Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 5:1–31

5  Járjátok be Jeruzsálem utcáit, nézzetek csak körül, tudakozzatok és keresgéljetek közterein. Találtok-e olyan embert,+ van-e bárki is, aki igazságosságot gyakorol,+ aki hűségre törekszik?+ Ha igen, megbocsátok a városnak.  Még ha azt mondják is: „Él Jehova!”, akkor is csak hazugságra esküsznek.+  Ó, Jehova, hát nem a hűséget nézi szemed?+ Megverted őket,+ de nem lettek betegek.+ Irtottad őket,+ de nem akarták elfogadni a fegyelmezést.+ A kősziklánál is keményebbé tették arcukat.+ Nem akartak megtérni.+  Én ezt mondtam: „Bizony csak alacsony rangú emberek. Ostobán cselekedtek, mert figyelmen kívül hagyták Jehova útját, Istenük ítéletét.+  Elmegyek a főemberekhez, és beszélek velük.+ Ők biztosan figyelembe vették Jehova útját, Istenük ítéletét.+ De bizony mind széttörték az igát, és széttépték a kötelékeket.”+  Ezért rontott rájuk az oroszlán az erdőből, pusztítja őket a kietlen síkság farkasa,+ leselkedik a leopárd városaikban.+ Aki kimegy azokból, azt mind darabokra tépik. Mert törvényszegéseik számosak, hűtlen tetteik megsokasodtak.+  Már hogy bocsáthatnám meg ezt neked? Fiaid elhagytak, arra esküdöznek+, ami nem Isten.+ Jól tartottam őket,+ de ők folyton házasságtörést követtek el,+ és seregestül mennek a szajha házába.  Kemény heréjű, felgerjedt lovak lettek. Mindegyik a társa feleségére nyerít.+  „Hát ne kérjem számon mindezt?+ — ez Jehova kijelentése. — Avagy ne álljon bosszút lelkem az ilyen nemzeten?”+ 10  „Menjetek fel szőlősoraira, és pusztítsatok,+ de ne irtsátok ki teljesen.+ Távolítsátok el zöldellő hajtásait, mert nem tartoznak Jehovához.+ 11  Izrael háza és Júda háza bizony csalárdul bánt velem+ — ez Jehova kijelentése. — 12  Megtagadták Jehovát, és ezt mondogatják: »Nincsen ő.+ Nem ér minket veszedelem, nem látunk kardot, sem éhséget.«+ 13  A próféták olyanok, mint a szél, nincs meg bennük a szó.+ Ez történik majd velük.” 14  Így hát ezt mondja Jehova, a seregek Istene: „Mivel ezt mondogatjátok, íme, szavaimat tűzzé teszem a szádban,+ ez a nép pedig fa lesz, és megemészti őket a tűz.”+ 15  „Íme, távoli nemzetet hozok rátok,+ ó, Izrael háza — ez Jehova kijelentése. — Sokáig fennmaradó nemzet ez.+ Régi nemzet, olyan, amelynek nyelvét nem ismered, és nem érted, mit beszélnek. 16  Tegzük olyan, mint a nyitott sír. Mindnyájan vitézek.+ 17  Felemésztik aratásodat és kenyeredet,+ felfalják fiaidat és leányaidat. Megeszik nyájaidat és csordáidat, leeszik szőlődet és fügefádat.+ Karddal rombolják szét megerősített városaidat, amelyekben bízol.” 18  „De még azokban a napokban sem irtalak ki benneteket+ — ez Jehova kijelentése. — 19  És az történik majd, hogy így szóltok: »Miért tette velünk mindezt Jehova Istenünk?«+ Mondd csak meg nekik: »Ahogy elhagytatok engem, és idegen istennek kezdtetek szolgálni országotokban, úgy fogtok idegeneknek szolgálni egy olyan földön, amely nem a tiétek.«”+ 20  Mondjátok el ezt Jákob házában, és adjátok hírül Júdában: 21  „Halld meg hát ezt, te balga nép, amelynek nincsen szíve:+ Szemük van, de nem látnak,+ fülük van, de nem hallanak.+ 22  »Hát még engem sem féltek?+ — ez Jehova kijelentése. — Nem éreztek gyötrő fájdalmat miattam,+ aki a homokot rendeltem a tenger határául, időtlen időkig tartó rendelkezésként, amelyet nem hághat át? Zúgnak a habjai, de nem diadalmaskodnak, háborognak, de nem törnek át rajta.+ 23  Ennek a népnek makacs és lázongó lett a szíve; elfordultak, és a maguk útját járják.+ 24  Nem mondják a szívükben: ,Féljük hát Istenünket, Jehovát!+ Őt, aki megadja a záport, az őszi esőt és a tavaszi esőt a maga idején,+ aki az aratásra rendelt heteket megőrzi nekünk.’+ 25  Vétkeitek fordították el ezeket, és bűneitek tartják vissza a jót tőletek.+ 26  Mert gonosz emberek találtattak népem között.+ Leselkednek, mint a guggoló madarászok.+ Veszedelmes kelepcét állítanak. Embereket fognak! 27  Mint a madarakkal teli kalitka, úgy vannak tele házaik csalással.+ Ezért lettek nagyokká, és gazdagodnak.+ 28  Meghíztak,+ fényesek lettek. Csak úgy árad belőlük a gonoszság. Nem képviselik a peres ügyeket,+ még az apátlan fiú ügyét sem,+ hogy jól járjanak,+ és nem állnak ki a szegények jogáért.«” 29  „Hát ne kérjem számon mindezt? — ez Jehova kijelentése. — Avagy ne álljon bosszút lelkem az ilyen nemzeten?+ 30  Döbbenetessé vált a helyzet, borzalom, hogy mi van az országban:+ 31  A próféták hazugságot prófétálnak,+ a papok meg elnyomják hatalmukkal a népet.+ És az én népem így szereti.+ De mit tesztek majd a végén?”+

Lábjegyzetek