Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 16:1–21

16  Jehova szava aztán így szólt hozzám:  „Ne végy magadnak feleséget, és ne legyenek fiaid, se leányaid ezen a helyen.+  Mert ezt mondja Jehova a fiakról és a leányokról, akik ezen a helyen születnek, és anyáikról, akik szülik őket, és apáikról, akik nemzik őket ebben az országban:+  »Halálos betegségekben fognak meghalni.+ Meg sem siratják,+ el sem temetik őket.+ Olyanok lesznek, mint a trágya a föld színén.+ Kard és éhínség végez velük,+ és hulláik az egek repdeső teremtményeinek és a föld állatainak lesznek eledelévé.«+  Mert ezt mondja Jehova: »Ne menj be abba a házba, ahol halotti tort ülnek, ne menj siratni, és ne érezz együtt velük.«+ »Mert megvontam békémet ettől a néptől — ez Jehova kijelentése —, igen, a szerető-kedvességet és az irgalmasságot.+  Bizony meg fognak halni ebben az országban a nagyok is, a kicsinyek is. Nem temetik el őket,+ nem is verik magukat az emberek miattuk, senki nem fogja megvagdosni+, sem kopaszra+ nyírni magát értük.  Kenyeret sem adnak nekik a gyász miatt vigasztalásul a halottért,+ a vigasz poharával sem itatják őket apjukért és anyjukért.+  A lakomázás házába se menj be, hogy leülj velük enni-inni.«+  Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Íme, a szemetek láttára és még a ti napjaitokban megszüntetem ezen a helyen az ujjongás hangját és az örvendezés hangját, a vőlegény hangját és a menyasszony hangját.«+ 10  Mikor pedig elmondod mindezeket a szavakat e népnek, és ők így szólnak hozzád: »Miért mondta ki ránk Jehova mindezt a nagy veszedelmet? Mi a vétkünk, és mi a bűnünk, amellyel vétkeztünk Istenünk, Jehova ellen?«,+ 11  akkor mondd meg nekik: »,Azért, mert atyáitok elhagytak engem+ — ez Jehova kijelentése —, és más istenek után jártak, azoknak szolgáltak, és meghajoltak előttük.+ Engem azonban elhagytak, és törvényemet nem tartották meg.+ 12  Ti pedig még atyáitoknál is gonoszabbul cselekedtetek,+ és íme, egytől egyig gonosz szívetek makacssága+ szerint jártok, és nem engedelmeskedtek nekem.+ 13  Kivetlek benneteket ebből az országból+ arra a földre, amelyet sem ti, sem atyáitok nem ismertek.+ Ott majd más isteneknek fogtok szolgálni+ éjjel-nappal, mert nem leszek többé kegyes hozzátok.’« 14  »Azért íme, jönnek napok+ — ez Jehova kijelentése —, amikor nem azt mondják többé: ,Él Jehova, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről!’,+ 15  hanem ezt: ,Él Jehova, aki felhozta Izrael fiait észak földjéről, és mindazokból az országokból, ahova szétszórta őket!’, és visszahozom őket földjükre, amelyet ősatyáiknak adtam.«+ 16  »Íme, sok halászt hívatok — ez Jehova kijelentése —, és halászni fogják őket. Aztán sok vadászt+ hívatok, és felhajtják őket minden hegyről, minden dombról és a sziklahasadékokból.+ 17  Mert szemmel tartom minden útjukat. Nincsenek elrejtve előlem, és vétkük sincs rejtve szemem előtt.+ 18  Először is teljes mértékben megfizetek nekik vétkükért+ és bűnükért, amiért megszentségtelenítették földemet.+ Utálatosságaik tetemeivel és undorító dolgaikkal töltötték be örökségemet.«”+ 19  Ó, Jehova! Erősségem és erődöm, menedékem a nyomorúság napján!+ Hozzád térnek majd a nemzetek a föld végeiről,+ és ezt mondják: „Ősatyáinknak bizony csak hazugság+ lett az osztályrészük, hiábavalóság, és olyasmi, ami semmire sem jó.”+ 20  Hát készíthet-e magának isteneket a földi ember, mikor azok nem is istenek?+ 21  „Ezért hát, íme, megismertetem velük, ezúttal megismertetem velük kezemet és hatalmasságomat,+ és megtudják, hogy az én nevem Jehova.”+

Lábjegyzetek