Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 49:1–39

49  Ammon fiait+ illetően ezt mondja Jehova: „Talán nincsenek fiai Izraelnek, vagy nincs neki örököse? Miért vette hát birtokba Malkám+ Gádot,+ és népe miért telepedett le Izrael városaiban?”+  „»Ezért íme, jönnek napok — ez Jehova kijelentése —, és harci riadót+ hallatok Ammon fiainak Rabbája+ ellen. Elhagyatott romhalmazzá lesz,+ és alárendelt városait+ lángba borítja a tűz.«+ »Izrael pedig birtokba veszi majd azokat, akik őt birtokolták«+ — így szól Jehova.  »Jajgass,+ ó, Hesbon+, mert kifosztották Ait! Kiáltsatok, ó, Rabba alárendelt városai! Öltsetek zsákruhát!+ Jajveszékeljetek, és bolyongjatok a kőaklok között, mert Malkám is száműzetésbe megy+ papjaival és fejedelmeivel együtt.+  Mit kérkedsz a völgyekkel, termékeny völgyeddel,+ ó, hűtlen leány, aki a kincseiben bízik,+ és ezt mondja: ,Ki jön ide énhozzám?’«”+  „»Íme, rémítő dolgot hozok rád+ mindazoktól, akik körülötted vannak — ez a legfőbb+ Úrnak, a seregek Jehovájának a kijelentése. — Bizony szétszóródtok, ki erre, ki amarra,+ és nem lesz, aki összegyűjtse a menekülőket.«”  „»De azután majd egybegyűjtöm Ammon fiainak foglyait«+ — ez Jehova kijelentése.”  Edomot illetően ezt mondja a seregek Jehovája: „Nincs már bölcsesség+ Témánban+? Elveszett a tanács az értelmesektől? Megromlott a bölcsességük?+  Fussatok!+ Hátráljatok! A mélybe menjetek lakni,+ ó, Dedán+ lakói! Mert bizony Ézsau szerencsétlenségét fogom elhozni rá, azt az időt, amikor is szemügyre veszem.+  Ha szüretelők jönnének hozzád, nemde hagynának valami böngésznivalót? Ha tolvajok jönnének éjszaka, csak annyit rombolnának, amennyit akartak.+ 10  Én azonban mezítelenre vetkőztetem Ézsaut.+ Feltárom rejtekhelyeit,+ és nem lehet majd elrejtőzni.+ Bizony kifosztják leszármazottait, testvéreit és szomszédait,+ és ő sem lesz többé.+ 11  Hagyd el apátlan fiaidat.+ Én életben tartom őket, és özvegyeid bennem fognak bízni.”+ 12  Mert ezt mondja Jehova: „Íme, noha nem szoktak hozzá, hogy kiigyák a poharat, inni fognak.+ Te meg teljesen büntetlenül maradnál? Nem maradsz büntetlenül, mert bizony inni fogsz.”+ 13  „Mert magamra esküszöm+ — ez Jehova kijelentése —, hogy bizony döbbenetté+, gyalázattá, pusztulássá és átokká lesz Bocra+. Minden városa pusztává lesz időtlen időkre.”+ 14  Hírt hallottam Jehovától. Küldött megy a nemzetek közé, és így szól: „Gyűljetek egybe, vonuljatok fel ellene, és keljetek harcra!”+ 15  „Mert íme, kicsinnyé tettelek a nemzetek között, megvetetté az emberek között.+ 16  Az szedett rá téged, hogy reszkettek tőled, a te szíved elbizakodottsága,+ ó, te, aki a sziklahasadékokban laksz, és hatalmad alatt tartod a magaslatot! Még ha oly magasra rakod is fészkedet, mint a sas+, lehozlak onnan+ — ez Jehova kijelentése. — 17  Döbbenet tárgyává lesz Edom.+ Aki csak arra jár, döbbenten bámul, és füttyenteni fog az őt ért minden csapás miatt.+ 18  Mint ahogy Szodomának és Gomorrának meg szomszédos városainak a feldúlásakor volt+ — így szól Jehova —, úgy ott sem lakik majd ember, és nem lakozik benne embernek fia mint jövevény.+ 19  Íme! Úgy jön fel, mint az oroszlán+ a Jordán büszke sűrűjéből a szilárd lakhelyre,+ és én egy pillantás alatt elűzöm őt onnan.