Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Máté 24:1–51

24  Jézus pedig távozva, kifelé ment a templomból, de a tanítványai odamentek hozzá, hogy megmutassák neki a templom épületeit.+  Erre ő ezt mondta nekik: „Nem látjátok mindezeket? Bizony mondom nektek, hogy semmiképpen nem marad itt kő kövön, melyet le ne rombolnának.”+  Míg az Olajfák hegyén ült, a tanítványok külön odamentek hozzá, és ezt mondták: „Mondd meg nekünk, mikor lesznek ezek, és mi lesz a jele a jelenlétednek+ és a világrendszer befejezésének?”+  Jézus pedig így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy senki ne vezessen félre titeket;+  mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: »Én vagyok a Krisztus«, és sokakat félrevezetnek.+  Hallani fogtok háborúkról és háborús hírekről; vigyázzatok, ne rettenjetek meg. Mert ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég.+  Mert nemzet támad nemzet ellen,+ és királyság királyság ellen,+ és lesznek élelmiszerhiányok+ meg földrengések+ egyik hely után a másikon.  Mindez a gyötrő fájások kezdete.  Akkor nyomorúságra adnak titeket,+ és megölnek+ benneteket, és gyűlölet célpontjai+ lesztek minden nemzet előtt az én nevem miatt.+ 10  Továbbá akkor majd sokan elbotlanak,+ és elárulják egymást, és gyűlölni fogják egymást.+ 11  És sok hamis próféta+ támad, és sokakat félrevezetnek;+ 12  és a törvénytelenség+ növekedése miatt a legtöbb emberből kihűl majd a szeretet.+ 13  De aki mindvégig kitart,+ az részesül megmentésben.+ 14  És a királyságnak+ ezt a jó hírét+ prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek,+ és akkor jön el a vég.+ 15  Mikor tehát meglátjátok a pusztító utálatosságot+, amelyről Dániel próféta által szóltak, hogy szent helyen áll+ (az olvasó éljen tisztánlátással), 16  akkor akik Júdeában vannak, kezdjenek a hegyekbe menekülni.+ 17  Aki a háztetőn van, ne menjen le, hogy kihozza a holmiját a házából, 18  és aki a szántóföldön van, ne térjen vissza a házba, hogy felkapja a felsőruháját. 19  Jaj a várandós és a szoptatós asszonyoknak azokban a napokban!+ 20  Kitartóan imádkozzatok, hogy menekülésetek ne télidőben legyen, se ne sabbatnapon; 21  mert akkor nagy nyomorúság+ lesz, olyan, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig;+ nem, és nem is lesz többé. 22  Bizony, ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, nem részesülne megmentésben egyetlen test sem; de a választottak+ miatt megrövidíttetnek azok a napok.+ 23  Akkor ha valaki azt mondja nektek: »Íme! Itt a Krisztus!«+ vagy: »Amott!«, ne higgyétek el.+ 24  Mert hamis Krisztusok+ és hamis próféták+ támadnak, és nagy jeleket+ meg csodákat tesznek, hogy félrevezessék, ha lehet, még a választottakat is.+ 25  Íme! Előre figyelmeztettelek benneteket.+ 26  Ha tehát azt mondják nektek: »Íme! A pusztában van«, ne menjetek ki; »Íme! A belső helyiségekben van«, ne higgyétek el.+ 27  Mert ahogy a villámlás+ napkeletről indul, és fénylik egészen napnyugatig, úgy lesz az Emberfiának jelenléte is.+ 28  Ahol a tetem, oda gyűlnek a sasok.+ 29  Mindjárt ama napok nyomorúsága után a nap elsötétül,+ a hold+ nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrázkódnak.+ 30  És akkor megjelenik az Emberfiának+ jele az égen, és akkor a föld minden törzse siránkozva veri magát,+ és látni fogják az Emberfiát eljönni az ég felhőin, hatalommal és nagy dicsőséggel.+ 31  És elküldi angyalait nagy trombitaszóval,+ azok pedig egybegyűjtik választottait+ a négy szél felől,+ az egek egyik végső határától a másik végső határáig. 32  Szemléltetésként pedig tanuljátok meg a fügefától a következőt: mihelyt fiatal ága zsendül, és leveleket hajt, tudjátok, hogy közel a nyár.+ 33  Hasonlóképpen ti is, amikor látjátok mindezeket, tudjátok meg, hogy ő közel van, az ajtóknál.+ 34  Bizony mondom nektek, hogy semmiképpen nem múlik el ez a nemzedék+, míg mindezek meg nem történnek. 35  Az ég és a föld elmúlik,+ de az én szavaim semmiképpen nem múlnak el.+ 36  Azt a napot és azt az órát+ senki nem tudja, sem az egek angyalai, sem a Fiú, csak az Atya.+ 37  Mert amilyenek a Noé napjai+ voltak, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is.+ 38  Mert amilyenek azokban a napokban voltak az emberek az özönvíz előtt: ettek és ittak, a férfiak nősültek, a nőket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába,+ 39  és semmit nem vettek észre, mígnem eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat,+ olyan lesz az Emberfiának jelenléte is. 40  Akkor két férfi lesz a szántóföldön: az egyiket elviszik, a másikat otthagyják; 41  két asszony őröl majd a kézimalomnál+: az egyiket elviszik, a másikat otthagyják.+ 42  Kitartóan virrasszatok hát, mert nem tudjátok, melyik nap jön el az Uratok.+ 43  De azt az egyet tudjátok meg, hogy ha a házigazda tudta volna, melyik őrszolgálatkor jön a tolvaj,+ ébren maradt volna, és nem engedte volna, hogy betörjenek a házába. 44  Emiatt ti is legyetek készen,+ mert olyan órában jön az Emberfia, amelyben nem gondolnátok. 45  Ki valójában a hű és értelmes rabszolga+, akit az ura kinevezett a háziszolgái fölé, hogy megadja nekik eledelüket a kellő időben?+ 46  Boldog+ az a rabszolga, ha az ura, amikor megérkezik, ilyen munkában találja őt! 47  Bizony mondom nektek, mindene fölé kinevezi.+ 48  De ha az a gonosz rabszolga azt mondaná valamikor is a szívében:+ »Késik az én uram«,+ 49  és verni kezdené rabszolgatársait, és enne, inna a megrögzött részegesekkel, 50  akkor olyan napon jön meg annak a rabszolgának az ura, amelyen nem várja, és olyan órában+, amelyet nem tud, 51  és megbünteti őt a legnagyobb szigorral,+ és a képmutatók közé jelöli ki a részét. Ott lesz neki sírás és fogcsikorgatás.+

Lábjegyzetek