Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 13:1–27

13  Ezt mondta nekem Jehova: „Menj, és szerezz magadnak lenövet, illeszd a csípődre, de vízbe ne vidd.”  Be is szereztem az övet Jehova szava szerint, és csípőmre illesztettem.  Jehova szava pedig így szólt hozzám másodszor:  „Vedd az övet, amelyet szereztél, és a csípődön van, aztán kerekedj föl, menj el az Eufráteszhez+, és rejtsd el ott egy sziklahasadékban.”  Elmentem hát, és elrejtettem az Eufrátesznél, ahogy Jehova megparancsolta nekem.  Sok-sok nap elteltével pedig történt, hogy Jehova így szólt hozzám: „Kerekedj föl, menj el az Eufráteszhez, és vedd el onnan az övet, amelyről azt parancsoltam, hogy rejtsd el ott.”  Így hát elmentem az Eufráteszhez, kiástam és elvettem az övet arról a helyről, ahova rejtettem, és íme, az öv tönkrement, semmire sem volt már jó.  Jehova szava akkor így szólt hozzám:  „Ezt mondja Jehova: »Ugyanígy teszem tönkre Júda büszkeségét+ és Jeruzsálem fölöttébb nagy büszkeségét. 10  Ez a gonosz nép, amely nem akar hallgatni szavaimra,+ amely szívének makacsságát követi,+ és folyton más istenek után jár, hogy szolgálja őket, és meghajoljon előttük,+ éppen olyan lesz, mint ez az öv, amely semmire sem jó már.« 11  »Mert ahogy az öv az ember csípőjéhez illeszkedik, úgy illesztettem Izrael egész házát és Júda egész házát magamra+ — ez Jehova kijelentése —, hogy néppé+ és névvé+, dicséretté és gyönyörűséggé legyen nekem. Ők azonban nem engedelmeskedtek.«+ 12  Mondd el nekik ezt a beszédet: »Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: ,Minden nagy korsót borral töltenek meg.’«+ Ők persze majd így szólnak hozzád: »Vajon mi nem tudjuk, hogy minden nagy korsót borral töltenek meg?« 13  Te pedig mondd meg nekik: »Ezt mondja Jehova: ,Íme, részegséggel+ töltöm meg e föld minden lakóját, a Dávid trónján ülő királyokat+, a papokat, a prófétákat és Jeruzsálem összes lakosát. 14  Összeütöm őket, egyiket a másikhoz, apákat és fiúkat egyaránt+ — ez Jehova kijelentése. — Nem könyörülök, szánakozni sem fogok, és nem tart vissza irgalom, hogy el ne pusztítsam őket.’«+ 15  Halljátok meg, és fordítsátok ide fületeket! Ne legyetek gőgösek,+ mert maga Jehova szólt.+ 16  Adjatok dicsőséget Isteneteknek, Jehovának,+ mielőtt sötétséget+ támasztana, és mielőtt egymáshoz verődnének lábaitok a hegyeken a homályban.+ Világosságot reméltek majd,+ de ő sötét árnyékra+ változtatja, sűrű homályra+ fordítja. 17  Ha pedig nem halljátok meg,+ rejtekhelyeken sír majd a lelkem a büszkeség miatt, és könnyeit hullatja. Patakzani fog a könny szememből,+ mert fogságba került Jehova nyája+. 18  Mondd meg a királynak és az úrnőnek+: »Alacsonyabbra üljetek,+ mert bizony lehull fejetekről gyönyörűségetek koronája.«+ 19  A déli városokat bezárták; nincs, aki megnyissa őket. Egész Júdát száműzetésbe hurcolták, mindenestül száműzetésbe hurcolták.+ 20  Emeld fel szemeidet, és lásd meg az észak felől közeledőket!+ Hol a neked adott nyáj, hol van gyönyörű nyájad?+ 21  Mit mondasz majd, amikor megszemlélnek?+ Hiszen kezdetben te tanítottad őket magad mellett mint meghitt barátaidat.+ Vajon nem törnek rád a szülési fájdalmak, mint amilyenek a szülő feleség fájásai?+ 22  És ha majd így szólsz a szívedben:+ »Miért értek engem ezek?«,+ nos, vétkeid sokasága miatt takarták fel ruhád szárnyát,+ és bántalmazták sarkadat. 23  Megváltoztathatja-e bőrét a kusita+, vagy foltjait a leopárd?+ Akkor ti is, akiket rosszra tanítottak, tudnátok jót tenni.+ 24  Szétszórom őket,+ mint a gabonaszárat, amely tovaszáll a puszta szelében.+ 25  Ez a te sorsod, kimért részed éntőlem+ — ez Jehova kijelentése —, mert elfelejtettél,+ és a hazugságban bízol.+ 26  Én is arcodra borítom ruhád szárnyát, és látni fogják gyalázatodat,+ 27  házasságtöréseidet+, nyihogásodat+, gátlástalan szajhálkodásodat. Láttam undorító dolgaidat a dombokon is, a mezőn is.+ Jaj neked, ó, Jeruzsálem! Nem tudsz megtisztulni+ — még meddig nem?”+

Lábjegyzetek