Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 22:1–30

22  Ezt mondja Jehova: „Menj le Júda királyának a házába, és mondd el ott a következő szavakat.  Így beszélj: »Halld meg Jehova szavát, ó, Júda királya, aki Dávid trónján+ ülsz, és veled együtt szolgáid és néped is, akik bejönnek ezeken a kapukon!+  Ezt mondja Jehova: ,Szolgáltassatok jogot és igazságot, és szabadítsátok ki a megrablottat a csalónak kezéből. Ne bánjatok rosszul a jövevénnyel, az apátlan fiúval, se az özveggyel.+ Ne erőszakoskodjatok velük,+ és ne ontsatok ártatlan vért ezen a helyen.+  Mert ha valóban e szerint a beszéd szerint jártok el, akkor e háznak kapuin a Dávid trónján ülő királyok+ fognak bejönni. Szekéren és lovon fog járni ő is, a szolgái is, és a népe.’«+  »Ha azonban nem hallgattok ezekre a szavakra, akkor magamra esküszöm+ — ez Jehova kijelentése —, hogy bizony pusztává lesz ez a ház.«+  Mert ezt mondja Jehova Júda királyának házáról: »Olyan vagy előttem, mint Gileád, mint a Libanon+ feje. De bizony pusztasággá teszlek,+ és egyetlen városnak sem lesz lakója.+  Pusztítókat szentelek ellened,+ mindegyiket a fegyvereivel.+ Kidöntik és tűzbe vetik+ válogatott cédrusaidat+.  Sok nemzet fog elmenni e város mellett, és ezt kérdezik egymástól: ,Miért tett így Jehova ezzel a nagy várossal?’+  Erre majd azt mondják: ,Azért, mert elhagyták Istenüknek, Jehovának a szövetségét,+ és más istenek előtt hajoltak meg, azokat szolgálták.’«+ 10  Ne sirassátok a halottat,+ és ne bánkódjatok miatta. Azt sirassátok keservesen, aki elmegy, mert nem tér vissza többé, és nem fogja látni rokonai földjét. 11  Mert ezt mondja Jehova Sallumról+, Jósiás fiáról, Júda királyáról, aki apja, Jósiás helyett uralkodik,+ és aki elment erről a helyről: »Nem tér vissza többé. 12  Mert azon a helyen fog meghalni, ahova száműzetésbe hurcolták, és nem látja többé ezt a földet.«+ 13  Jaj annak, aki építi a házát,+ de nem igazságossággal, és építi felső szobáit, de nem a jog szerint, aki ingyen dolgoztatja embertársát, és nem adja meg bérét;+ 14  aki ezt mondja: »Tágas házat építek magamnak kényelmes felső szobákkal.+ Ablakaimat kiszélesítem rajta, a burkolat cédrusfából lesz,+ és narancsvörösre+ festetem.« 15  Hát attól leszel te uralkodó, hogy versengesz, mennyi cédrusfát használsz? Nemde apád evett, ivott, és jogot és igazságot is szolgáltatott?+ Akkor jól ment sora!+ 16  Képviselte az elnyomottak és a szegények jogos igényét,+ így jól ment minden. »Nemde így tesz, aki ismer engem? — ez Jehova kijelentése. — 17  A te szemed és szíved azonban mással sem foglalkozik, mint nyerészkedéssel,+ ártatlan vér ontásával,+ csalással és zsarolással, hogy ezeket cselekedd.« 18  Azért ezt mondja Jehova Joákimról+, Jósiás fiáról, Júda királyáról: »Nem fogják megsiratni: ,Jaj, fivérem! Jaj, nővérem!’ Nem siratják meg: ,Jaj, uram! Jaj az ő méltóságának!’+ 19  Úgy temetik el, mint a szamárcsődört,+ elvonszolják és kidobják Jeruzsálem kapuin kívülre.«+ 20  Menj fel a Libanonra+, és kiálts! Hallasd hangodat a Básánon+! Kiálts az Abarimról+, mert mind összetörtek, akik oly nagyon szerettek.+ 21  Szóltam neked, mikor még gondtalanul éltél.+ Azt mondtad: »Nem engedelmeskedem!«+ Ez a te utad ifjúságodtól fogva, hiszen nem hallgattál szavamra.+ 22  Szél fogja terelgetni minden pásztorodat+, és fogságba mennek, akik oly nagyon szeretnek.+ Akkor bizony megszégyenülsz és megalázottnak fogod érezni magad minden nyomorúságod miatt.+ 23  Ó, te, aki a Libanonon+ laksz, és cédrusok+ között fészkelsz! Hogy sóhajtozol majd, amikor rád törnek a szülési fájdalmak,+ a szülő asszony fájásai!”+ 24  „»Élek én — ez Jehova kijelentése —, még ha pecsétgyűrű+ volna is jobb kezemen Kóniás+, Joákim+ fia, Júda királya, bizony onnan is lehúználak!+ 25  Odaadlak a lelkedre törők kezébe+ és azoknak kezébe, akiktől rettegsz, és Nabukodonozornak, Babilon királyának a kezébe, és a káldeusok kezébe.+ 26  Elvetlek téged is, szülőanyádat+ is más földre, ahol nem születtetek, és ott fogtok meghalni.+ 27  Arra a földre pedig, amelyre visszavágyódik a lelkük, nem fognak visszatérni.+ 28  Vajon megvetett, széttört+ edény ez az ember, Kóniás+? Avagy edény, amelyet nem kedvelnek?+ Miért taszítják le és vetik el őt leszármazottaival együtt arra a földre, amelyet nem is ismernek?«+ 29  Ó, föld, föld, föld! Halld meg Jehova szavát!+ 30  Ezt mondja Jehova: »Jegyezzétek fel ezt az embert mint gyermektelent,+ mint egy életerős férfit, akinek nem lesznek sikeresek napjai. Mert egyetlen leszármazottja sem lesz sikeres,+ aki Dávid trónján+ ülne, vagy uralkodna még Júdában.«”

Lábjegyzetek