,+Segített megmenekülniük vermeikből.+ 21  Ó, adjanak hálát az emberek Jehovának szerető-kedvességéért,+És csodáiért, melyeket az emberek fiaiért tett!+ 22  Mutassanak be hálaáldozatokat,+És hirdessék tetteit örömkiáltással!+ 23  Akik tengerre szállnak a hajókkal,+És kereskednek a hatalmas vizeken,+ 24  Ők látták Jehova tetteit,+És csodáit a mélységekben,+ 25  Miként mondja ki a szót, és támaszt fergeteges szelet,+Hogy az fölemeli hullámait.+ 26  Az egekig emelkednek,Majd a fenékig süllyednek.Lelkük megolvad a csapás miatt.+ 27  Imbolyognak, tántorognak, mint a részeg,+S minden bölcsességük zavaros lesz.+ 28  Jehovához kiáltanak nyomorúságukban,+És ő kivezeti őket szorongattatásaikból.+ 29  Lecsillapítja a szélvihart,+Hallgatnak a tenger hullámai.+ 30  Örülnek is, hogy elcsitultak,És bevezeti őket örömük révébe.+ 31  Ó, adjanak hálát az emberek Jehovának szerető-kedvességéért,+És csodáiért, melyeket az emberek fiaiért tett!+ 32  Magasztalják őt a nép gyülekezetében,+Dicsérjék őt a vének székében!+ 33  Folyókat tesz pusztává,+Vízforrásokat szomjazó földdé,+ 34  Termékeny földet sós vidékké,+Az ott lakók gonoszsága miatt. 35  Nádas tóvá teszi a pusztát,+A víztelen tájékot vízforrásokká.+ 36  Ott telepíti le az éhezőket,+És ők szilárdan megalapozzák lakóvárosukat.+ 37  Mezőket vetnek be, és szőlőket ültetnek,+Hogy bőséges termés legyen.+ 38  Megáldja őket, és igen megsokasodnak,+S nem engedi megfogyatkozni jószágukat.+ 39  Újra megfogyatkoznak és meggörnyednek+Az elnyomás, a csapás és a bánat miatt.+ 40  Megvetést zúdít az előkelőkre,+Puszta helyeken vándoroltatja őket, ahol nincsen út.+ 41  De a szegényeket megóvja a nyomorúságtól,+És családokká teszi őket, mintha nyáj lennének.+ 42  A becsületesek látják ezt, és örvendeznek,+S elnémul a szája minden igazságtalanságnak.+ 43  Kicsoda bölcs? Az figyelni fog ezekre,+És szem előtt tartja Jehova szerető-kedvességének tetteit.+

Lábjegyzetek