Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Józsué 5:1–15

5  És amikor a Jordán nyugati oldalán lévő amoriták+ összes királya, és a tenger mellett lakó kánaániták+ összes királya meghallotta, hogy Jehova felszárította a Jordán vizét Izrael fiai előtt, míg át nem keltek, akkor megolvadt a szívük,+ és nem maradt bennük szellem Izrael fiai miatt.+  Ekkor Jehova így szólt Józsuéhoz: „Készíts magadnak kovakőből késeket, és újra, másodszor is metéld körül+ Izrael fiait.”  Készített tehát Józsué magának kovakőből késeket, és körülmetélte Izrael fiait Gibeát-Haáralótnál.+  Ez volt pedig az ok, amiért Józsué körülmetélte őket: mindenki, aki kijött Egyiptomból, a férfiak, minden hadviselő férfi meghalt+ a pusztában az úton, amikor kijöttek Egyiptomból.  Mindenki, aki kijött, körül volt metélve, de akik a pusztában születtek az úton, amikor kijöttek Egyiptomból, azokat már nem metélték körül.  Mert Izrael fiai negyven évig+ vándoroltak a pusztában, míg a hadviselő férfiak egész nemzete, amely kijött Egyiptomból, és nem hallgatott Jehova szavára, meg nem halt; akiknek Jehova megesküdött, hogy nem engedi meglátniuk azt a földet,+ mely felől Jehova megesküdött ősatyáiknak, hogy nekünk adja,+ a tejjel és mézzel folyó földet.+  És fiaikat állította helyükbe.+ Ezeket Józsué körülmetélte, mivel körülmetéletlenek voltak, mert nem metélték körül őket az úton.  Amikor pedig befejezték az egész nemzet körülmetélését, a táborban maradtak a helyükön, míg fel nem gyógyultak.+  Azután Jehova ezt mondta Józsuénak: „Ma töröltem el Egyiptom gyalázatát rólatok!”+ Ezért azt a helyet Gilgálnak+ nevezték, és így is hívják mind a mai napig. 10  Izrael fiai pedig Gilgálban táboroztak, és megtartották a pászkát a hónap tizennegyedik napján+ este, Jerikó kietlen síkságán. 11  És a pászka másnapján a föld terméséből kezdtek enni, kovásztalan kenyeret+ és pörkölt gabonát, ugyanazon a napon. 12  A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, amikor már a föld termését ették. Nem volt többé mannájuk Izrael fiainak,+ hanem abban az évben Kánaán földjének terményeit kezdték enni.+ 13  És történt, hogy amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett és látta, hogy ott áll előtte egy férfi,+ kivont karddal a kezében.+ Józsué odament hozzá, és ezt mondta neki: „Velünk vagy-e, vagy az ellenségeinkkel?” 14  A férfi pedig így felelt: „Nem, hanem Jehova seregének fejedelme vagyok; most jöttem.”+ Erre arccal a földre borult Józsué, leborult előtte,+ és ezt mondta: „Mit akar mondani az én uram a szolgájának?” 15  Jehova seregének fejedelme pedig így válaszolt Józsuénak: „Vedd le a sarudat lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz.” És Józsué azonnal úgy tett.+

Lábjegyzetek