Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Zakariás 8:1–23

8  Így szólt még a seregek Jehovájának szava:  „Ezt mondja a seregek+ Jehovája: »Féltékeny leszek Sionért nagy féltékenységgel+; nagy haraggal+ leszek féltékeny érte.«”  „Ezt mondja Jehova: »Visszatérek majd Sionhoz,+ és Jeruzsálem közepette lakozom;+ Jeruzsálemet az igazság városának fogják nevezni,+ a seregek Jehovájának hegyét+ pedig szent hegynek+.«”  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Ülnek még idős férfiak és asszonyok Jeruzsálem közterein,+ mindegyik botjával+ a kezében napjainak sokasága miatt.  És a város közterei megtelnek fiúkkal és lányokkal, akik a köztereken játszanak.«”+  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Ha túl nehéznek tűnne is mindez e nép maradékának szemében azokban a napokban, vajon túl nehéznek tűnik az én szememben is?«+ — ez a seregek Jehovájának kijelentése.”  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Íme, megszabadítom népemet a napkelet földjéről és a napnyugat földjéről.+  Elhozom őket, és Jeruzsálem közepette lakoznak;+ népemmé lesznek,+ én pedig Istenükké leszek igazságban és igazságosságban.«”+  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Legyenek erősek kezeitek,+ nektek, akik halljátok ezekben a napokban e szavakat a próféták szájából,+ azon a napon, amelyen lefektették a seregek Jehovája házának alapját, hogy megépüljön a templom.+ 10  Azok előtt a napok előtt nem volt bérük az embereknek;+ a háziállatoknak sem volt bérük; a kimenőnek és a bejövőnek sem volt békéje az ellenségtől,+ mert az embereket mind egymás ellen indítottam.«+ 11  »Most azonban nem olyan leszek e nép maradékához, mint a korábbi napokban+ — ez a seregek Jehovájának kijelentése. — 12  Mert a békesség magva lesz ott;+ a szőlőtő megadja gyümölcsét,+ a föld megadja termését,+ és az ég is megadja harmatát;+ én pedig e nép maradékát+ mindezek örökösévé teszem.+ 13  Amiképpen átokká lettetek a nemzetek között,+ ó, Júda háza és Izrael háza,+ úgy meg is mentelek benneteket, és áldássá lesztek.+ Ne féljetek!+ Legyenek erősek kezeitek!«+ 14  Mert ezt mondja a seregek Jehovája: »,Ahogy veszedelmet akartam hozni rátok, mert ősatyáitok megharagítottak engem+ — azt mondja a seregek Jehovája —, és nem éreztem sajnálatot,+ 15  úgy ezekben a napokban újból jót akarok majd tenni Jeruzsálemmel és Júda házával.+ Ne féljetek!’«+ 16  »Ezeket cselekedjétek:+ Igazságot szóljatok egymásnak!+ Igazsággal és a béke ítéletével ítéljetek a kapuitokban!+ 17  Ne forraljatok rosszat egymás ellen szívetekben,+ és ne szeressétek a hamis esküt!+ Mert ezeket mind gyűlölöm«+ — ez Jehova kijelentése.” 18  A seregek Jehovájának szava pedig így szólt még hozzám: 19  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »A negyedik+ hónap böjtje, az ötödik+ hónap böjtje, a hetedik+ hónap böjtje és a tizedik+ hónap böjtje ujjongássá, örvendezéssé és jó ünnepi időszakká lesz Júda házának.+ Szeressétek hát az igazságot és a békét!«+ 20  Ezt mondja a seregek Jehovája: »Jönnek még népek és sok város lakosai,+ 21  és az egyik város lakosai odamennek a másikéihoz, és ezt mondják: ,Gyertek, menjünk,+ hogy megenyhítsük Jehova arcát,+ és keressük a seregek Jehováját! Én is megyek.’+ 22  És sok nép és hatalmas nemzet eljön, hogy keresse a seregek Jehováját Jeruzsálemben,+ és megenyhítse Jehova arcát.« 23  Ezt mondja a seregek Jehovája: »Azokban a napokban mindenféle nyelvű nemzetek+ közül tíz ember ragadja meg,+ igen, megragadja egy zsidó+ férfi ruhájának szárnyát, és ezt mondja: ,Veletek megyünk,+ mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!’«”+

Lábjegyzetek