Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 46:1–28

46  Jehova a következő szózatot intézte Jeremiás prófétához a nemzetekről:+  Egyiptomot+ illetően, Nékó fáraónak, Egyiptom királyának haderejéről,+ aki az Eufrátesz folyó mellett, Karkemisnél+ volt, és akit Nabukodonozor, Babilon királya legyőzött Joákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik évében:+  „Csatarendbe a kis pajzsot meg a nagy pajzsot! Harcra fel!+  Szerszámozzátok fel a lovakat, szálljatok fel, ti lovasok! Álljatok elő sisakban! Fényesítsétek a lándzsákat! Öltözzetek páncélingbe+!  »Miért láttam őket megrettenni? Visszafordulnak, és vitézeik is összezúzatnak. Bizony futásnak eredtek, és meg sem fordultak.+ Körös-körül rémület+ — ez Jehova kijelentése. —  Ne próbáljon elfutni a gyors, ne próbáljon menekülni a vitéz ember.+ Északon+, az Eufrátesz folyó partján megbotlottak és elestek.«+  Ki ez, aki feljön, mint a Nílus, mint a zúgó vizű folyamok?+  Egyiptom jön fel, mint a Nílus+, és zúgnak a vizek, mint a folyamok.+ Ezt mondja: »Felmegyek, beborítom a földet. Könnyűszerrel elpusztítom a várost és lakóit.«+  Jöjjetek fel, ó, lovak! Vadul robogjatok, ó, szekerek! Vonuljanak ki a vitézek, Kús+ és Pút+, akik pajzsot ragadnak, és Lud fiai+, akik megragadják, kifeszítik az íjat. 10  Az a nap a legfőbb Úré, a seregek Jehovájáé. A bosszú napja az, hogy bosszút álljon ellenségein.+ Emészteni fog a kard, és jóllakik, megittasodik vérüktől, mert áldozata+ van a legfőbb+ Úrnak, a seregek Jehovájának észak földjén, az Eufrátesz folyónál+. 11  Menj fel Gileádba, és szerezz balzsamot+, ó, Egyiptom szűz leánya+! Hiába is sokasítottad az orvosságot. Nincsen gyógyír számodra.+ 12  Hallottak a nemzetek gyalázatodról,+ és kiáltásod betöltötte a földet.+ Mert bizony vitéz a vitézbe botlott,+ együtt estek el, mindketten.” 13  Jehova ezt a szózatot intézte Jeremiás prófétához arról, hogy Nabukodonozor, Babilon királya eljön és megveri Egyiptom földjét:+ 14  „Mondjátok el Egyiptomban, hirdessétek Migdolban+, hirdessétek Nófban+ és Tahpanheszben+! Mondjátok: »Állj elő, készülj te is,+ mert bizony kard fog emészteni körülötted mindenfelől.+ 15  Miért sodortattak el hatalmasaid?+ Nem tudtak megállni, mert Jehova lökte el őket.+ 16  Tömegével botlanak el, és bizony elesnek. Ezt mondogatják egymásnak: ,Kelj fel! Térjünk vissza népünkhöz és rokonaink földjére a pusztító kard miatt!’« 17  Ott már hírül is adták: »A fáraó, Egyiptom királya csak üres lárma.+ Elmulasztotta az ünnepi időt.«+ 18  »Élek én — ez a Király kijelentése, akinek seregek Jehovája a neve+ —, hogy mint a Tábor+ a hegyek között és a Kármel+ a tengernél, úgy fog eljönni ő. 19  Készíts magadnak batyut a száműzetésre,+ ó, Egyiptomnak ott lakozó leánya+! Mert bizony döbbenetté lesz Nóf+. Lángba borítják, hogy ne legyen lakója.+ 20  Szépséges üsző Egyiptom, de szúnyog támad rá északról.+ 21  Zsoldosai olyanok közepette, mint a hizlalt borjúk+, de ők is meghátráltak,+ elfutottak mindnyájan. Nem tudtak megállni,+ mert eljött rájuk szerencsétlenségük napja, megszemlélésük ideje.«+ 22  »Hangja, mint a csúszó-mászó kígyóé;+ mert bizony életerősen jönnek, és fejszékkel mennek neki, mint azok, akik fát gyűjtenek. 23  Kivágják erdejét+ — ez Jehova kijelentése —, mert áthatolhatatlan volt. Íme, többen vannak, mint a sáskák,+ és számuk sincsen. 24  Egyiptom leánya+ bizony megszégyenül, észak népének kezébe kerül.«+ 25  Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Íme, szemügyre veszem a Nóból+ való Ámont+ és a fáraót is, meg Egyiptomot, és annak isteneit+ és királyait+, igen, a fáraót és mindazokat, akik bíznak benne.«+ 26  »A lelkükre törőknek kezébe adom őket, Nabukodonozornak, Babilon királyának a kezébe,+ és szolgáinak kezébe. Azután majd lakni fogják, mint a régi napokban«+ — ez Jehova kijelentése. 27  »Te pedig ne félj, ó, szolgám, Jákob, és ne rettegj, ó, Izrael!+ Mert íme, megmentelek téged a távolból, és leszármazottaidat fogságuk földjéről.+ Visszatér Jákob, nem fogják háborgatni, gondtalanul él majd, és senki sem kelt rémületet.+ 28  Ne félj, ó, szolgám, Jákob — ez Jehova kijelentése —, mert én veled vagyok.+ Mert pusztítani fogok minden nemzet között, ahová szétszórtalak,+ ám téged nem pusztítalak el.+ De azért megfenyítelek megfelelő mértékben,+ és semmiképp sem hagylak büntetés nélkül.«”+

Lábjegyzetek