Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Józsué 21:1–45

21  A léviták atyáinak elöljárói odamentek Eleázár+ paphoz és Józsuéhoz+, Nún fiához, és az Izrael fiai törzseinek élén álló atyák elöljáróihoz,  és beszéltek velük Silóban+, Kánaán földjén, ezt mondva: „Jehova megparancsolta Mózes által, hogy adjanak nekünk városokat, amelyekben lakhatunk, a hozzájuk tartozó legelőkkel a háziállatainknak.”+  Izrael fiai tehát Jehova parancsára odaadták a lévitáknak+ az örökségükből ezeket a városokat és azok legelőit.+  Sorsvetés által jutott rész a kehátiták+ családjainak, és tizenhárom város jutott Áron pap fiainak a léviták közül, sorsvetés által, Júda+ törzséből, a simeoniták+ törzséből és Benjámin+ törzséből.  Kehát+ többi fiának tíz város jutott sorsvetéssel Efraim+ törzsének családjaitól, Dán+ törzséből és Manassé+ fél törzséből.  Gerson+ fiainak sorsvetéssel tizenhárom város jutott Issakár+ törzsének családjaitól, Áser+ törzséből, Naftali+ törzséből és Manassé fél törzséből Básánban.+  Mérári+ fiainak a családjaik szerint tizenkét város jutott Rúben+ törzséből, Gád+ törzséből és Zebulon+ törzséből.  Izrael fiai tehát ezeket a városokat adták a lévitáknak az azokhoz tartozó legelőkkel+ együtt sorsvetés által,+ ahogy Jehova megparancsolta Mózes által.+  Júda fiai törzséből és Simeon fiai törzséből tehát ezeket a megnevezett városokat adták oda,+ 10  és azok Áron fiaié lettek a kehátiták családjaiból, Lévi fiai közül, mivel rájuk esett az első sorsvetés.+ 11  Nekik adták tehát Kirját-Arbát+ (Arba volt Anák atyja)+, vagyis Hebront+ Júda+ hegyvidékén, és a hozzá tartozó legelőket körös-körül; 12  a városhoz tartozó földet és annak településeit pedig Kálebnek, Jefunné fiának adták birtokul.+ 13  Áron pap fiainak adták az emberölőnek+ menedékül szolgáló várost,+ Hebront+ és annak legelőjét, valamint Libnát+ és annak legelőjét, 14  Jattirt+ és annak legelőjét, Estemoát+ és annak legelőjét, 15  Hólont+ és annak legelőjét, Debirt+ és annak legelőjét, 16  Aint+ és annak legelőjét, Juttát+ és annak legelőjét, valamint Bét-Semest+ és annak legelőjét; kilenc várost ebből a két törzsből. 17  Benjámin törzséből Gibeont+ és annak legelőjét, Gébát+ és annak legelőjét, 18  Anatótot+ és annak legelőjét, valamint Almont+ és annak legelőjét; négy várost. 19  Áron+ pap fiainak összesen tizenhárom városa volt, a hozzá tartozó legelőkkel együtt.+ 20  Kehát fiai családjainak, a Kehát fiai közül való többi lévitának Efraim törzséből jutottak városok sorsvetéssel.+ 21  Nekik adták az emberölőnek+ menedékül szolgáló várost,+ Sikemet+ és annak legelőjét+ Efraim hegyvidékén, és Gézert+ annak legelőjével, 22  Kibcaimot+ és annak legelőjét, valamint Bét-Horont+ és annak legelőjét; négy várost. 23  Dán törzséből Eltekét és annak legelőjét, Gibbetont+ és annak legelőjét, 24  Ajjalont+ és annak legelőjét, valamint Gát-Rimmont+ és annak legelőjét; négy várost. 25  Manassé fél törzséből pedig Taánakot+ és annak legelőjét, valamint Gát-Rimmont és annak legelőjét; két várost. 26  Összesen tíz város volt és azok legelői, melyeket Kehát többi fiának a családjai kaptak. 27  A Lévi családjai közé tartozó Gerson+ fiai kapták Manassé+ fél törzséből az emberölőnek menedékül szolgáló várost, Golánt+ Básánban, és annak legelőjét, valamint Beésterát+ és annak legelőjét; két várost. 28  Issakár+ törzséből Kisjont+ és annak legelőjét, Daberátot+ és annak legelőjét, 29  Jármutot+ és annak legelőjét, valamint Én-Gannimot+ és annak legelőjét; négy várost. 30  Áser+ törzséből Misált+ és annak legelőjét, Abdont+ és annak legelőjét, 31  Helkátot+ és annak legelőjét, valamint Rehobot+ és annak legelőjét; négy várost. 32  Naftali+ törzséből az emberölőnek+ menedékül szolgáló várost,+ Kedest+ Galileában, és annak legelőjét, Hammot-Dórt+ és annak legelőjét, valamint Kartánt és annak legelőjét; három várost. 33  A gersoniták összes városa családonként tizenhárom város volt, és azok legelői. 34  Mérári+ fiainak családjai, a többi lévita kapta a Zebulon+ törzséből Jokneámot+ és annak legelőjét, Kartát és annak legelőjét, 35  Dimnát+ és annak legelőjét, valamint Nahalált+ és annak legelőjét; négy várost. 36  Rúben+ törzséből Bécert+ és annak legelőjét, Jahácot+ és annak legelőjét, 37  Kedemótot+ és annak legelőjét, valamint Mefaátot+ és annak legelőjét; négy várost. 38  Gád+ törzséből az emberölőnek menedékül szolgáló várost, Rámótot Gileádban+, és annak legelőjét, Mahanaimot+ és annak legelőjét, 39  Hesbont+ és annak legelőjét, valamint Jázert+ és annak legelőjét; összesen négy várost. 40  Az összes város, mely sorsvetés által Mérári+ fiaié lett családonként, a léviták többi családjaié, tizenkét város volt. 41  A léviták összes városa Izrael fiainak birtokán negyvennyolc város volt,+ a hozzá tartozó legelőkkel együtt.+ 42  Minden város esetében a várost legelő vette körül; így volt mindegyik városnál.+ 43  Jehova tehát Izraelnek adta azt az egész földet, amelyről megesküdött ősatyáiknak,+ hogy nekik adja azt, ők pedig birtokba vették,+ és ott éltek. 44  Sőt Jehova nyugalmat is adott nekik+ mindenfelől, pontosan úgy, ahogy megesküdött+ ősatyáiknak, és egyetlen ellenségük sem állt meg előttük;+ Jehova minden ellenségüket a kezükbe adta.+ 45  Egyetlen ígéret sem hiúsult meg mindabból a jó ígéretből, melyet Jehova tett Izrael házának; minden valóra vált.+

Lábjegyzetek