Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 26:1–24

26  Joákimnak+, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén ez a szózat jött Jehovától:  „Ezt mondja Jehova: »Állj meg Jehova házának udvarában,+ és mondd el Júda minden városáról, ahonnan eljönnek meghajolni Jehova házába, mindazokat a szavakat, amelyekről megparancsolom, hogy elmondd nekik.+ Egyetlen szót se hagyj el!+  Talán odafigyelnek majd, és megtérnek, ki-ki a maga gonosz útjáról,+ és sajnálatot fogok érezni a veszedelem miatt, amelyet el akarok hozni rájuk tetteik gonoszsága miatt.+  Így szólj hozzájuk: ,Ezt mondja Jehova: „Ha nem hallgattok rám, és nem jártok törvényem szerint,+ amelyet elétek tártam,+  és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak szavára, akiket elküldök hozzátok — igen, korán felkelek és elküldöm őket —, akikre eddig nem hallgattatok,+  akkor hasonlóvá teszem e házat a Silóban levőhöz+, és átokká teszem ezt a várost a föld minden nemzete előtt.”’«”+  És meghallották a papok, a próféták, és az egész nép, hogy Jeremiás ezeket a szavakat mondja Jehova házában.+  Történt pedig, hogy amikor Jeremiás befejezte, és elmondta mindazt, amit Jehova parancsára el kellett mondania az egész népnek, akkor a papok, a próféták és az egész nép megragadta őt, és így szóltak: „Meg kell halnod!+  Miért prófétáltál ilyeneket Jehova nevében: »Úgy jár ez a ház, mint a Silóban levő+, és pusztává teszik ezt a várost, úgyhogy lakatlan lesz.«” És az egész nép Jeremiás köré sereglett Jehova házában. 10  Idővel Júda fejedelmei is meghallották ezeket a szavakat. Felmentek hát a király házából Jehova házába,+ és leültek Jehova új kapujának bejáratánál+. 11  A papok és a próféták ekkor így szóltak a fejedelmekhez és az egész néphez: „Ez az ember halálos ítéletet érdemel,+ mert prófétált erről a városról, amint a saját fületekkel is hallottátok.”+ 12  Jeremiás erre ezt mondta az összes fejedelemnek és az egész népnek: „Jehova küldött engem, hogy elmondjam erről a házról és e városról mindazokat a prófétai szavakat, amelyeket hallottatok.+ 13  Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket,+ és hallgassatok Jehova Istenetek szavára. Akkor Jehova sajnálatot fog érezni a veszedelem miatt, amelyet kimondott rátok.+ 14  Én pedig íme, a kezetekben vagyok.+ Tegyétek velem azt, ami jó és helyes a szemetekben.+ 15  Csakhogy tudjátok meg: ha halálra adtok, akkor ártatlan vérrel terhelitek magatokat és e várost, és lakóit is,+ mert engem valóban Jehova küldött hozzátok, hogy elmondjam fületek hallatára mindezeket a szavakat.”+ 16  Akkor ezt mondták a fejedelmek+ és az egész nép a papoknak és a prófétáknak: „Nem jár ennek az embernek halálos ítélet,+ mert Jehova Istenünk nevében szólt hozzánk.”+ 17  Sőt, az ország vénei közül felálltak néhányan, majd így szóltak a nép egész gyülekezetéhez:+ 18  „Ezékiásnak, Júda királyának+ a napjaiban a móreseti+ Mikeás+ is prófétált, és így beszélt Júda egész népéhez: »Ezt mondja a seregek Jehovája: ,Siont felszántják, mint a mezőt,+ Jeruzsálem romhalmaz lesz,+ a Háznak hegye pedig erdős magaslat.’«+ 19  Vajon halálra adta-e őt Ezékiás, Júda királya és mindazok, akik Júdából valók voltak? Nemde inkább félte Jehovát, megenyhítette Jehova arcát,+ és így Jehova sajnálatot érzett a veszedelem miatt, amelyet kimondott rájuk?+ Mi tehát nagy veszedelmet hozunk a lelkünkre.+ 20  Volt egy másik ember is, aki Jehova nevében prófétált: Urija, Semája fia Kirját-Jeárimból+. Szüntelenül e város és e föld ellen prófétált mindazon szavak szerint, amelyeket Jeremiás mond. 21  Meg is hallotta a szavait Joákim+ király és minden hatalmasa és az összes fejedelem, és a király halálra kerestette őt.+ Urija ennek hallatán megijedt+, és elfutott, elment Egyiptomba. 22  Ámde Joákim király embereket küldött Egyiptomba: Elnátánt, Akbór+ fiát, és vele együtt más férfiakat is Egyiptomba. 23  Kihozták hát Uriját Egyiptomból, és Joákim király elé vitték, az pedig levágta őt karddal,+ és holttestét a nép fiainak temetőjébe dobta.” 24  Ahikámnak+, Sáfán+ fiának a keze pedig Jeremiással volt, nehogy a nép kezére adják őt, és megöljék.+

Lábjegyzetek