Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Máté 13:1–58

13  Azon a napon Jézus kiment a házból, és leült a tengernél;  és nagy sokaság gyülekezett össze hozzá, úgyhogy beszállt egy csónakba, leült,+ és az egész sokaság a parton állt.  Ekkor sok mindent mondott el nekik szemléltetésekben, így szólva: „Íme, a magvető kiment vetni,+  és amint vetett, némelyik mag az útfélre esett, majd jöttek a madarak, és felették azokat.+  Más magok sziklás helyekre estek, ahol nem volt sok földjük, és rögtön szárba szökkentek, mert nem volt mély a földjük.+  De amikor felkelt a nap, megperzselődtek, és gyökerük nem lévén, elszáradtak.+  Ismét más magok a tövisek közé estek. A tövisek felnőttek, és megfojtották őket.+  Megint más magok a jó földbe estek, és termést kezdtek hozni,+ ez százszorost, az hatvanszorost, amaz harmincszorost.+  Akinek van füle, hallja!”+ 10  Odamentek hát a tanítványok, és ezt kérdezték tőle: „Miért szemléltetésekben szólsz hozzájuk?”+ 11  Ezt felelte: „Nektek megadatott, hogy értsétek az egek királyságának szent titkait+, de azoknak az embereknek nem adatott meg.+ 12  Mert akinek van, annak még többet adnak, és bőven lesz neki,+ de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van.+ 13  Azért szólok hozzájuk szemléltetésekben, mert nézvén, hiába néznek, és hallván, hiába hallanak, és az értelmét sem fogják fel;+ 14  és beteljesedik rajtuk Ézsaiás próféciája, amely így szól: »Hallván hallotok majd, de semmiképpen nem fogjátok fel az értelmét; és nézvén néztek majd, de semmiképpen nem láttok.+ 15  Mert érzéketlenné vált e nép szíve, és fülükkel úgy hallottak, hogy nem válaszoltak, és szemüket behunyták, nehogy valaha is lássanak szemükkel, és halljanak fülükkel, és felfogják az értelmét szívükkel, és megtérjenek, és meggyógyítsam őket.«+ 16  Nektek azonban boldog a szemetek,+ mert lát, és a fületek, mert hall. 17  Mert bizony mondom nektek, hogy sok próféta+ és igazságos ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem látta,+ és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.+ 18  Ti tehát figyeljetek a magvetőről szóló szemléltetésre.+ 19  Ha hallja valaki a királyság szavát, de nem fogja fel az értelmét, eljön a gonosz+, és elragadja, amit annak szívébe vetettek; ez az, amelyet az útfélre vetettek. 20  Amit a sziklás helyekre vetettek, ez az, aki hallja a szót, és rögtön örömmel fogadja.+ 21  De mivel nincsen gyökere, csak egy ideig marad meg, és miután nyomorúság vagy üldözés támad a szó miatt, rögtön elbotlik.+ 22  Amit a tövisek közé vetettek, ez az, aki hallja a szót, de ennek a világrendszernek az aggodalma+ és a gazdagság megtévesztő hatalma megfojtja a szót, és ő gyümölcstelenné válik.+ 23  Amit a jó földbe vetettek, ez az, aki hallja a szót, és felfogja az értelmét, aki hoz is gyümölcsöt, és terem; ez százannyit, az hatvanannyit, amaz harmincannyit.”+ 24  Egy másik szemléltetést is eléjük tárt, ezt mondva: „Az egek királysága ahhoz az emberhez hasonlítható, aki jó magot vetett a szántóföldjébe.+ 25  Míg az emberek aludtak, jött az ellensége, gyomot vetett a búza közé, és elment. 26  Amikor a vetés kisarjadt és termést hozott, akkor a gyom is megjelent. 27  Előálltak hát a házigazda rabszolgái, és így szóltak hozzá: »Uram, hát nem jó magot vetettél a szántóföldedbe?+ Honnan van akkor benne gyom?«+ 28  Ő ezt mondta nekik: »Ellenséges ember művelte ezt.«+ Azok így szóltak hozzá: »Akarod-e hát, hogy kimenjünk, és összeszedjük?« 29  Ezt mondta: »Nem, nehogy véletlenül a gyom összeszedése közben kiszaggassátok a búzát is. 30  Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig; és az aratási időszakban megmondom az aratóknak, hogy előbb szedjék össze a gyomot, és kössék nyalábokba elégetésre,+ aztán menjenek, gyűjtsék be a búzát a tárházamba.«”+ 31  Egy másik szemléltetést is eléjük tárt,+ ezt mondva: „Az egek királysága hasonló a mustármaghoz+, amelyet fogott egy ember, és elültetett a szántóföldjébe; 32  ez a legapróbb ugyan minden mag közül, de amikor felnő, a legnagyobb a zöldségfélék között, és fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai+ eljönnek, és az ágai között helyet találnak, ahol letelepedhetnek.”+ 33  Még egy másik szemléltetést is mondott nekik: „Az egek királysága hasonló a kovászhoz+, amelyet fogott egy asszony, és elrejtett három nagy mérce lisztbe, mígnem az egész tészta megkelt.” 34  Jézus mindezeket szemléltetésekben mondta a sokaságnak. Szemléltetés nélkül nem is beszélt nekik,+ 35  hogy beteljesedjen, ami megmondatott a próféta által, aki így szólt: „Szemléltetésekre fogom nyitni számat, olyan dolgokat fogok hirdetni, amelyek rejtve vannak a világ megalapítása óta.”+ 36  Akkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba. A tanítványai pedig odamentek hozzá, és ezt mondták: „Magyarázd meg nekünk a szántóföld gyomjáról szóló szemléltetést.” 37  Ezt válaszolta: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia; 38  a szántóföld a világ;+ ami a jó magot illeti, ezek a királyság fiai; a gyom ellenben a gonosznak+ fiai, 39  és az ellenség, aki elvetette, az Ördög+. Az aratás+ egy világrendszer befejezése,+ az aratók pedig angyalok. 40  Amiképpen tehát a gyomot összeszedik, és tűzben elégetik, úgy lesz a világrendszer befejezésekor.+ 41  Az Emberfia elküldi angyalait, és összeszedik a királyságából mindazt, ami megbotránkoztató,+ és azokat, akik törvénytelenséget cselekednek, 42  és a tüzes kemencébe vetik őket.+ Ott lesz nekik sírás és fogcsikorgatás.+ 43  Abban az időben az igazságosak oly tündöklően fognak fényleni+ Atyjuk királyságában, mint a nap.+ Akinek van füle, hallja!+ 44  Az egek királysága hasonló a mezőben elrejtett kincshez, amelyet egy ember megtalált és elrejtett; örömében aztán elmegy, eladja,+ amije van, és megveszi azt a mezőt.+ 45  Ismét: hasonló az egek királysága egy utazó kereskedőhöz, aki drága gyöngyöket keres. 46  Miután talált egyetlen nagy értékű gyöngyöt,+ elment, nyomban eladta mindenét, és megvette azt.+ 47  Ismét: hasonló az egek királysága egy vonóhálóhoz, amelyet leeresztettek a tengerbe, és amely mindenfajta halat összegyűjtött.+ 48  Amikor megtelt, felhúzták a partra, és leülve, a jókat+ edényekbe gyűjtötték, a hasznavehetetleneket+ pedig eldobták. 49  Így lesz ez a világrendszer befejezésekor: az angyalok kimennek, és kiválogatják a gonoszokat+ az igazságosak közül,+ 50  és bevetik őket a tüzes kemencébe. Ott lesz nekik sírás és fogcsikorgatás.+ 51  Felfogtátok mindezeknek az értelmét?” Azok ezt mondták neki: „Igen.” 52  Ekkor így szólt hozzájuk: „Ilyenformán minden nyilvános tanító, aki tanításban részesült az egek királyságáról,+ hasonló egy emberhez, egy házigazdához, aki újat és régit hoz elő kincsestárából.”+ 53  Jézus pedig, amikor befejezte ezeket a szemléltetéseket, elment onnan a vidéken át. 54  És miután hazájába ért,+ tanítani kezdte őket zsinagógájukban,+ úgyhogy ámultak, és ezt mondták: „Honnan vette ez az ember ezt a bölcsességet, és honnan vannak e hatalmas cselekedetei? 55  Nem az ács fia ez?+ Az anyját nemde Máriának hívják, és a testvéreit Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? 56  És a húgai nem mind nálunk vannak-e?+ Akkor honnan kapta ez az ember mindezt?”+ 57  És megbotránkoztak benne.+ Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Nincs próféta tisztesség nélkül, csak a hazájában és a saját házában.”+ 58  Nem is vitt véghez ott sok hatalmas cselekedetet a hitetlenségük miatt.+

Lábjegyzetek