Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 52:1–34

52  Sedékiás+ huszonegy éves volt, amikor uralkodni kezdett,+ és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben.+ Az anyját, aki a libnai+ Jeremiás leánya volt, Hamutalnak+ hívták.  Sedékiás azt tette, ami rossz Jehova szemében,+ pontosan úgy, ahogy Joákim+ cselekedett.  Mert Jehova haragja miatt történt ez Jeruzsálemben és Júdában, mígnem elvetette őket színe elől.+ És Sedékiás fellázadt Babilon királya ellen.+  Végül királyságának kilencedik évében,+ a tizedik hónapban, a hónap tizedik napján az történt, hogy eljött Nabukodonozor, Babilon királya, ő és egész hadereje, Jeruzsálem ellen.+ Táborba szálltak ellene, és ostromfalat kezdtek építeni ellene körös-körül.+  A város így ostrom alatt állt Sedékiás király tizenegyedik évéig.+  A negyedik hónapban, a hónap kilencedik napjára+ az éhínség is súlyossá vált a városban, és nem volt kenyere az ország népének.+  Végül rést ütöttek a városon.+ A harcosok mind futásnak eredtek,+ és elmentek éjjel a városból a kettős fal közötti kapu útján, amely a király kertjénél van+ — a káldeusok pedig ott voltak mindenütt a város körül —, és az Araba+ útján mentek tovább.  Akkor a káldeusoknak egy serege üldözőbe vette a királyt,+ és utolérték Sedékiást+ Jerikó kietlen síkságán; az egész serege szétszóródott mellőle.+  Aztán megragadták a királyt, elvitték őt Babilon királyához+ a Hamát+ földjén levő Riblába+, hogy az bírói döntéseket hozzon felőle.+ 10  A babiloni király legyilkolta Sedékiás fiait a szeme előtt,+ és Júda minden fejedelmét is legyilkolta Riblában.+ 11  Magát Sedékiást megvakította+ Babilon királya, majd rézbilincsbe verte, elvitte őt Babilonba,+ és őrizet alatt tartotta egy házban halála napjáig. 12  Az ötödik hónapban, a hónap tizedik napján, vagyis Nabukodonozor királynak, Babilon királyának a tizenkilencedik évében,+ bejött Jeruzsálembe Nebuzáradán+, a testőrség parancsnoka, aki Babilon királya előtt állt. 13  Felégette Jehova házát,+ a király házát és Jeruzsálem összes házát.+ Minden nagy házat felégetett tűzzel.+ 14  Jeruzsálem minden falát körös-körül lerombolta a káldeusok egész hadereje, amely a testőrség parancsnokával volt.+ 15  Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka a nép szegényei közül némelyeket, és a maradék népet, amely megmaradt a városban,+ és az átpártolókat, akik Babilon királyához pártoltak, és a megmaradt mestermunkásokat száműzetésbe hurcolta.+ 16  De az ország szegényei közül némelyeket otthagyott Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka vincellérnek és kényszermunkásnak.+ 17  Jehova házának rézoszlopait+, a szállítókocsikat+ és a réztengert+, amely Jehova házában volt, darabokra törték a káldeusok, és a rezüket mind elvitték Babilonba.+ 18  Elvitték a szolgálatban használt vödröket, lapátokat+, koppantókat+, tálakat+, poharakat és az összes rézeszközt.+ 19  A testőrség parancsnoka elvitte+ az edényeket+, tűztartókat, tálakat+, vödröket, lámpatartókat+, poharakat és csészéket, amelyek valódi aranyból+, illetve valódi ezüstből+ voltak. 20  A két oszlopot+ is, az egyetlen tengert+, a tenger alatt levő tizenkét rézbikát+ és a szállítókocsikat is, amelyeket Salamon király készített Jehova háza számára.+ Meg sem lehetett mérni mindezen tárgyak rezének súlyát.+ 21  Ami az oszlopokat illeti, tizennyolc könyök magas volt egy-egy oszlop,+ és tizenkét könyöknyi zsinór érte körül.+ Vastagsága négyujjnyi volt, belül pedig üres volt. 22  Réz oszlopfő volt rajta,+ és egy oszlopfő magassága öt könyök volt.+ Ami az oszlopfőn levő hálómintát és gránátalmákat illeti, körös-körül,+ az egész rézből volt. A második oszlopon is ilyenek voltak; gránátalmák+ is. 23  Kilencvenhat gránátalma volt az oldalakon, összesen pedig száz gránátalma volt körös-körül a hálómintán.+ 24  Továbbá a testőrség parancsnoka elvitte Seráját+, a papi elöljárót, és Sofóniást+, a másodpapot, és a három ajtónállót.+ 25  A városból elvitt egy udvari tisztviselőt, aki történetesen a harcosok felügyelője volt, és hét embert azok közül, akik bejáratosak voltak a királyhoz,+ és akiket a városban találtak, ezenkívül a hadsereg vezérének titkárát, aki az ország népét sorozta, és hatvan férfit az ország népéből, akiket a városban találtak.+ 26  Nebuzáradán+, a testőrség parancsnoka tehát fogta, és elvitte őket Babilon királyához Riblába.+ 27  Babilon királya pedig lesújtott rájuk,+ és megölte őket Riblában+, Hamát+ földjén. Így ment Júda száműzetésbe a földjéről.+ 28  Ez az a nép, amelyet Nabukodonozor száműzetésbe hurcolt: a hetedik évben háromezer-huszonhárom zsidó.+ 29  Nabukodonozor tizennyolcadik évében,+ Jeruzsálemből nyolcszázharminckét lélek. 30  Nabukodonozor huszonharmadik évében, Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka száműzetésbe hurcolt a zsidók közül hétszáznegyvenöt lelket.+ Ez összesen négyezer-hatszáz lélek volt. 31  Végül Joákin+, Júda királya száműzetésének harminchetedik évében, a tizenkettedik hónapban, a hónap huszonötödik napján az történt, hogy Babilon királya, Evil-Merodák a királlyá válásának évében felemelte Joákinnak, Júda királyának fejét,+ és kihozta őt a börtönből. 32  Jó dolgokról kezdett beszélni vele, és trónját feljebb helyezte, mint a többi király trónját, akik ott voltak nála Babilonban.+ 33  Le is vetette rabruháit,+ és mindenkor előtte evett kenyeret,+ élete minden napján.+ 34  Ami pedig az ellátását illeti, állandó ellátást kapott Babilon királyától, és ez naponta járt neki, a halála napjáig,+ élete minden napján.

Lábjegyzetek