Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jelenések 7:1–17

7  Ezután láttam, hogy négy angyal+ áll a föld négy sarkán, és szorosan tartja a föld négy szelét+, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se semmilyen fára+.  És láttam egy másik angyalt feljönni napkelet+ felől, és az élő Isten pecsétje+ volt nála, és harsány hangon kiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek,  és ezt mondta: „Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg el nem pecsételjük+ a mi Istenünk rabszolgáit a homlokukon.”+  És hallottam az elpecsételtek számát: száznegyvennégyezer+, Izrael+ fiainak minden törzséből+ elpecsételve:  Júda+ törzséből tizenkétezer elpecsételt,Rúben+ törzséből tizenkétezer,Gád+ törzséből tizenkétezer,  Áser+ törzséből tizenkétezer,Naftali+ törzséből tizenkétezer,Manassé+ törzséből tizenkétezer,  Simeon+ törzséből tizenkétezer,Lévi+ törzséből tizenkétezer,Issakár+ törzséből tizenkétezer,  Zebulon+ törzséből tizenkétezer,József+ törzséből tizenkétezer,Benjámin+ törzséből tizenkétezer elpecsételt+.  Ezek után láttam, és íme, egy nagy sokaság+, melyet senki nem volt képes megszámolni, minden nemzetből+, törzsből, népből+ és nyelvből+; és a trón+ előtt és a Bárány előtt álltak, fehér köntösbe öltözve,+ és a kezükben pálmaágak+ voltak. 10  És szüntelenül ezt kiáltják harsány hangon: „A megmentést a mi Istenünknek köszönhetjük,+ aki a trónon ül,+ és a Báránynak+!” 11  Az angyalok+ pedig mind ott álltak a trón, a vének+ és a négy élő teremtmény+ körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent,+ 12  és ezt mondták: „Ámen! Az áldás, dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünké legyen örökkön-örökké! Ámen.”+ 13  Erre a vének+ egyike így szólt hozzám: „Kik ezek, akik fehér köntösbe vannak öltözve,+ és honnan jöttek?” 14  Én pedig azonnal ezt mondtam neki: „Te tudod, uram.” Ő pedig így szólt hozzám: „Ezek azok, akik kijönnek a nagy nyomorúságból+, és megmosták köntösüket, és megfehérítették+ a Bárány vérében+. 15  Ezért vannak az Isten trónja előtt;+ és éjjel-nappal szent szolgálatot+ végeznek neki templomában; és Az, aki a trónon ül,+ ki fogja terjeszteni sátorát+ fölöttük. 16  Nem fognak éhezni többé, nem is szomjaznak többé, a nap sem tűz rájuk, sem semmilyen perzselő hőség,+ 17  mert a Bárány+, aki a trón közepén van, terelgetni+ fogja őket, és elvezeti őket az élet forrásvizeihez+. És az Isten letöröl minden könnyet a szemükről.”+

Lábjegyzetek