Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 32:1–44

32  Ezt a szózatot intézte Jehova Jeremiáshoz Sedékiásnak, Júda királyának+ tizedik évében, vagyis Nabukodonozor+ tizennyolcadik évében.  Abban az időben Babilon királyának hadserege ostromolta Jeruzsálemet,+ és Jeremiás próféta felügyelet alatt volt az Őrség udvarában+, amely Júda királyának házában van.  Sedékiás, Júda királya ugyanis felügyelet alá helyezte őt,+ ezt mondva: „Miért prófétálsz+ te ilyeneket: »Ezt mondja Jehova: ,Íme, Babilon királyának kezébe adom ezt a várost, ő pedig elfoglalja;+  Sedékiás, Júda királya sem menekül meg a káldeusok kezéből, mert bizony Babilon királyának kezébe kerül, és ennek szája beszélni fog amannak szájával, és ennek szemei látni fogják amannak szemeit’«;+  »,Babilonba viszi Sedékiást, ő pedig ott marad mindaddig, míg rá nem fordítom figyelmemet’«+ — ez Jehova kijelentése; »,hadakoztok a káldeusok ellen, de nem jártok sikerrel.’«”+  És Jeremiás ezt mondta: „Jehova szava így szólt hozzám:  »Íme, Hanamel, Sallumnak, apai nagybátyádnak a fia jön hozzád, és ezt mondja: ,Vedd meg magadnak az anatóti+ szántóföldemet, mert tiéd a kiváltás joga, hogy megvedd azt.’«”+  Idővel Hanamel, apai nagybátyám fia el is jött hozzám az Őrség udvarába+ Jehova szava szerint, és így szólt hozzám: „Vedd meg, kérlek, az anatóti+ szántóföldemet, amely Benjámin földjén+ van, mert téged illet az örökség, és tiéd a kiváltás joga. Vedd meg magadnak.” Akkor felismertem, hogy Jehova szava volt az.+  Megvettem hát az anatóti+ szántóföldet Hanameltől+, apai nagybátyám fiától. Kimértem neki a pénzt:+ hét sekelt és tíz ezüstöt. 10  Szerződést is írtam róla,+ lepecsételtem,+ és tanúkat+ állítottam, amikor kimértem+ a mérlegen a pénzt. 11  Utána fogtam az adásvételi szerződést, a parancsolat és a rendelkezések szerint lepecsételtet is,+ meg a nyitva hagyottat is, 12  majd átadtam az adásvételi szerződést Báruknak+, Néria+ fiának, aki Mahásiás fia volt. Mindez apai nagybátyám fia, Hanamel szeme láttára, az adásvételi szerződést aláíró tanúk szeme láttára,+ és mindazon zsidók szeme láttára történt, akik az Őrség udvarában+ ültek. 13  Ekkor a szemük előtt megparancsoltam Báruknak: 14  „Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Fogd ezeket a szerződéseket, ezt az adásvételi szerződést, igen, a lepecsételtet is, meg a nyitottat is,+ és tedd őket egy cserépedénybe, hogy sok napig megmaradjanak.« 15  Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Fognak még házakat, földeket és szőlőket vásárolni ebben az országban.«”+ 16  Miután átadtam az adásvételi szerződést Báruknak+, Néria+ fiának, így imádkoztam+ Jehovához: 17  „Ó, legfőbb Úr, Jehova!+ Íme, te alkottad az egeket és a földet nagy erőddel+ és kinyújtott karoddal+. Mindez nem lehetetlen neked,+ 18  aki szerető-kedvességet cselekszel ezrekkel,+ és aki megfizetsz az atyák vétkéért őutánuk fiaik keblébe.+ Te vagy az igaz Isten, a Nagy+, az Erős+, akinek seregek+ Jehovája a neve.+ 19  Nagy vagy szándékaidban,+ és bővelkedsz a cselekedetekben.+ Szemedet nyitva tartod az emberek fiainak minden útja felett,+ hogy mindenkinek a maga útjai szerint és tetteinek gyümölcse szerint fizess.+ 20  Jeleket és csodákat tettél Egyiptom földjén mind a mai napig, és Izraelben is, meg az emberek között,+ hogy nevet szerezz magadnak, amint a mai napon is van.+ 21  Kihoztad népedet, Izraelt Egyiptom földjéről,+ jelekkel és csodákkal,+ erős kézzel és kinyújtott karral, és nagy félelmet keltve.+ 22  Idővel nekik adtad ezt a földet, amely felől megesküdtél ősatyáiknak, hogy nekik adod:+ egy tejjel és mézzel folyó földet.+ 23  Be is vonultak és birtokba vették,+ de nem hallgattak szavadra, és nem jártak törvényed szerint.