Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 33:1–26

33  És Jehova szava így szólt Jeremiáshoz másodszor, amikor még el volt zárva az Őrség udvarában+:  „Ezt mondja Jehova, a föld Alkotója+, Jehova, aki megformálta+ azt, hogy megszilárdítsa+, ő, akinek neve Jehova:+  »Kiálts hozzám, és én válaszolok neked.+ Készséggel elmondok neked nagy és felfoghatatlan dolgokat, amelyeket nem ismersz.«”+  „Mert ezt mondja Jehova, Izrael Istene e város házairól és Júda királyainak házairól, amelyeket lerombolnak az ostromsáncok és a kard miatt;+  azokról, akik harcba szállnak a káldeusokkal, hogy megtöltsék a helyeket azoknak az embereknek a tetemeivel, akikre lesújtottam haragomban és dühömben,+ és akiknek minden gonoszsága miatt elrejtettem arcomat e város elől:+  »Íme, gyógyulást és egészséget hozok neki.+ Meggyógyítom őket; bőséges békét és igazságot tárok eléjük.+  Visszahozom Júda foglyait és Izrael foglyait;+ felépítem őket, és olyanok lesznek, mint kezdetben.+  Megtisztítom őket minden vétküktől, amellyel vétkeztek ellenem,+ megbocsátom minden vétküket, amellyel vétkeztek ellenem, és amellyel törvényszegést követtek el velem szemben.+  A város ujjongás nevévé,+ dicséretté és gyönyörűséggé lesz nekem a föld minden nemzete előtt, amelyek meghallják mindazt a jót, amit teszek velük.+ Rettegni+ és remegni+ fognak mindazon jóság és mindama béke miatt, amelyet adok neki.«”+ 10  „Ezt mondja Jehova: »Ezen a helyen, amelyről azt mondjátok majd, hogy kietlen, és nincsen ember, se háziállat, Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin, amelyek elhagyatottak,+ és nincsen ember, se lakó, se háziállat, hallatszani fog még+ 11  ujjongás hangja és örvendezés hangja,+ vőlegény hangja és menyasszony hangja, azoknak hangja, akik ezt mondják: ,Magasztaljátok a seregek Jehováját, mert Jehova jó,+ mert időtlen időkig tart az ő szerető-kedvessége!’«+ »Hálaadó felajánlást hoznak majd Jehova házába,+ mert én visszahozom a föld foglyait, és olyanok lesznek, mint kezdetben«+ — így szól Jehova.” 12  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Ezen a kietlen helyen — ahol nincsen ember, se háziállat+ — és minden városában lesz még legeltetőhelye a pásztoroknak, akik nyájukat pihentetik.«+ 13  »A hegyvidék városaiban, az alföld+ városaiban, a déli vidék városaiban+, Benjámin földjén+, Jeruzsálem környékén+ és Júda városaiban+ is át fognak még menni a nyájak a számláló keze alatt«+ — így szól Jehova.” 14  „»Íme, jönnek napok+ — ez Jehova kijelentése —, és valóra váltom a jó szót, amelyet Izrael házáról+ és Júda házáról mondtam.+ 15  Azokban a napokban és abban az időben sarjadékot, igazságos sarjat támasztok Dávidnak.+ Ő majd jogot és igazságot szolgáltat az országban.+ 16  Azokban a napokban Júda megszabadul+, és Jeruzsálem biztonságban lakozik majd.+ Így fogják hívni: Jehova az igazságosságunk.«”+ 17  „Mert ezt mondja Jehova: »Nem vész ki Dávidtól a férfi, aki Izrael házának trónján üljön.+ 18  A lévita papok közül sem vész ki a férfi előlem, hogy egészen elégő felajánlást mutasson be, gabonafelajánlást füstölögtessen és áldozatot ajánljon fel mindenkor.«”+ 19  Jehova szava ezután így szólt Jeremiáshoz: 20  „Ezt mondja Jehova: »Ha majd fel tudjátok bontani a nappallal kötött szövetségemet és az éjszakával kötött szövetségemet, hogy ne legyen se nappal, se éjszaka a maga idejében,+ 21  akkor felbomolhat a szolgámmal, Dáviddal kötött szövetségem is,+ hogy ne legyen fia, aki királyként uralkodjon a trónján,+ és szolgáimmal, a lévita papokkal kötött szövetségem is.+ 22  Ahogy az egek serege megszámlálhatatlan, és a tenger homokja is mérhetetlen,+ úgy sokasítom meg szolgámnak, Dávidnak a magvát, és a nekem szolgáló lévitákat.«”+ 23  Jehova szava még így szólt Jeremiáshoz: 24  „Nem vetted észre, mit beszélnek némelyek e nép közül? Ezt mondják: »A két családot, amelyet Jehova kiválasztott,+ el is veti.« Népemmel tiszteletlenül bánnak,+ hogy az már ne is legyen nemzet előttük. 25  Ezt mondja Jehova: »Ha nem kötöttem volna meg szövetségemet a nappallal és az éjszakával,+ ha nem szabtam volna meg az ég és a föld törvényeit,+ 26  akkor Jákobnak, és az én szolgámnak, Dávidnak a magvát is elvetném,+ hogy ne vegyek magvából uralkodókat Ábrahám, Izsák és Jákob magva fölé. Mert egybegyűjtöm foglyaikat,+ és meg fogom szánni őket.«”+

Lábjegyzetek