Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 29:1–32

29  Ezek annak a levélnek a szavai, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a száműzött nép vénei maradékának, és a papoknak, a prófétáknak meg az egész népnek, akiket Nabukodonozor száműzetésbe hurcolt Jeruzsálemből Babilonba,+  miután Jekóniás+ király, az úrnő+, az udvari tisztviselők, Júda és Jeruzsálem fejedelmei+, a mesteremberek és a sáncépítők+ elmentek Jeruzsálemből.  Elásának, Sáfán+ fiának, és Gemáriának, Hilkija fiának a keze által történt ez, akiket Sedékiás+, Júda királya küldött Babilonba Nabukodonozorhoz, Babilon királyához. Így szólt:  „Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene mindazoknak a száműzötteknek, akiket száműzetésbe vitettem+ Jeruzsálemből Babilonba:  »Építsetek házakat, és lakjatok bennük, ültessetek kerteket, és egyétek gyümölcsüket.+  Vegyetek magatoknak feleségeket, nemzzetek fiakat és leányokat.+ Fiaitoknak is vegyetek feleségeket, és adjátok férjhez leányaitokat, hogy szüljenek fiakat és leányokat. Sokasodjatok ott, és ne fogyatkozzatok meg.  Keressétek annak a városnak a békéjét, ahova száműzetésbe vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte Jehovához, mert annak békéje lesz a ti békétek is.+  Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: ,Ne csapjanak be titeket a köztetek levő prófétáitok meg a jósaitok,+ és ne figyeljetek oda álmaikra, amelyeket álmodnak,+  hiszen „hazugságot prófétálnak nektek a nevemben. Nem küldtem őket”+ — ez Jehova kijelentése.’«” 10  „Mert ezt mondja Jehova: »Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, rátok irányítom figyelmemet,+ és megerősítem rátok nézve jó szavamat: visszahozlak benneteket erre a helyre.«+ 11  »Mert én jól ismerem a gondolatokat, amelyeket felőletek gondolok+ — ez Jehova kijelentése. — Békének és nem veszedelemnek gondolatai azok,+ hogy jövőt és reménységet adjak nektek.+ 12  Szólítani fogtok engem, eljöttök és imádkoztok hozzám, én pedig meghallgatlak benneteket.«+ 13  »Bizony kerestek majd engem, és megtaláltok,+ mert teljes szívetekből engem kerestek.+ 14  Engedni fogom, hogy megtaláljatok+ — ez Jehova kijelentése. — Egybegyűjtöm foglyaitok seregét, és összegyűjtelek titeket minden nemzetből és minden helyről, ahova szétszórtalak benneteket+ — ez Jehova kijelentése —, és visszahozlak arra a helyre, ahonnan száműzetésbe vitettelek titeket.«+ 15  De ti azt mondjátok: »Támasztott nekünk Jehova prófétákat Babilonban.« 16  Bizony így szól Jehova a Dávid trónján ülő királyhoz+ és az egész néphez, amely ebben a városban lakik, testvéreitekhez, akik nem mentek száműzetésbe veletek:+ 17  »Ezt mondja a seregek Jehovája: ,Íme, kardot+, éhínséget+ és járványos betegséget+ küldök rájuk, és olyanná teszem őket, amilyenek a széthasadt fügék, amelyek annyira rosszak, hogy ehetetlenek.’«+ 18  »Karddal, éhínséggel és járványos betegséggel űzöm őket, és iszonyattá teszem őket a föld minden királysága előtt;+ átokká, döbbenet tárgyává, olyasmivé, aminek láttán füttyentenek, és gyalázattá minden nemzet között, ahová szétszélesztem őket,+ 19  mert nem hallgattak szavaimra — ez Jehova kijelentése —, amelyeket elküldtem hozzájuk szolgáimmal, a prófétákkal; korán felkeltem és elküldtem őket.«+ »De ti nem figyeltetek«+ — ez Jehova kijelentése. 20  Ti pedig halljátok meg Jehova szavát mindnyájan, száműzöttek,+ akiket elküldtem Jeruzsálemből Babilonba.+ 21  Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene Ahábról, Kolája fiáról, és ezt mondja Sedékiásnak, Maáséja fiának, akik hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben:+ »Íme, Nabukodonozornak, Babilon királyának a kezébe adom őket, és ő lesújt rájuk a szemetek láttára.+ 22  Átokba foglalja őket Júda száműzöttjeinek egész serege, amely Babilonban van, és ezt mondják: ,Úgy tegyen veled Jehova, mint Sedékiással és Ahábbal,+ akiket tűzön pörkölt meg Babilon királya!’,+ 23  mert ostobán cselekedtek Izraelben;+ házasságtörést követnek el társaik feleségeivel,+ és hazugul szólják nevemben a szót, amelyet nem parancsoltam nekik.+ ,Én tudom, és tanú vagyok’+ — ez Jehova kijelentése.«” 24  „A nehelámi Semájának+ pedig mondd meg: 25  »Így szól a seregek Jehovája, Izrael Istene: ,Mivel te a magad nevében leveleket+ küldtél Jeruzsálem egész népének és Sofóniás+ papnak, Maáséja fiának, és minden papnak ezekkel a szavakkal: 26  „Jehova pappá tett téged Jójada pap helyébe, hogy főfelvigyázó légy Jehova házában+ minden őrült+ és prófétaként viselkedő emberrel szemben; kalodába kell zárnod és nyakbilincsbe kell verned az ilyet.+ 27  Akkor hát miért nem dorgáltad meg az anatóti Jeremiást+, aki prófétaként viselkedik előttetek?+ 28  Hiszen azért küldött nekünk Babilonba ilyen üzenetet: »Hosszúra nyúlik! Építsetek házakat, és lakjatok bennük, ültessetek kerteket, és egyétek gyümölcsüket+ . . .«”’«” 29  És Sofóniás+ pap felolvasta ezt a levelet Jeremiás próféta füle hallatára. 30  Akkor Jehova szava így szólt Jeremiáshoz: 31  „Üzend meg minden száműzöttnek+: »Ezt mondja Jehova a nehelámi Semájáról: ,Mivel Semája prófétált nektek, holott én nem küldtem őt, és megpróbált rávenni benneteket, hogy hazugságban bízzatok,+ 32  ezért ezt mondja Jehova: „Íme, szemügyre veszem a nehelámi Semáját+ és leszármazottait+.” „Nem lesz neki senkije, aki e nép között lakna,+ és nem látja meg azt a jót, amit népemmel teszek+ — ez Jehova kijelentése —, mert beszéde nyílt lázadás volt Jehova ellen.”’«”+

Lábjegyzetek