+ Mindazt, amit megparancsoltál nekik, hogy megtegyék, nem tették meg.+ Ezért rájuk hoztad mindezt a veszedelmet.+ 24  Íme! Az ostromsáncokkal+ elérték a várost, hogy elfoglalják,+ és a város az ellene harcoló káldeusok kezébe fog kerülni+ a kard+, az éhínség+ és a járványos betegség+ miatt. Bekövetkezett, amit megmondtál, és íme, látod is.+ 25  Te mégis azt mondtad nekem, ó, legfőbb Úr, Jehova: »Vedd meg magadnak a földet pénzen,+ és állíts tanúkat+«, noha a város a káldeusok kezébe fog kerülni.”+ 26  Akkor Jehova szava így szólt Jeremiáshoz: 27  „Íme, én vagyok Jehova, minden test Istene.+ Van-e bármi is, ami lehetetlen volna nekem?+ 28  Ezt mondja hát Jehova: »Íme, ezt a várost odaadom a káldeusok kezébe, és Nabukodonozornak, Babilon királyának a kezébe, ő pedig elfoglalja.+ 29  Bejönnek a káldeusok, akik harcolnak e város ellen, lángba borítják ezt a várost, és fölégetik tűzzel;+ a házakat is, amelyeknek tetején Baálnak füstölögtettek áldozati füstöt, és más isteneknek öntöttek italfelajánlásokat, csak hogy bosszantsanak engem.«+ 30  »Mert Izrael fiai és Júda fiai ifjúságuktól fogva azt cselekszik, ami rossz a szememben,+ mert Izrael fiai csak bosszantanak kezük munkájával+ — ez Jehova kijelentése. — 31  Mert ez a város attól a naptól fogva, hogy felépült, mind a mai napig csak haragra ingerel+ és dühbe hoz engem, hogy eltávolítsam színem elől+ 32  Izrael fiainak és Júda fiainak minden gonoszsága miatt,+ amit bosszantásomra cselekedtek+ ők maguk, a királyaik+, fejedelmeik+, papjaik+ meg prófétáik+, Júda emberei és Jeruzsálem lakosai. 33  Hátukat fordították felém, és nem arcukat,+ pedig tanítottam őket, korán felkeltem és tanítottam, de egyikük sem figyelt, hogy elfogadta volna a fegyelmezést.+ 34  Utálatosságaikat elhelyezték abban a házban, amely az én nevemet viseli, hogy beszennyezzék.+ 35  Ezenkívül felépítették Baál magaslatait,+ amelyek a Hinnom fiának völgyében vannak,+ hogy fiaikat és leányaikat átvigyék a tűzön+ Moloknak+, amit nem parancsoltam nekik,+ és fel sem ötlött szívemben, hogy ezt az utálatosságot cselekedjék,+ és így bűnbe vigyék Júdát.«+ 36  Most azért így szól Jehova, Izrael Istene erről a városról, amelyről azt mondjátok, hogy Babilon királyának kezébe kerül a kard, az éhínség és a járványos betegség által:+ 37  »Íme, egybegyűjtöm őket minden országból, ahova szétszórtam őket haragomban, dühömben és nagy felháborodásomban,+ és visszahozom őket erre a helyre, és gondom lesz rá, hogy biztonságban lakjanak.+ 38  Népemmé lesznek,+ én pedig Istenükké leszek.+ 39  E g y szívet+ és e g y utat adok nekik, hogy mindenkor féljenek engem, és jó dolguk legyen nekik is, és fiaiknak is őutánuk.+ 40  És időtlen időkig tartó szövetséget kötök velük:+ nem térek el mögülük, hogy jót tegyek velük.+ Szívükbe adom az irántam való félelmet, hogy ne forduljanak el tőlem.+ 41  Ujjongani fogok felettük, hogy jót tegyek velük,+ és elültetem őket ezen a földön+ hűségben, egész szívemmel, egész lelkemmel.«” 42  „Mert ezt mondja Jehova: »Ahogy elhoztam erre a népre mindezt a nagy veszedelmet, úgy hozom el rájuk mindazt a jóságot, amiről velük kapcsolatban beszélek.+ 43  Fognak még földeket vásárolni ebben az országban,+ amelyről azt mondjátok: ,Elhagyatott pusztaság+ ez, ahol nincsen ember, se háziállat. A káldeusok kezébe került.’«+ 44  »Pénzen vesznek majd földeket maguknak, szerződést írnak róla,+ lepecsételik és tanúkat állítanak+ Benjámin földjén+, Jeruzsálem környékén+, Júda városaiban+, a hegyvidék városaiban, az alföld+ városaiban és a déli vidék városaiban+, mert visszahozom foglyaikat«+ — ez Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek