Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Zsoltárok 105:1–45

105  Adjatok hálát Jehovának, hívjátok segítségül a nevét!+Ismertessétek meg tetteit a népek között!+   Daloljatok neki, zengjetek neki éneket,+Gondolkodjatok el minden csodálatos tettén.+   Dicsekedjetek az ő szent nevével,+Örüljön a szívük azoknak, akik Jehovát keresik.+   Keressétek Jehovát és erejét,+Szüntelenül keressétek arcát.+   Emlékezzetek csodálatos tetteire, melyeket véghezvitt,+Csodáira és szájának bírói döntéseire,+   Ó, szolgájának, Ábrahámnak magva,+Jákob fiai, az ő választottjai!+   Ő Jehova, a mi Istenünk.+Bírói döntései az egész földre kihatnak.+   Megemlékezik szövetségéről időtlen időkig,+A szóról, melyet parancsolt, ezer nemzedékig;+   Ábrahámmal kötötte ezt a szövetséget,+És Izsáknak adta esküjét.+ 10  Megőrizte az esküt mint rendelkezést Jákobnak,Mint időtlen időkig tartó szövetséget Izraelnek,+ 11  Ezt mondva: „Neked adom Kánaán földjét+Mint a ti örökrészeteket.”+ 12  Akkor volt ez, amikor kevesen voltak,+Bizony, nagyon kevesen, és jövevényként laktak ott.+ 13  Nemzetről nemzetre vándoroltak,+Egyik királyságtól a másik népig.+ 14  Nem engedte meg egyetlen embernek sem, hogy kárt okozzon nekik,+Sőt, királyokat feddett meg miattuk,+ 15  Így szólva: „Ne nyúljatok felkentjeimhez,+És ne bántsátok prófétáimat!”+ 16  Éhínséget hívott az országra,+Eltört minden botot, amelyre a karika formájú kenyereket aggatták.+ 17  Elküldött előttük egy férfit,Józsefet, akit eladtak rabszolgának.+ 18  Ennek bilinccsel nyomorgatták lábát,+Vasba verték a lelkét;+ 19  Míg szava be nem következett,+Jehova beszéde megtisztította őt.+ 20  A király elküldött, hogy kiszabadítsa,+A népek uralkodója, hogy szabadon engedje őt. 21  Úrrá tette háznépe fölött,+És uralkodóvá egész vagyonán,+ 22  Hogy megkötözze fejedelmeit lelkének kedve szerint,+És vénjeit bölcsességre tanítsa.+ 23  Izrael akkor Egyiptomba ment,+Jákob jövevényként lakott Hám földjén.+ 24  Igen termékennyé tette népét,+Végül hatalmasabbá tette őket ellenségeiknél.+ 25  Hagyta, hogy szívük megváltozzon, és gyűlöljék népét,+Hogy ravaszkodjanak az ő szolgái ellen.+ 26  Elküldte szolgáját, Mózest,+És Áront, akit kiválasztott.+ 27  Véghezvitték közöttük jeleit,+És a csodákat Hám földjén.+ 28  Sötétséget küldött, így sötétet támasztott,+És nem lázadoztak szavai ellen.+ 29  Vizeiket vérré változtatta,+Halaikat elpusztította.+ 30  Földjük hemzsegett a békáktól,+Királyaik belső szobáiban is. 31  Szólt, hogy jöjjenek bögölyök,+Szúnyogok minden vidékükre.+ 32  Jégesővé tette záporaikat,+Lángoló tüzet küldött országukra.+ 33  Elverte szőlőiket és fügefáikat,Összetörte vidékükön a fákat.+ 34  Szólt, hogy jöjjenek sáskák+És fiatal sáskák, megszámlálhatatlanul sok.+ 35  Erre azok felfaltak minden növényt országukban,+Földjük gyümölcsét is megemésztették. 36  Lesújtott minden elsőszülöttre országukban,+Egész nemzőerejük zsengéjére.+ 37  Aztán kivezette őket ezüsttel meg arannyal,+És nem volt törzsei közt, aki botladozott volna. 38  Egyiptom örvendezett, amikor kivonultak,Mert rájuk nehezedett a tőlük való rettegés.+ 39  Felhőt terített ki lepel gyanánt,+És tüzet adott, hogy világítson éjjel.+ 40  Kértek, és hozott fürjeket,+Égi kenyérrel elégítette meg őket.+ 41  Sziklát nyitott meg, és vizek fakadtak,+Folyóként mentek át a víztelen tájékokon.+ 42  Mert megemlékezett szent szaváról, melyet szolgájának, Ábrahámnak adott.+ 43  Kivezette hát népét ujjongással,+Választottait örömkiáltással.+ 44  Idővel nekik adta a nemzetek országait,+Ők pedig birtokba vették a népek kemény munkájának gyümölcsét,+ 45  Hogy megőrizzék rendelkezéseit,+És megtartsák az ő törvényeit.+Dicsérjétek Jahot!+

Lábjegyzetek