Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Máté 15:1–39

15  Akkor farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz Jeruzsálemből,+ és ezt mondták:  „Miért van az, hogy a tanítványaid áthágják a régiek hagyományát? Például nem mossák meg a kezüket, amikor étkezni akarnak.”+  Így felelt nekik: „Hát az miért van, hogy ti is áthágjátok az Isten parancsolatát a hagyományotok miatt?+  Az Isten például azt mondta: »Tiszteld apádat és anyádat«,+ és: »Aki szidalmazza apját vagy anyját, halállal lakoljon.«+  De ti ezt mondjátok: »Aki azt mondja apjának vagy anyjának: ‚Amim van, amivel hasznodra lehetnék, az Istennek odaszentelt ajándék’,  annak egyáltalán nem kell tisztelnie az apját.«+ Így aztán érvénytelenné tettétek az Isten szavát a hagyományotok miatt.+  Képmutatók+, találóan prófétált rólatok Ézsaiás+, amikor így szólt:  »Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem.+  Hiába imádnak engem, mert emberek parancsait tanítják tanokként.«”+ 10  Azzal odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: „Figyeljetek, és fogjátok fel az értelmét:+ 11  nem az szennyezi be az embert, ami bemegy a szájába, hanem ami kijön a szájából, az szennyezi be az embert.”+ 12  Akkor odamentek a tanítványok, és ezt mondták neki: „Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak annak hallatán, amit mondtál?”+ 13  Ő ezt felelte: „Minden növény, amelyet nem az én égi Atyám ültetett, gyökerestől kiszaggattatik.+ 14  Hagyjátok őket. Vak vezetők. Ha pedig vak vezeti a vakot, mindketten verembe esnek.”+ 15  Péter erre ezt mondta neki: „Tedd nekünk világossá a szemléltetést.”+ 16  Erre így szólt: „Ti is értetlenek vagytok még?+ 17  Nem vagytok tisztában vele, hogy minden, ami bemegy a szájba, a belekbe jut, és az emésztőgödörbe ürül? 18  Amik azonban kijönnek a szájból, a szívből jönnek elő, és azok szennyezik be az embert.+ 19  A szívből jönnek elő például a gonosz okoskodások,+ gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, tolvajlások, hamis tanúskodások, káromlások.+ 20  Ezek szennyezik be az embert; de a mosdatlan kézzel való étkezés nem szennyezi be az embert.”+ 21  Jézus pedig eltávozva onnan, visszavonult Tírusz és Szidón vidékeire.+ 22  És íme, egy arról a tájékról való föníciai+ asszony kijött, és így kiáltott: „Irgalmazz nekem,+ Uram, Dávid Fia! Leányomat rettenetesen gyötri a démon.” 23  De ő egy szóval sem válaszolt neki. Úgyhogy a tanítványai odamentek, és kérni kezdték: „Küldd el őt, mert utánunk kiáltozik.” 24  Ezt válaszolta: „Én nem küldettem másokhoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz.”+ 25  Az asszony, amikor odaért, hódolni kezdett neki, és így szólt: „Uram, segíts rajtam!”+ 26  Ő így válaszolt: „Nem helyes a gyermekek kenyerét elvenni, és kiskutyáknak odavetni.” 27  Az így szólt: „Igaz, Uram; de hát a kiskutyák is esznek a gazdájuk asztaláról lehulló morzsákból.”+ 28  Jézus akkor ezt felelte neki: „Ó, asszony, nagy a te hited; legyen a kívánságod szerint.” És a lánya még abban az órában meggyógyult.+ 29  Jézus ezután elmenve onnan, a Galileai-tenger+ közelébe ért, és miután felment a hegyre,+ ott leült. 30  Ekkor nagy sokaság közeledett hozzá, és sántákat, rokkantakat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal, és ezeket valósággal a lábához vetették, ő pedig meggyógyította őket,+ 31  úgyhogy a sokaság csak ámult, amint látta, hogy a némák beszélnek, a sánták járnak, és a vakok látnak, és dicsőítették Izrael Istenét.+ 32  Jézus pedig magához hívta a tanítványait, és ezt mondta:+ „Szánalmat érzek+ a sokaság iránt, mert három napja immár, hogy mellettem vannak, és nincs mit enniük; étlen pedig nem akarom őket elküldeni, még kidőlnek az úton.” 33  A tanítványok azonban ezt kérdezték tőle: „Hol fogunk ezen az elhagyatott helyen elegendő kenyeret szerezni, hogy jóllakassunk egy ekkora sokaságot?”+ 34  Jézus erre így szólt hozzájuk: „Hány kenyeretek van?” Ők ezt mondták: „Hét, meg néhány halacskánk.” 35  Így hát utasította a sokaságot, hogy telepedjenek le a földre, 36  aztán vette a hét kenyeret és a halakat, és miután hálát adott, megtörte és kezdte szétosztani azokat a tanítványoknak, a tanítványok meg a sokaságnak.+ 37  Mindenki evett, és jóllakott, a maradék darabokat pedig összeszedték, hét teli élelmiszeres kosárral.+ 38  Pedig akik ettek, négyezer férfi volt, az asszonyokon és kisgyermekeken kívül. 39  Végül, miután elküldte a sokaságot, beszállt a csónakba, és Magadán tájékára ment.+

Lábjegyzetek