Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Máté 23:1–39

23  Akkor Jézus a sokasághoz és a tanítványaihoz+ szólva ezt mondta:  „Az írástudók+ és a farizeusok Mózes székébe ültek.+  Mindazt tehát, amit mondanak+ nektek, cselekedjétek és tartsátok meg, de a tetteik szerint ne cselekedjetek,+ mert ők mondják, de nem cselekszik.  Nehéz terheket kötöznek egybe és raknak az emberek vállára,+ de ők maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani.+  Minden cselekedetüket azért teszik, hogy az emberek lássák őket;+ mert megszélesítik az írásszövegeket tartalmazó tokokat+, melyeket oltalmazó eszközként hordanak, s megnagyobbítják ruháik rojtozatát+.  Kedvelik a főhelyet+ a vacsorákon, az elöl levő ülőhelyeket a zsinagógákban,+  az üdvözléseket+ a piactereken, és hogy rabbinak hívják őket az emberek.+  Titeket azonban ne hívjanak rabbinak, mert e g y a ti tanítótok+, ti pedig mind testvérek vagytok.  Ezenkívül senkit se hívjatok atyátoknak a földön, mert e g y a ti Atyátok+, az égi. 10  »Vezetőnek«+ se hívjanak benneteket, mert e g y a Vezetőtök, a Krisztus. 11  Hanem aki a legnagyobb köztetek, az legyen a szolgátok.+ 12  Aki felmagasztalja magát, megaláztatik,+ és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.+ 13  Jaj nektek, írástudók és farizeusok, képmutatók! Mert bezárjátok+ az egek királyságát az emberek előtt; ti+ magatok ugyanis nem mentek be, és az odatartókat sem engeditek bemenni. 14  —— 15  Jaj nektek, írástudók és farizeusok, képmutatók!+ Mert beutazzátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyvalakit prozelitává tegyetek, és amikor az lesz belőle, gyehennára valóvá teszitek, kétszerte inkább magatoknál. 16  Jaj nektek, vak vezetők,+ akik azt mondjátok: »Ha valaki a templomra esküszik, semmi az; de ha valaki a templom aranyára esküszik, kötelezettség alatt áll.«+ 17  Bolondok és vakok! Hát melyik nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszentelte az aranyat?+ 18  Továbbá: »Ha valaki az oltárra esküszik, semmi az; de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, kötelezettség alatt áll.« 19  Vakok! Hát melyik nagyobb, az ajándék vagy az oltár+, amely megszenteli az ajándékot? 20  Aki tehát az oltárra esküszik, az rá esküszik, és mindarra, ami rajta van; 21  és aki a templomra esküszik, az rá esküszik, és arra, aki lakja azt;+ 22  és aki az égre esküszik, az az Isten trónjára+ esküszik, és arra, aki azon ül. 23  Jaj nektek, írástudók és farizeusok, képmutatók! Mert megadjátok a tizedet+ a mentából, a kaporból és a köményből, de figyelmen kívül hagyjátok a Törvény súlyosabb dolgait, mégpedig az igazságosságot+, az irgalmasságot+ és a hűséget.+ Ezeket kellett volna cselekedni, és amazokat sem figyelmen kívül hagyni. 24  Vak vezetők,+ kik a szúnyogot+ kiszűritek, de a tevét+ lenyelitek! 25  Jaj nektek, írástudók és farizeusok, képmutatók! Mert megtisztítjátok a pohár+ és a tál külsejét, de belül tele vannak rablott holmival+ és mértéktelenséggel. 26  Vak+ farizeus, előbb tisztítsd meg a pohár+ és a tál belsejét, hogy a külseje is tiszta legyen. 27  Jaj nektek, írástudók és farizeusok, képmutatók!+ Mert hasonlítotok a meszelt+ sírokhoz, amelyek kívülről ugyan szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival, és mindenféle tisztátalansággal. 28  Ily módon ti is, kívülről ugyan igazságosnak látszotok az emberek előtt,+ de belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. 29  Jaj nektek, írástudók és farizeusok, képmutatók!+ Mert építitek a próféták sírjait, és díszítitek az igazságosak emléksírjait,+ 30  és azt mondjátok: »Ha ősatyáink napjaiban élnénk, nem lennénk velük részesek a próféták vérében.«+ 31  Így tehát magatok ellen tanúskodtok, hogy fiai vagytok azoknak, akik meggyilkolták a prófétákat.+ 32  Nos hát, töltsétek be ősatyáitok mértékét!+ 33  Kígyók, viperafajzatok+, hogyan menekülnétek meg a gyehenna ítéletétől?+ 34  Ezért íme, küldök+ hozzátok prófétákat és bölcseket és nyilvános tanítókat.+ Némelyeket közülük megöltök+ és oszlopra feszítetek, és némelyiküket megkorbácsoljátok+ a zsinagógáitokban, és városról városra üldözitek, 35  hogy rátok szálljon minden igazságos vér, amelyet kiontottak a földön,+ az igazságos+ Ábel+ vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a szentély és az oltár között gyilkoltatok meg.+ 36  Bizony mondom nektek, mindezek eljönnek erre a nemzedékre.+ 37  Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöli a prófétákat,+ és megkövezi+ azokat, akik hozzá küldettek+ — mily gyakran akartam egybegyűjteni gyermekeidet, miként a tyúk a szárnya alá gyűjti csibéit!+ De ti nem akartátok.+ 38  Íme! Elhagyatottá+ lesz nektek a házatok+. 39  Mert mondom nektek, hogy mostantól fogva semmiképpen nem láttok engem, míg azt nem mondjátok: »Áldott, aki Jehova nevében jön!«”+

Lábjegyzetek