Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Róma 3:1–31

3  Mi tehát a fölénye a zsidónak,+ vagy mi a haszna a körülmetéltségnek?+  Mindenképpen sok. Mindenekelőtt azért, mert rájuk bízattak az Isten szent kijelentései.+  Mi tehát a helyzet? Ha némelyek nem mutattak hitet,+ az ő hitetlenségük+ talán hatástalanná teszi majd az Isten hűségét?+  Sose legyen úgy! Hanem az Isten találtasson igaznak,+ még ha minden ember hazugnak találtatik is,+ mint ahogy meg is van írva: „Hogy igazságosnak bizonyulj szavaidban, és győzedelmeskedj, amikor ítélnek téged.”+  Ha azonban a mi igazságtalanságunk kiemeli Isten igazságosságát,+ mit mondjunk? Csak nem igazságtalan az Isten,+ amikor kiönti haragját? (Emberi+ módon beszélek.)  Sose legyen úgy! Különben hogyan fogja Isten megítélni a világot?+  De ha az Isten igazsága+ az én hazugságom folytán kiemelkedőbbé vált az ő dicsőségére, akkor miért ítélnek meg engem még mindig mint bűnöst?+  És miért ne mondanánk, mint ahogy hamisan vádolnak+ is minket, és mint ahogy némelyek állítása szerint mondjuk is, hogy „tegyük a rosszat, hogy jöjjön a jó”?+ Az ilyenek elleni ítélet+ összhangban van az igazságossággal.+  Hogy is van hát? Jobb helyzetben vagyunk?+ Egyáltalán nem! Hiszen a fentiekben azt a vádat emeltük, hogy a zsidók is, a görögök is mind bűn alatt vannak,+ 10  mint ahogy meg van írva: „Nincsen igazságos ember, egyetlenegy sincs;+ 11  nincsen senki, akinek éleslátása volna, nincs, aki keresné az Istent.+ 12  Mindenki elhajlott, mindannyian egyaránt értéktelenné lettek; nincs, aki kedvességet cselekedne, de még csak egy sem.”+ 13  „Nyílt sír a torkuk, nyelvük csalárdságot szól.”+ „Áspiskígyók mérge van ajkuk mögött.”+ 14  „És szájuk telve átkozódással és keserű beszéddel.”+ 15  „Lábuk gyors a vérontásra.”+ 16  „Romlás és sanyarúság van útjaikon,+ 17  és nem ismerték meg a béke útját.”+ 18  „Nincs istenfélelem a szemük előtt.”+ 19  Tudjuk pedig, hogy mindazt, amit a Törvény+ mond, azokhoz intézi, akik a Törvény alatt vannak, hogy minden száj betömessék,+ és az egész világ büntetés alá+ kerüljön az Isten előtt.+ 20  Törvény szerinti cselekedetek által tehát egy test sem lesz igazságossá nyilvánítva+ előtte, mert a bűn pontos ismerete törvény által+ van.+ 21  Most azonban törvény nélkül vált nyilvánvalóvá Isten igazságossága+, amint a Törvény+ és a Próféták tanúskodnak+ mellette;+ 22  igen, Istennek a Jézus Krisztusba vetett hit általi igazságossága+ mindazok számára, akiknek van hitük.+ Mert nincs különbség.+ 23  Hiszen mindnyájan vétkeztek,+ és elmaradnak az Isten dicsőségétől,+ 24  és ajándék+ az, hogy igazságossá nyilváníttatnak az ő ki nem érdemelt kedvességéből,+ a Krisztus Jézus kifizette váltság+ általi szabadítás révén. 25  Az Isten úgy állította őt oda, mint felajánlást a kiengeszteléshez,+ amely a vérébe vetett hit által van.+ Ez azért volt, hogy bizonyítsa saját igazságosságát, mivel megbocsátotta azokat a bűnöket,+ amelyek a múltban történtek, amikor kimutatta béketűrését az Isten;+ 26  hogy így bizonyítsa saját igazságosságát+ e jelenlegi időszakban, hogy igazságos legyen akkor is, amikor igazságossá nyilvánítja+ azt, akinek van hite Jézusban. 27  Hol van hát a dicsekvés?+ Ki van rekesztve. Milyen törvény által?+ A cselekedeteké által?+ Semmiképpen sem, hanem a hit törvénye által.+ 28  Mert úgy vélekedünk, hogy hit által nyilvánítják igazságossá az embert, törvény szerinti cselekedetektől függetlenül.+ 29  Vagy csak a zsidók Istene ő?+ Nem a nemzetekből valóké is?+ De igen, a nemzetekből valóké is,+ 30  ha valóban e g y az Isten,+ aki igazságossá fog nyilvánítani körülmetélteket+ a hit eredményeként, és körülmetéletleneket+ a hitük által. 31  Akkor tehát eltöröljük a törvényt a hitünk által?+ Sose legyen úgy! Ellenkezőleg, megerősítjük a törvényt.+

Lábjegyzetek