Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 35:1–19

35  Jehova szava így szólt Jeremiáshoz Joákimnak+, Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban:  „Menj el a rékábiták+ házához, beszélj velük, és vidd be őket Jehova házába, az egyik étkezőbe, és adj nekik bort inni.”  Magam mellé vettem hát Jaazánját, Habaccinja fiának, Jeremiásnak a fiát a testvéreivel és minden fiával együtt, és a rékábiták egész háznépét,  majd bevittem őket Jehova házába, abba az étkezőbe+, amely az igaz Isten emberének, Hanánnak a fiaié volt, aki Igdaliásnak volt a fia. Ez a fejedelmek étkezője mellett volt, amely Maáséjának, az ajtónálló Sallum+ fiának az étkezője fölött volt.  Azután borral telt poharakat és kelyheket tettem a rékábiták házának fiai elé, és így szóltam hozzájuk: „Igyatok bort.”  Ők azonban ezt mondták: „Nem iszunk bort, mert Jonadáb ősatyánk, Rékáb fia+ megparancsolta nekünk: »Ne igyatok bort, se ti, se fiaitok, időtlen időkig.+  Házat ne építsetek, vetőmagot ne vessetek, szőlőt ne ültessetek, és ne is birtokoljatok, hanem sátrakban lakjatok életetek minden napján, hogy sok napot érjetek meg e föld színén,+ amelyen jövevényként lakoztok.«  Mi tehát hallgatunk Jonadáb ősatyánknak, Rékáb fiának a szavára mindenben, amit megparancsolt+ nekünk: tartózkodunk a bortól életünk minden napján, mi is, feleségeink is, fiaink és leányaink is,+  nem építünk magunknak lakóházakat, hogy se szőlőnk, se földünk, se vetőmagunk ne legyen nekünk. 10  Sátrakban lakunk és engedelmeskedünk; megtesszük mindazt, amit Jonadáb+ ősatyánk parancsolt nekünk.+ 11  De történt, hogy amikor Nabukodonozor, Babilon királya felvonult az ország ellen,+ ezt mondtuk: »Gyertek, menjünk be Jeruzsálembe a káldeusok hadserege elől, és a szírek hadserege elől; és lakjunk Jeruzsálemben!«”+ 12  Jehova szava ekkor így szólt Jeremiáshoz: 13  „Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Menj, és mondd meg Júda embereinek és Jeruzsálem lakosainak: ,Nemde szüntelenül intést kaptatok, hogy hallgassatok szavaimra?+ — ez Jehova kijelentése. — 14  Jonadábnak, Rékáb fiának+ a szavait megtartották. Ő azt parancsolta fiainak, hogy ne igyanak bort, és nem is ittak mind a mai napig, mert ők engedelmeskednek ősatyjuk parancsolatának.+ Én pedig szóltam hozzátok, korán felkeltem és szóltam,+ de ti nem engedelmeskedtetek nekem.+ 15  Újra meg újra elküldtem hozzátok minden szolgámat, a prófétákat,+ korán felkeltem és elküldtem őket, így szólva: „Kérlek benneteket, térjen meg ki-ki gonosz útjáról!+ Jobbítsátok meg tetteiteket!+ Ne járjatok más istenek után, hogy azokat szolgáljátok.+ Lakjatok azon a földön, amelyet nektek és ősatyáitoknak adtam.”+ De ti a fületeket sem mozdítottátok, és nem hallgattatok rám.+ 16  Bezzeg Jonadábnak, Rékáb+ fiának a fiai megtartották ősatyjuk parancsolatát, amelyet megparancsolt nekik!+ De ez a nép nem hallgat rám.’«”+ 17  „Ezért ezt mondja Jehova, a seregek Istene, Izrael Istene: »Íme, elhozom Júdára és Jeruzsálem összes lakosára mindazt a veszedelmet, amit kimondtam rájuk,+ mert beszéltem hozzájuk, de ők nem figyeltek, hívtam őket, de nem feleltek.«”+ 18  A rékábiták háznépéhez pedig így szólt Jeremiás: „Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Mivel ti engedelmeskedtetek Jonadáb+ ősatyátok parancsolatának, és most is megtartjátok minden parancsolatát, és megteszitek mindazt, amit parancsolt nektek,+ 19  azért ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: ,Nem vész ki Jonadábtól, Rékáb fiától a férfi, aki színem előtt álljon+ mindenkor.’«”+

Lábjegyzetek