Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Józsué 8:1–35

8  Jehova ezután így szólt Józsuéhoz: „Ne félj, és ne rettegj!+ Vedd magad mellé az egész hadviselő népet, kelj fel, és menj fel Aiba. Meglátod, kezedbe adtam Ai királyát, az ő népét, városát és földjét.+  Azt tegyétek Aival és királyával, mint amit Jerikóval és királyával tettetek.+ A zsákmányt azonban és a háziállatokat magatoknak zsákmányolhatjátok.+ Álljatok lesben a város ellen annak háta mögött.”+  Józsué tehát és az egész hadviselő nép+ felkelt, hogy felmenjen Ai ellen; Józsué pedig kiválasztott harmincezer embert, bátor, erős férfiakat,+ és kiküldte őket éjjel.  Ezt parancsolta nekik: „Álljatok lesben+ a város ellen annak háta mögött. Ne menjetek nagyon távol a várostól, és mindannyian legyetek készenlétben.  Én és mindazok, akik velem vannak, megközelítjük a várost. És amikor kijönnek, hogy megütközzenek velünk, mint először is volt,+ menekülni fogunk előlük.  Ők pedig utánunk jönnek majd, míg teljesen el nem szakítjuk őket a várostól, mert ezt fogják mondani: »Menekülnek előlünk, mint először«,+ mi pedig menekülünk előlük.  Akkor ti keljetek föl a lesből, és vegyétek be a várost. Jehova, a ti Istenetek a kezetekbe fogja adni azt.+  És amint bevettétek a várost, gyújtsátok fel azt;+ Jehova szava szerint cselekedjetek. Lássátok, ezt parancsolom nektek.”+  Ezután Józsué kiküldte őket, felvonultak a leshelyre, és elfoglalták helyüket Bétel és Ai között, Aitól nyugatra, Józsué pedig a nép között szállt meg aznap éjjel. 10  Majd Józsué korán reggel felkelt,+ megszemlélte a népet, és felment Izrael véneivel a nép élén Aiba. 11  Minden hadviselő férfi,+ aki vele volt, felment, hogy szemből közelítsék meg a várost, és letáboroztak Aitól északra úgy, hogy egy völgy választotta el őket Aitól. 12  Közben Józsué magához vett mintegy ötezer embert, és lesbe+ állította őket Bétel+ és Ai között, a várostól nyugatra. 13  Az emberek tehát felállították a fő tábort a várostól északra,+ és az utóvédet is a várostól nyugatra;+ Józsué pedig aznap éjjel a völgybe ment. 14  Amikor Ai királya meglátta ezt, akkor a város férfiai sietve korán felkeltek, és kimentek — a király és egész népe —, hogy megütközzenek Izraellel a megadott időben a kietlen síkság mellett. De a király nem tudta, hogy lesben állnak ellene a város mögött.+ 15  Amikor Józsué és az egész Izrael vereséget szenvedett előttük,+ menekülni kezdtek a puszta felé.+ 16  Erre az egész népet, amely a városban volt, összehívták, hogy vegyék üldözőbe őket, és így, hogy Józsuét üldözték, messze elszakadtak a várostól.+ 17  Egyetlen férfi sem maradt Aiban és Bételben, aki ne ment volna ki Izrael után, így a várost teljesen nyitva hagyták, és üldözőbe vették Izraelt. 18  Jehova ekkor ezt mondta Józsuénak: „Nyújtsd ki a kezedben levő dárdát Ai felé,+ mert a kezedbe adom azt!”+ Józsué tehát kinyújtotta a kezében lévő dárdát a város felé. 19  És amint kinyújtotta a kezét, a lesben állók gyorsan fölkeltek helyükről, futni kezdtek be a városba, és elfoglalták azt.+ Azután sietve lángba borították a várost.+ 20  Akkor Ai emberei visszafordultak, és íme, a város füstje száll fel az ég felé, és semerre sem voltak képesek menekülni. Ekkor a nép, amely a puszta felé menekült, az üldözők ellen fordult. 21  Józsué pedig és az egész Izrael látta, hogy a lesben+ állók elfoglalták a várost, és hogy felszáll a város füstje. Így megfordultak, és levágták Ai férfiait. 22  A többiek is kijöttek a városból ellenük, így Izrael közepette találták magukat, ezek innen, azok onnan, és vágták őket, míg nem maradt közülük egyetlen túlélő vagy menekülő sem.+ 23  Ai királyát+ pedig élve fogták el, és Józsué elé vitték. 24  Miután Izrael megölte Ai minden lakóját a mezőn, a pusztában, ahol üldözték őket, és mind egy szálig elestek, kardélre hányták őket és végük lett, akkor egész Izrael visszafordult Aiba, és minden ott lakót kardélre hánytak. 25  Akik azon a napon elestek, férfiak és nők, tizenkétezren voltak, Ai összes lakosa. 26  Józsué nem húzta vissza kezét, melyben a dárdát kinyújtva tartotta,+ míg Ai összes lakosát pusztulásra nem adta.+ 27  Csak a város háziállatait és zsákmányát ejtette magának Izrael zsákmányul, Jehova szava szerint, melyet parancsba adott Józsuénak.+ 28  Akkor Józsué felégette Ait, és időtlen időkre romhalmazzá tette,+ elhagyatott hellyé a mai napig. 29  Ai királyát+ pedig oszlopra akasztotta estig.+ Naplementekor Józsué parancsára levették a holttestet+ az oszlopról, odadobták a városkapu bejáratához, és nagy kőhalmot emeltek föléje, amely a mai napig ott áll. 30  Józsué ekkor oltárt+ épített Jehovának, Izrael Istenének az Ebál-hegyen,+ 31  ahogyan Mózes, Jehova szolgája megparancsolta Izrael fiainak a Mózes törvényének könyvében+ leírtak szerint: „Oltárt ép kövekből, melyekhez vasszerszám nem ért”,+ és égő felajánlásokat ajánlottak fel azon Jehovának, és közösségi áldozatokat áldoztak.+ 32  Majd Józsué felírta ott a kövekre Mózes törvényének egy másolatát,+ melyet ő Izrael fiai előtt írt.+ 33  És egész Izrael, a véneik+, az elöljárók és bíróik a láda két oldalán álltak a lévita papok előtt,+ akik Jehova szövetségének ládáját hordozták,+ a jövevény lakosok is, és a bennszülöttek is;+ a nép egyik fele a Gerizim-hegy+ előtt, a másik fele pedig az Ebál-hegy+ előtt (ahogy Mózes, Jehova szolgája megparancsolta),+ hogy először is megáldja+ Izrael népét. 34  Azután a törvény minden szavát felolvasta,+ az áldást+ és az átkot+, mindet aszerint, amint leíratott a törvény könyvében. 35  Nem volt egyetlen szó sem Mózes összes parancsolata között, melyet Józsué ne olvasott volna fel Izrael egész gyülekezete előtt,+ a nők+, a kisgyermekek+ és a köztük járó jövevény lakosok+ előtt.

Lábjegyzetek