Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 30:1–24

30  Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:  „Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Írd le magadnak könyvbe mindazokat a szavakat, amelyeket mondok neked.+  Mert ,íme, jönnek napok — ez Jehova kijelentése —, és egybegyűjtöm népemnek, Izraelnek és Júdának foglyait+ — így szól Jehova —, és visszahozom őket arra a földre, amelyet ősatyáiknak adtam, és újra birtokba veszik azt.’«”+  És ezeket a szavakat mondta Jehova Izraelnek és Júdának.  Mert bizony így szól Jehova: „Remegés hangját hallottuk, rettegés van,+ és nincsen béke.  Kérdjétek csak meg és lássátok, vajon szül-e a férfi. Miért láttam hát, hogy minden életerős férfi az ágyékán tartja kezét, mint a szülő asszony,+ és minden arc elsápadt+?  Ó, jaj! Mert nagy nap az a nap,+ és nincs hozzá hasonló.+ Nyomorúság ideje az Jákobnak,+ de megmenekül abból.”  „És azon a napon az történik — ez a seregek Jehovájának kijelentése —, hogy letöröm igáját nyakadról, és kötelékeidet kettészakítom.+ Nem tartják őt többé szolgasorban idegenek.  Szolgálni fogják Jehovát, Istenüket, és Dávidot, a királyukat,+ akit támasztok nekik.”+ 10  „Te pedig ne félj, ó, szolgám, Jákob — ez Jehova kijelentése —, és ne rettenj meg, ó, Izrael!+ Mert íme, megmentelek téged a messzeségből, és leszármazottaidat fogságuk földjéről.+ Visszatér Jákob, nem lát háborúságot, gondtalanul él majd, és nem lesz, aki rémületet keltene.”+ 11  „Mert én veled vagyok, hogy megmentselek+ — ez Jehova kijelentése. — Pusztítani fogok minden nemzet között, ahová szétszélesztettelek,+ de téged nem pusztítalak el.+ Helyreigazítalak megfelelő mértékben, mert semmiképp sem hagylak büntetés nélkül.”+ 12  Mert ezt mondja Jehova: „Nincsen gyógymód összeomlásodra.+ A rajtad ejtett seb tartós.+ 13  Senki sem képviseli ügyedet fekélyed miatt.+ Nincs orvoslás, nincsen gyógyír számodra.+ 14  Mindnyájan elfeledtek, akik oly nagyon szerettek.+ Nem téged keresnek. Bizony ellenség csapásával sújtottalak,+ a kegyetlenkedő fenyítésével,+ rengeteg vétked miatt.+ Bűneid megsokasodtak.+ 15  Miért kiáltasz összeomlásod miatt?+ Fájdalmad gyógyíthatatlan rengeteg vétked miatt, bűneid megsokasodtak.+ Én tettem ezt veled. 16  Azért akik téged emésztenek, mind megemésztetnek,+ és ellenségeid mind-mind fogságba mennek.+ Zsákmányul ejtőid zsákmánnyá lesznek, és minden fosztogatódat prédává teszem.”+ 17  „Mert gyógyulást hozok neked, és meggyógyítom a rajtad ejtett sebeket+ — ez Jehova kijelentése. — Mert elűzött asszonynak neveztek téged:+ »Ez Sion, akit senki sem keres.«”+ 18  Ezt mondja Jehova: „Íme, egybegyűjtöm Jákob sátrainak foglyait,+ és megszánom hajlékait. Újjáépítik a várost a maga dombján,+ és a lakótorony az őt megillető helyen fog állni.+ 19  Hálaadás hallatszik majd belőlük, és nevetőknek hangja.+ Megszaporítom őket, és meg nem fogyatkoznak,+ megsokasítom őket, és nem lesznek jelentéktelenné.+ 20  Fiai olyanok lesznek, mint hajdanán, és közössége előttem szilárdan megáll.+ Elnyomóit mind szemügyre veszem.+ 21  Őbelőle származik majd fenségese,+ és belőle kerül ki uralkodója.+ Közel engedem őt, és ő közeledni fog hozzám.”+ „Mert ki ez, ki zálogba adta szívét, hogy közeledjen énhozzám?+ — ez Jehova kijelentése. — 22  Népem lesztek,+ én pedig Istenetek leszek.”+ 23  Íme! Kitört Jehova szélvihara, a dühödt harag, az elsöprő fergeteg.+ A gonoszok feje fölött fog kavarogni.+ 24  Jehova lángoló haragja nem fordul vissza addig, míg végre nem hajtja és véghez nem viszi szívének gondolatait.+ A napok befejező részében fogtok erre figyelmet fordítani.+

Lábjegyzetek