Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Márk 2:1–28

2  Néhány nap múlva azonban ismét bement Kapernaumba, és híre ment, hogy otthon van.+  Ennélfogva sokan gyülekeztek össze, annyian, hogy már az ajtónál sem volt hely; ekkor szólni kezdte nekik a szót.+  És jöttek emberek, odahozva hozzá egy bénát. Négyen vitték.+  De mivel a sokaság miatt nem tudták közvetlenül Jézushoz vinni, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és miután nyílást ástak, leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt.+  Jézus pedig, amikor látta hitüket,+ ezt mondta a bénának: „Gyermekem, megbocsáttattak bűneid.”+  Ült pedig ott néhány írástudó, akik így okoskodtak szívükben:+  „Miért beszél ez így? Káromlást szól. Ki más bocsáthat meg bűnöket egyvalakin, az Istenen kívül?”+  De Jézus, mivel a szelleme által azonnal tisztán látta, hogy így okoskodnak magukban, ezt mondta nekik: „Miért okoskodtok ezekről szívetekben?+  Melyik könnyebb, azt mondani a bénának: »Megbocsáttattak bűneid«, vagy azt mondani: »Kelj fel, vedd fel a hordágyadat, és járj!«+ 10  De hogy megtudjátok, hogy az Emberfiának+ van hatalma bűnöket megbocsátani a földön . . .”+ Így szólt a bénához: 11  „Mondom neked, kelj fel, vedd fel a hordágyadat, és menj haza!”+ 12  Erre az fel is kelt, azonnal felvette a hordágyát, és mindnyájuk szeme láttára kiment,+ úgyhogy egyszerűen mind el voltak ragadtatva, és dicsőítették az Istent, ezt mondva: „Ilyet még sohasem láttunk!”+ 13  Ismét kiment a tenger mellé, és az egész sokaság odament hozzá, ő pedig tanítani kezdte őket. 14  Ahogy ment, meglátta Lévit+, az Alfeus fiát, aki az adószedő helyen ült, és ezt mondta neki: „Légy a követőm!”+ Az pedig felkelt, és követte őt. 15  Később történt, hogy Jézus az asztalnál feküdt annak házában, és sok adószedő+ meg bűnös telepedett le az ő és tanítványai társaságában, mert sokan voltak, és követni kezdték őt.+ 16  Amikor azonban a farizeusok közül való írástudók látták, hogy a bűnösökkel és adószedőkkel eszik, kérdezgetni kezdték a tanítványait: „Adószedőkkel és bűnösökkel eszik?”+ 17  Ennek hallatán Jézus így felelt nekik: „Akik erősek, azoknak nincs szükségük orvosra, akik viszont betegek, azoknak igen. Nem azért jöttem, hogy az igazságosakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam.”+ 18  János tanítványainak és a farizeusoknak pedig szokásuk volt böjtölni. Így hát eljöttek, és ezt mondták neki: „Miért van az, hogy János tanítványai és a farizeusok tanítványai szoktak böjtölni, de a te tanítványaid nem?”+ 19  Jézus pedig ezt mondta nekik: „Vajon böjtölhetnek-e a vőlegény barátai, míg velük van a vőlegény?+ Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek.+ 20  De jönnek majd napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, és akkor majd, azon a napon böjtölni fognak.+ 21  Senki sem varr foltot be nem avatott anyagból régi felsőruhára; ha így tesz, az erősebb anyag kiszakít belőle, az új a régiből, és még rosszabb lesz a szakadás.+ 22  Új bort sem tesz senki régi bortömlőkbe; ha megteszi, a bor szétrepeszti a tömlőket, és elvész a bor is, meg a tömlők is;+ az új bort inkább új bortömlőkbe teszik.”+ 23  Történt pedig, hogy a gabonaföldeken haladt át sabbaton, és a tanítványai útközben a kalászokat tépdesték.+ 24  A farizeusok erre így szóltak hozzá: „Nézd már! Miért tesznek olyasmit sabbaton, amit nem szabad?”+ 25  Ő azonban ezt mondta nekik: „Soha nem olvastátok még, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett és megéhezett, ő és a vele levők?+ 26  Hogy hogyan ment be az Isten házába — az Abjátár+ papi elöljáróról szóló beszámoló szerint —, és ette meg a bemutatott kenyereket+, amelyeket senki másnak nem szabad megennie,+ csak a papoknak, és adott a vele levőknek is?”+ 27  Majd ezt mondta még nekik: „A sabbat lett az emberért,+ és nem az ember a sabbatért;+ 28  ezért az Emberfia még a sabbatnak is Ura.”+

Lábjegyzetek