Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 42:1–22

42  Akkor odaléptek a hadsereg vezérei mindnyájan, és Johanán+, Kárea fia, és Jezánia+, Hosája+ fia, meg az egész nép, a legkisebbtől a legnagyobbig,  és így szóltak Jeremiás prófétához: „Kérjük, jusson eléd kegyért való könyörgésünk, és imádkozz értünk Jehova Istenedhez,+ ezért az egész maradékért! Hiszen mi maradtunk meg, kevesen a sokból,+ amint szemeid is láthatnak minket.  Mondja meg nekünk Jehova, a te Istened, melyik úton járjunk, és mit tegyünk!”+  Jeremiás próféta erre így szólt hozzájuk: „Hallottam. Íme, imádkozom Jehovához, a ti Istenetekhez szavaitok szerint.+ És úgy lesz, hogy minden szót tudtotokra adok, amit Jehova válaszol nektek.+ Egyetlen szót sem hallgatok el előletek.”+  Ők ezt mondták Jeremiásnak: „Jehova legyen ellenünk igaz és hű tanú,+ ha nem cselekszünk pontosan mindazon szavak szerint, amelyekkel elküld téged hozzánk Jehova, a te Istened.+  Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Jehova Istenünk szavára, akihez most elküldünk téged, hogy jól legyen dolgunk, mert bizony hallgatunk Jehova Istenünk szavára.”+  Tíz nap elteltével pedig az történt, hogy Jehova szózatot intézett Jeremiáshoz.+  Ő erre hívatta Johanánt, Kárea fiát, és a hadsereg minden vezérét, akik vele voltak, meg az egész népet, a legkisebbtől a legnagyobbig,+  majd így szólt hozzájuk: „Ezt mondja Jehova, Izrael Istene, akihez elküldtetek engem, hogy terjesszem eléje kegyért való könyörgéseteket+: 10  »Ha itt fogtok lakni ezen a földön,+ én felépítelek és nem rombollak le, elültetlek és nem gyomlállak ki benneteket;+ mert sajnálatot fogok érezni a veszedelem miatt, amelyet elhoztam rátok.+ 11  Ne féljetek Babilon királyától, akitől féltek!«+ »Ne féljetek tőle+ — ez Jehova kijelentése —, mert én veletek vagyok, hogy megmentselek és kiszabadítsalak titeket kezéből.+ 12  Irgalmasságot cselekszem veletek, és ő irgalmazni fog nektek, visszavisz benneteket saját földetekre.+ 13  De ha azt mondjátok: ,Nem! Nem fogunk ezen a földön lakni’, csak hogy ne hallgassatok Jehova Istenetek szavára,+ 14  és így szóltok: ,Nem! Inkább Egyiptom földjére megyünk,+ ahol nem látunk majd háborút, nem hallunk kürtszót, és a kenyeret sem éhezzük; ott fogunk lakni’,+ 15  akkor már most halld meg Jehova szavát, ó, Júda maradéka! Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: ,Ha csakugyan Egyiptom felé fordítjátok arcotokat, hogy odamenjetek, és el is mentek, hogy ott lakjatok mint jövevények,+ 16  akkor bizony a kard, amelytől féltek, ott, Egyiptom földjén ér utol benneteket,+ és az éhínség, amelytől rettegtek, nyomon követ titeket Egyiptomba,+ és ott fogtok meghalni.+ 17  És úgy lesz, hogy mindazok az emberek, akik Egyiptom felé fordították arcukat, hogy odamenjenek, és ott lakjanak mint jövevények, a kard, az éhínség és a járványos betegség miatt fognak meghalni.+ Nem lesz közöttük olyan, aki életben maradna, vagy megmenekülne a veszedelemtől, amelyet elhozok rájuk.’«+ 18  Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Amiképpen haragom és dühöm kiáradt Jeruzsálem lakosaira,+ úgy árad ki a dühöm rátok is, ha Egyiptomba mentek. Átokká, döbbenetté, átkozódássá és gyalázattá lesztek,+ és nem látjátok többé ezt a helyet.«+ 19  Ezt mondta ki rád Jehova, ó, Júda maradéka! Ne menjetek Egyiptomba!+ Tudjátok meg jól, hogy tanúságot tettem ma ellenetek,+ 20  hogy vétkeztetek a lelketek ellen,+ mert ti magatok küldtetek engem Jehovához, a ti Istenetekhez, ezt mondva: »Imádkozz értünk Jehova Istenünkhöz, és úgy adj tudtunkra mindent, ahogy Jehova Istenünk mondja, mi pedig megtesszük.«+ 21  Én ma tudtotokra adom, de ti nem hallgattok majd Jehova Istenetek szavára, és semmire sem, amivel elküldött engem hozzátok.+ 22  Most azért tudjátok meg jól, hogy kard+, éhínség és járványos betegség miatt fogtok meghalni azon a helyen, ahova örömmel mentek, hogy ott lakjatok mint jövevények.”+

Lábjegyzetek