Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Józsué 6:1–27

6  Jerikót pedig alaposan bezárták Izrael fiai miatt, se ki, se be nem mehetett senki.+  Jehova pedig ezt mondta Józsuénak: „Nézd, Jerikót és királyát, valamint a bátor és erős férfiakat mind a kezedbe adtam!+  Minden hadviselő férfi közületek meneteljen a város körül, egyszer körüljárva a várost. Így tegyetek hat napig.  Hét pap vigyen hét, kosszarvból készült kürtöt a láda előtt. A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják a kürtöket!+  És amikor fújják a kosszarvból készült kürtöket, és ti halljátok a kürtök hangját, az egész nép hallasson hangos csatakiáltást.+ Ekkor a város falai teljesen leomlanak,+ a nép pedig menjen fel, mindenki egyenesen előre.”  Józsué, Nún fia tehát összehívta a papokat,+ és ezt mondta nekik: „Vegyétek fel a szövetségládát,+ és hét pap vigyen hét, kosszarvból készült kürtöt Jehova ládája+ előtt.”  A népnek pedig ezt mondta: „Menjetek, és járjátok körül a várost. A felfegyverzett sereg+ menjen Jehova ládája előtt.”  És minden úgy történt, ahogy Józsué mondta a népnek; hét pap, akik hét, kosszarvból készült kürtöt vittek Jehova előtt, mentek, és fújták a kürtöket, Jehova szövetségének ládája pedig utánuk haladt.  A felfegyverzett sereg a kürtöt fújó papok előtt ment, az utóvéd+ pedig a láda után, folyamatosan fújva a kürtöket. 10  Józsué ezt parancsolta a népnek:+ „Ne kiáltsatok, és ne is hallassátok hangotokat, egy szó se hagyja el a szátokat addig a napig, amíg azt nem mondom: »Kiáltsatok!« Akkor kiáltsatok.”+ 11  És körülvitette Jehova ládáját a város körül, és egyszer körüljárták azt, majd visszamentek a táborba, és éjszakára a táborban maradtak. 12  Másnap Józsué korán reggel felkelt,+ a papok pedig elindultak Jehova ládájával+, 13  és hét pap, akik hét, kosszarvból készült kürtöt vittek Jehova ládája előtt, ott vonultak, és folyamatosan fújták a kürtöket. A felfegyverzett sereg előttük ment, az utóvéd pedig Jehova ládája után, folyamatosan fújva a kürtöket.+ 14  A második napon is körbejárták egyszer a várost, majd pedig visszatértek a táborba. És így tettek hat napon át.+ 15  A hetedik napon pedig korán felkeltek, már pirkadatkor, és ugyanígy körüljárták a várost hétszer. Csak ezen a napon járták körül hétszer a várost.+ 16  Hetedszerre pedig a papok megfújták a kürtöket, és Józsué így szólt a néphez: „Kiáltsatok,+ mert Jehova nektek adta a várost!+ 17  És a várost pusztulásra kell adni;+ a város minden benne lévővel Jehováé. Csak Ráháb+, a prostituált maradjon életben mindazokkal együtt, akik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk.+ 18  Ti pedig őrizkedjetek azoktól, amik pusztulásra vannak szánva.+ Nehogy megkívánjatok valamit is,+ és elvegyetek azokból, amik pusztulásra vannak szánva,+ nehogy Izrael táborát pusztulásra szánt dologgá és kegyvesztetté tegyétek.+ 19  Minden ezüst és arany, valamint a rézből és vasból készült tárgyak szentek Jehova előtt.+ Ezek mind Jehova kincsei közé kerüljenek.”+ 20  A nép pedig kiáltott, amikor megfújták a kürtöket.+ És amint a nép meghallotta a kürtök hangját, és hangos csatakiáltásban tört ki, a falak teljesen leomlottak.+ Ezután pedig a nép felment a városba, mindenki egyenesen előre, és elfoglalták a várost. 21  Mindent, ami a városban volt, pusztulásra adtak; férfiakat és nőket, fiatalokat és öregeket, a bikáktól a juhokig és szamarakig mindent kardélre hánytak.+ 22  A két férfinak, akik kikémlelték a földet, ezt mondta Józsué: „Menjetek be annak a prostituált nőnek a házába, és hozzátok ki onnan azt az asszonyt és mindenkit, aki hozzá tartozik, ahogy megesküdtetek neki.”+ 23  A fiatalemberek tehát, akik kikémlelték a földet, bementek, és kihozták Ráhábot, az apját, anyját, testvéreit és mindenkit, aki hozzá tartozott, igen, az egész rokonságát kihozták.+ És Izrael táborán kívül helyezték el őket. 24  Akkor felégették a várost tűzzel és mindent, ami benne volt.+ Csak az ezüstöt és az aranyat, valamint a rézből és vasból készült tárgyakat vitték Jehova házának kincsei közé.+ 25  Ráhábot, a prostituáltat és az ő apjának háznépét, és mindenkit, aki hozzá tartozott, életben hagyott Józsué.+ Ráháb pedig a mai napig Izraelben lakik,+ mert elrejtette a követeket, akiket Józsué Jerikó kikémlelésére küldött.+ 26  Józsué akkor esküt tett, melyben kijelentette: „Átkozott legyen az az ember Jehova előtt, aki felkel, hogy felépítse ezt a várost, Jerikót! Elsőszülöttjének élete árán rakja le az alapját, és legkisebb fiának élete árán állítsa fel annak kapuit!”+ 27  Jehova tehát Józsuéval volt,+ és az egész földön elterjedt a híre.+

Lábjegyzetek