Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 43:1–13

43  Történt pedig, hogy amint Jeremiás végig elmondta az egész népnek Jehova Istenük minden szavát, amellyel Jehova Istenük elküldte őt hozzájuk, igen, mindezeket a szavakat,+  Azária, Hosája+ fia, és Johanán+, Kárea fia, és az elbizakodott férfiak+ valamennyien így szóltak Jeremiáshoz: „Hazugságot beszélsz!+ Nem küldött téged Jehova Istenünk ilyen szavakkal: »Ne menjetek Egyiptomba, hogy ott lakjatok mint jövevények«,+  hanem Báruk+, Néria fia bujtogat téged ellenünk, hogy a káldeusok kezébe adassunk, hogy megöljenek vagy száműzetésbe hurcoljanak minket Babilonba.”+  Tehát sem Johanán, Kárea fia, sem senki a hadsereg vezérei és a nép közül nem hallgatott Jehova szavára,+ hogy ott maradtak volna Júda földjén.+  Így aztán Johanán, Kárea fia, és a hadsereg vezérei mindnyájan magukkal vitték Júda egész maradékát, azokat, akik visszatértek mindazon nemzetek közül, ahova szétszórattak, hogy egy ideig Júda földjén lakjanak,+  igen, az életerős férfiakat, a feleségeket, a kisgyermekeket, a király leányait+, és minden lelket, akit Nebuzáradán+, a testőrség parancsnoka otthagyott Gedáliával+, Sáfán+ fiának, Ahikámnak+ a fiával, és Jeremiás prófétát is, továbbá Bárukot+, Néria fiát.  Végül tehát elmentek Egyiptom földjére+, mert nem hallgattak Jehova szavára, és idővel eljutottak egészen Tahpanheszig+.  Akkor Jehova szava így szólt Jeremiáshoz Tahpanheszben:  „Végy a kezedbe nagy köveket, és a zsidó férfiak szeme láttára rejtsd el őket a habarcsban a téglateraszon, amely a fáraó házának bejáratánál van Tahpanheszben!+ 10  Mondd meg nekik: »Így szól a seregek Jehovája, Izrael Istene: ,Íme, elküldök szolgámért+, Nabukodonozorért, Babilon királyáért+, és elhozatom őt. A trónját ezek fölé a kövek fölé helyezem, amelyeket elrejtettem, és ő kifeszíti felettük fenséges sátorát. 11  El fog jönni, és megveri Egyiptom földjét.+ Aki halálos csapást érdemel, arra halálos csapás, aki fogságra való, arra fogság, aki kardra való, arra kard vár.+ 12  Tüzet gyújtok Egyiptom isteneinek házaiban;+ ő majd felégeti azokat, és fogságba viszi őket, és magára ölti Egyiptom földjét, miként a pásztor magára ölti ruháját+, és kivonul onnan békében. 13  Darabokra töri Bét-Semes oszlopait Egyiptom földjén, és Egyiptom isteneinek házait felégeti tűzzel.’«”

Lábjegyzetek