Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 41:1–18

41  Történt pedig a hetedik hónapban, hogy Ismáel+, Elisáma+ fiának, Netániának a fia, aki királyi sarj+ volt, és a király főemberei közé tartozott, eljött tíz férfival+ Gedáliához, Ahikám fiához Micpába,+ és együtt ettek kenyeret ott,+ Micpában.  Akkor Ismáel, Netánia fia, és a vele levő tíz férfi felkelt, és karddal lesújtottak Gedáliára, Sáfán fiának, Ahikámnak a fiára.+ Megölte tehát azt, akit Babilon királya az ország fölé rendelt.+  Ismáel ugyanígy lesújtott mindazokra a zsidókra is, akik vele, vagyis Gedáliával voltak Micpában, és az ott tartózkodó káldeusokra, vagyis a harcosokra is.  A Gedália megölése utáni második napon pedig, amikor még senki sem tudott a dologról,+ az történt,  hogy férfiak jöttek Sikemből+, Silóból+ és Szamáriából+, nyolcvan férfi leborotvált szakállal+, megszaggatott ruhában és bevagdalt testtel+. Kezükben gabonafelajánlás és tömjén volt,+ hogy Jehova házába vigyék.  Akkor Ismáel, Netánia fia kiment eléjük Micpából, és csak sírt, miközben ment.+ Történt pedig, hogy mihelyt összetalálkozott velük, ezt mondta nekik: „Jöjjetek Gedáliához, Ahikám fiához!”  De amint a város közepére értek, Ismáel, Netánia fia legyilkolta majd a víztárolóba dobta őket, ő és a vele levő férfiak.+  Akadt azonban közöttük tíz férfi, akik sietve így szóltak Ismáelhez: „Ne ölj meg bennünket, mert nekünk rejtett kincseink vannak a mezőn: búza, árpa, olaj és méz.”+ Ő tehát elállt a szándékától, és nem ölte meg őket testvéreikkel együtt.  A víztároló pedig, ahova Ismáel+ bedobta mindazon férfiak tetemeit, akikre lesújtott, nagy víztároló volt. Még Asa király csináltatta Baása, Izrael királya miatt.+ Ezt töltötte meg Ismáel, Netánia fia a megöltekkel. 10  Ismáel akkor fogságba ejtette a nép egész maradékát, amely Micpában volt,+ a király leányait+, és a Micpában megmaradt egész népet,+ akiket Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka Gedáliára, Ahikám fiára bízott.+ Ismáel, Netánia fia tehát foglyul ejtette őket, és elindult, hogy átmenjen Ammon fiaihoz+. 11  Idővel aztán Johanán+, Kárea fia, és a hadsereg vele levő vezérei+ mind meghallották, hogy mennyi minden gonoszságot művelt Ismáel, Netánia fia. 12  Maguk mellé vették hát az összes férfit, és elindultak, hogy harcba szálljanak Ismáellel, Netánia fiával. Rá is találtak a gibeoni nagy víznél+. 13  Történt pedig, hogy amint az Ismáellel levő nép meglátta Johanánt, Kárea fiát, és vele a seregek összes vezérét, mindnyájan örvendezni kezdtek. 14  Visszafordult az egész nép, amelyet Ismáel fogságba ejtve elvitt Micpából+; visszatértek, és elmentek Johanánhoz, Kárea fiához. 15  Ismáel, Netánia fia azonban nyolc férfival együtt elmenekült+ Johanán elől, hogy Ammon fiaihoz menjen. 16  Akkor Johanán+, Kárea fia, és a hadsereg minden vele levő vezére maga mellé vette a Micpából való nép egész maradékát, amelyet visszahoztak Ismáeltől, Netánia fiától, miután az lesújtott Gedáliára,+ Ahikám fiára, vagyis az életerős férfiakat, a harcosokat, a feleségeket, a kisgyermekeket és az udvari tisztviselőket. Visszahozta őket Johanán Gibeonból. 17  Elmentek, majd egy ideig Kimhám szállásán tartózkodtak Betlehem+ mellett, hogy aztán továbbhaladva Egyiptomba menjenek+ 18  a káldeusok+ elől. Megijedtek ugyanis tőlük,+ mert Ismáel, Netánia fia lesújtott Gedáliára, Ahikám fiára,+ akit Babilon királya az ország fölé rendelt.+

Lábjegyzetek