Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Máté 25:1–46

25  Akkor az egek királysága tíz szűzhöz lesz hasonlítható, akik fogták a lámpáikat+, és kimentek, hogy fogadják a vőlegényt.+  Öt közülük bolond+ volt, öt pedig értelmes+.  A bolondok ugyanis fogták a lámpáikat, de nem vittek magukkal olajat,  az értelmesek ellenben lámpáikkal együtt olajat is vittek tartóedényeikben.  Míg a vőlegény késett, mindnyájan elbóbiskoltak és elaludtak.+  Az éjszaka kellős közepén kiáltás hallatszott:+ »Itt a vőlegény! Menjetek ki fogadni őt.«  Akkor felkeltek azok a szüzek mind, és rendbe tették lámpáikat+.  A bolondok így szóltak az értelmesekhez: »Adjatok nekünk az olajotokból+, mert mindjárt kialszanak a lámpáink.«  Az értelmesek+ ezekkel a szavakkal válaszoltak: »Esetleg nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Inkább menjetek el azokhoz, akik árulják, és vegyetek magatoknak.« 10  Míg azok vásárolni mentek, a vőlegény megérkezett, és a szüzek, akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre;+ az ajtó pedig bezárult. 11  Utóbb aztán jött a többi szűz is, és ezt mondták: »Uram, uram, nyisd ki nekünk!«+ 12  Ő így válaszolt: »Az igazságot mondom nektek: nem ismerlek titeket.«+ 13  Kitartóan virrasszatok hát,+ mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.+ 14  Mert pontosan úgy van ez, mint amikor egy ember, aki külföldre készült utazni,+ hívatta rabszolgáit, és átadta nekik javait.+ 15  És az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, megint egy másiknak egyet, kinek-kinek a maga képessége szerint,+ és elment külföldre. 16  Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elment, és kereskedett velük, és másik ötöt nyert.+ 17  Ugyanígy, aki a kettőt kapta, másik kettőt nyert. 18  De aki csak egyet kapott, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura ezüstpénzét. 19  Hosszú idő múltán+ megjött ezeknek a rabszolgáknak az ura, és számadást tartott velük.+ 20  Előlépett hát az, aki öt talentumot kapott, odavitt további öt talentumot, és ezt mondta: »Uram, öt talentumot adtál át nekem; íme, másik öt talentumot nyertem.«+ 21  Az ura így szólt hozzá: »Jól van, jó és hű rabszolga!++ voltál kevesen, sok fölé foglak kinevezni.+ Menj be urad örömébe+ 22  Ezt követően előlépett az, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: »Uram, két talentumot adtál át nekem; íme, másik két talentumot nyertem.«+ 23  Az ura így szólt hozzá: »Jól van, jó és hű rabszolga! Hű voltál kevesen, sok fölé foglak kinevezni.+ Menj be urad örömébe+ 24  Végül előlépett az, aki az egy talentumot kapta,+ és ezt mondta: »Uram, tudtam, hogy sokat követelő ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahol nem szórtál. 25  Így aztán megijedtem,+ és elmentem, elrejtettem a földbe a talentumodat. Itt van, ami a tiéd.« 26  Az ura így felelt neki: »Gonosz és rest rabszolga, ugye tudtad, hogy aratok, ahol nem vetettem, és gyűjtök, ahol nem szórtam? 27  Nos hát, ezüstpénzeimet letétbe kellett volna helyezned a bankároknál, hogy megérkezésemkor kamatostul kapjam meg, ami az enyém.+ 28  Vegyétek hát el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek a tíz talentuma van.+ 29  Mert mindannak, akinek van, még többet adnak, és bővelkedni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van.+ 30  És dobjátok ki a semmirekellő rabszolgát a külső sötétségre. Ott lesz neki sírás és fogcsikorgatás.«+ 31  Amikor az Emberfia+ megérkezik dicsőségében, és vele az angyalok mind,+ akkor leül az ő dicsőséges trónjára.+ 32  És eléje gyűjtik az összes nemzetet,+ ő pedig különválasztja+ egymástól az embereket,+ mint ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kecskéktől. 33  És a juhokat jobbjára+ fogja állítani, a kecskéket pedig baljára+. 34  Akkor a király így szól a jobbja felől állókhoz: »Jöjjetek, Atyám áldottai,+ örököljétek+ a világ megalapításától+ nektek készített királyságot+. 35  Mert megéheztem, és ennem adtatok;+ megszomjaztam, és innom adtatok. Idegen voltam, és vendégszeretően fogadtatok;+ 36  mezítelen+ voltam, és felruháztatok. Megbetegedtem, és gondot viseltetek rám. Börtönben+ voltam, és eljöttetek hozzám.« 37  Akkor az igazságosak ezekkel a szavakkal válaszolnak neki: »Uram, mikor láttunk éhesnek, és tápláltunk, vagy szomjasnak,+ és innod adtunk?+ 38  Mikor láttunk mint idegent, és vendégszeretően fogadtunk, vagy mezítelenül, és felruháztunk? 39  Mikor láttunk betegen vagy börtönben, és elmentünk hozzád?« 40  És a király+ így felel majd nekik: »Bizony mondom nektek, amit megtettetek e testvéreim+ legkisebbjeinek+ egyikével, azt velem tettétek meg.«+ 41  Akkor szól a balja felől állókhoz is: »Menjetek el tőlem,+ ti átkozottak, az örök tűzre,+ amely az Ördögnek és angyalainak készült.+ 42  Mert megéheztem, de nem adtatok ennem,+ és megszomjaztam,+ de nem adtatok innom. 43  Idegen voltam, de nem fogadtatok vendégszeretően, mezítelen voltam, de nem ruháztatok fel,+ beteg voltam és börtönben+ voltam, de nem viseltetek rám gondot.« 44  Akkor azok is válaszolnak, ezekkel a szavakkal: »Uram, mikor láttunk éhesnek vagy szomjasnak vagy mint idegent vagy mezítelenül vagy betegen vagy börtönben, és nem szolgáltunk neked?« 45  Akkor ezekkel a szavakkal válaszol nekik: »Bizony mondom nektek, amit nem tettetek meg e legkisebbek egyikével,+ azt velem+ nem tettétek meg.«+ 46  És ezek elmennek az örök levágatásra,+ az igazságosak pedig az örök életre.”+

Lábjegyzetek