Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Máté 17:1–27

17  Hat nappal később Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és annak testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre.+  És elváltozott előttük: az arca fénylett, mint a nap,+ és felsőruhái ragyogóvá váltak, mint a világosság.+  És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.+  Péter erre ezt mondta Jézusnak: „Uram, kellemes nekünk itt lennünk. Ha óhajtod, felverek itt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.”+  Még beszélt, amikor íme, egy fényes felhő beárnyékolta őket, és íme, hang hallatszott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, akit helyeslek;+ figyeljetek rá!”+  A tanítványok ezt hallva arcra borultak, és nagyon megijedtek.+  Jézus ekkor odament, és megérintve őket ezt mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek.”+  Amikor felemelték szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.+  És amint jöttek lefelé a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: „Senkinek se mondjátok el a látomást, míg fel nem támad az Emberfia a halottak közül.”+ 10  A tanítványok azonban feltették neki a kérdést: „Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie?”+ 11  Ő ezt felelte: „Illés bizony eljön, és mindent helyre fog állítani.+ 12  De mondom nektek, hogy Illés már eljött, és nem ismerték fel őt, hanem azt tették vele, amit akartak. Ugyanígy az Emberfiának is szenvednie kell a kezüktől.”+ 13  Akkor a tanítványok felfogták, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.+ 14  És amikor a sokaság felé tartottak,+ odament hozzá egy ember, letérdelt előtte, és ezt mondta: 15  „Uram, irgalmazz a fiamnak, mivel epilepsziás, és szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is;+ 16  és odavittem a tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.”+ 17  Jézus ezt felelte: „Ó, hitetlen és elfajult nemzedék,+ meddig kell veletek maradnom? Meddig kell elviselnem titeket? Hozzátok ide hozzám!” 18  Jézus ekkor megdorgálta, és kiment belőle a démon;+ és a fiú meggyógyult még abban az órában.+ 19  Erre a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?”+ 20  Ő így szólt hozzájuk: „A ti kicsiny hitetek miatt. Mert bizony mondom nektek, hogy ha csak akkora hitetek van is, mint egy mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek: »Menj innen oda«, az odamegy, és semmi sem lesz nektek lehetetlen.”+ 21  —— 22  Amikor együtt voltak Galileában, Jézus ezt mondta nekik: „Az Emberfiának az emberek kezébe kell adatnia,+ 23  és megölik őt, és a harmadik napon feltámad.”+ Ezért nagyon bánatosak lettek.+ 24  Miután megérkeztek Kapernaumba, a kétdrachmás adót szedők Péterhez mentek, és így szóltak: „A tanítótok nem fizeti a kétdrachmás adót+?” 25  Ő ezt mondta: „De igen.” Amikor azonban belépett a házba, Jézus megelőzve őt megkérdezte: „Mit gondolsz, Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy fejadót? A fiaiktól vagy az idegenektől?” 26  Amikor azt mondta: „az idegenektől”, Jézus így szólt hozzá: „Akkor hát a fiak szabadok az adótól. 27  De hogy ne botránkoztassuk meg őket,+ menj a tengerhez, vess be egy horgot, és fogd ki az első felbukkanó halat, és amikor felnyitod a száját, találsz egy státert. Fogd, és add oda nekik értem és érted.”+

Lábjegyzetek