+ A választottat rendelem föléje. Mert ki olyan, mint én,+ és kicsoda hív ki engem?+ Ugyan ki az a pásztor, aki meg tudna állni előttem?+ 20  Halljátok meg tehát Jehova határozatát, melyet Edom ellen hozott,+ és gondolatait, melyeket Témán lakói ellen gondolt ki:+ Bizony elhurcolják a nyáj kicsinyeit. Bizony elhagyatottá teszi miattuk lakóhelyüket.+ 21  Bukásuk hangjától megrendült a föld.+ Kiáltás!+ A Vörös-tengernél+ is hallatszott a hangja. 22  Íme, valaki fölemelkedik és lecsap, mint a sas+! Kiterjeszti szárnyait Bocra fölött.+ Azon a napon Edom hatalmasainak a szíve olyanná lesz, mint a vajúdó feleség szíve.”+ 23  Damaszkuszt+ illetően: „Megszégyenült Hamát+ és Arpád+, mert rossz hírt hallottak. Szétmorzsolódtak.+ A tengeren aggodalom uralkodik, képtelen megnyugodni.+ 24  Damaszkusz elvesztette a bátorságát. Megfordult és futásnak eredt, vakrémület vett erőt rajta.+ Szorongás és szülési fájdalmak fogták el, mint a szülő asszonyt.+ 25  Miért nem hagyták el a dicséret városát, az ujjongás városát?+ 26  Ezért hát elesnek ifjai a közterein, és minden harcos el lesz hallgattatva ama napon+ — ez a seregek Jehovájának kijelentése. — 27  Tüzet gyújtok Damaszkusz falán, és meg fogja emészteni Ben-Hadád lakótornyait.”+ 28  Kédárt+ és Hácor+ királyságait illetően, amelyeket megvert Nabukodonozor, Babilon királya,+ ezt mondja Jehova: „Keljetek fel, vonuljatok Kédárhoz, és fosszátok ki kelet fiait+. 29  Sátraikat+ és nyájaikat+ majd elragadják, sátorlapjaikat+ és minden holmijukat is. Tevéiket+ elhajtják tőlük, és ezt kiáltják nekik: »Körös-körül rémület!«”+ 30  „Fussatok! Meneküljetek el messzire! A mélybe menjetek lakni, ó, Hácor+ lakói! — ez Jehova kijelentése. — Mert Nabukodonozor, Babilon királya+ határozatot hozott ellenetek, gondolatot gondolt ki ellenetek.” 31  „Keljetek fel, vonuljatok fel a nemzet ellen, amely gondtalanul él,+ és biztonságban lakozik!”+ — ez Jehova kijelentése. „Nincsenek ajtói, nincsen retesze. Egymagában lakik.+ 32  Tevéik+ prédává lesznek, tömérdek jószáguk zsákmánnyá. Szétszórom őket a szél minden irányába,+ a lenyírt halántékúakat,+ és minden környező vidékről szerencsétlenséget hozok rájuk — ez Jehova kijelentése. — 33  Hácor+ sakálok tanyájává lesz,+ elhagyatott pusztasággá időtlen időkre. Nem lakik majd ott ember, és nem lakozik benne embernek fia mint jövevény.”+ 34  Sedékiás+, Júda királya királyságának kezdetén Jehova a következő szózatot intézte Jeremiás prófétához Elámról+: 35  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Íme, összetöröm Elám íját+, erősségük zsengéjét. 36  Elhozom Elámra a négy szelet az egek négy végső határáról+. Szétszóróm őket mindezen szelek felé,+ és nem lesz oly nemzet, amelyhez el ne jutnának Elám szétszéledtjei+.«” 37  „Összezúzom az elamitákat ellenségeik előtt és a lelkükre törők előtt. Veszedelmet hozok rájuk, lángoló haragomat+ — ez Jehova kijelentése. — Utánuk küldöm a kardot, míg csak ki nem irtom őket.”+ 38  „Felállítom a trónomat Elámban+, és kipusztítom onnan a királyt és a fejedelmeket” — ez Jehova kijelentése. 39  „És a napok befejező részében+ úgy lesz, hogy egybegyűjtöm Elám+ foglyait” — ez Jehova kijelentése.

Lábjegyzetek