Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 19:1–15

19  Így szólt Jehova: „Menj, és szerezz egy cserépkorsót a fazekastól+, és végy magad mellé néhány embert a nép vénei és a papok vénei közül.  Menj ki a Hinnom fiának völgyébe+, amely a Cserép kapu bejáratánál van, és hirdesd ki ott a szavakat, amelyeket mondok neked.+  Így beszélj: »Halljátok Jehova szavát, ó, Júda királyai és Jeruzsálem lakosai!+ Ezt mondja a seregek Jehovája+, Izrael Istene: ,Íme, olyan veszedelmet hozok erre a helyre, hogy aki csak hall róla, megcsendül bele a füle.+  Mert elhagytak engem,+ és felismerhetetlenné tették ezt a helyet,+ és más isteneknek füstölögtettek itt áldozati füstöt, akiket nem ismertek+ sem ők, sem ősatyáik, sem Júda királyai. Ártatlanok vérével töltötték be ezt a helyet.+  Felépítették a Baál magaslatait, hogy megégessék fiaikat a tűzben egészen elégő felajánlásul a Baálnak,+ amit nem parancsoltam, nem is mondtam,+ és ami fel sem ötlött szívemben.’«+  »,Azért íme, jönnek napok — ez Jehova kijelentése —, amikor nem a Tófetnek+ és a Hinnom fia völgyének+ hívják többé ezt a helyet, hanem az öldöklés völgyének.  És meghiúsítom Júda és Jeruzsálem szándékát ezen a helyen,+ és elejtem őket ellenségeik színe előtt karddal, és a lelkükre törők keze által.+ Hulláikat eledelül adom az egek repdeső teremtményeinek és a föld állatainak.+  Döbbenet tárgyává teszem ezt a várost, olyanná, amelynek láttán füttyenteni fognak.+ Aki csak elmegy mellette, döbbenten bámul, és füttyenteni fog minden őt ért csapás miatt.+  Megetetem velük fiaik húsát és leányaik húsát. Mindenki az embertársa húsát fogja enni a szorongatottság miatt és a nyomás miatt, amellyel körülveszik őket ellenségeik és a lelkükre törők.’«+ 10  Te pedig törd össze a korsót a veled tartó férfiak szeme láttára, 11  és így szólj hozzájuk: »Ezt mondja a seregek Jehovája: ,Úgy fogom összetörni ezt a népet és ezt a várost, ahogy összetörik a fazekas edényét, úgyhogy nem lehet többé megjavítani.+ És a Tófetben+ fognak temetkezni, mígnem hely sem lesz már, ahol temessenek.’«+ 12  »Így cselekszem ezzel a hellyel és lakóival — ez Jehova kijelentése —, sőt hasonlóvá teszem e várost a Tófethez+. 13  Jeruzsálem házai és Júda királyainak házai olyanná lesznek, mint a Tófet helye:+ tisztátalanná. Igen, az összes olyan ház, amelynek tetején áldozati füstöt füstölögtettek az egek egész seregének,+ és italfelajánlásokat öntöttek más isteneknek.«”+ 14  Jeremiás azután visszatért a Tófetből+, ahová Jehova küldte, hogy prófétáljon, és megállt Jehova házának udvarában, majd így szólt az egész néphez:+ 15  „Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Íme, elhozom e városra és valamennyi hozzá tartozó városra mindazt a veszedelmet, amelyet kimondtam rá, mert megkeményítették nyakukat, hogy ne hallgassanak szavaimra.«”+

Lábjegyzetek