Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Józsué 17:1–18

17  És rész jutott sorsvetéssel+ Manassé+ törzsének, mivel ő volt József elsőszülöttje+, Mákirnak+, Manassé elsőszülöttjének, Gileád+ apjának, mert hadviselő férfi+ volt; övé lett Gileád+ és Básán.  Manassé többi fiának is jutott rész sorsvetéssel családonként: Abiézer+ fiainak, Hélek+ fiainak, Aszriel fiainak, Sikem+ fiainak, Héfer fiainak és Semida+ fiainak. Ők voltak Manassénak, József fiának fiai, a férfiak, családonként.  Celofádnak+, Héfer fiának, aki Gileád fia, aki Mákir fia, aki pedig Manassé fia, nem fiai, hanem lányai voltak. Így hívták a lányait: Mahla, Noa, Hogla, Milka és Tirca.+  Ők megjelentek Eleázár+, a pap előtt, és Józsué, Nún fia előtt, és a fejedelmek előtt, és ezt mondták: „Jehova volt az, aki megparancsolta Mózesnek, hogy adjon nekünk örökséget testvéreink között.”+ Adott hát nekik Jehova parancsára örökséget apjuknak testvérei között.+  Tíz rész jutott Manassénak a Jordán másik oldalán levő Gileád és Básán földjén kívül,+  mivel Manassé lányainak az ő fiai között jutott örökség, Gileád földje pedig Manassé többi fiáé lett.  Manassé határa pedig Ásertől Mikmetátig+ tartott, amely Sikem+ előtt van, és a határ jobbra fordult Én-Tappuah lakosai felé.  Tappuah+ földje Manasséé lett, de maga Tappuah Manassé határán Efraim fiaié volt.  A határ lement Kanah völgyéig*, délre Efraim városainak+ völgyéig* Manassé városai között, és Manassé határa a völgy* északi részén volt, és a tengernél ért véget.+ 10  Délre Efraimé, északra pedig Manasséé, és a tenger volt a határa;+ és északon elértek egészen Áserig, keleten pedig Issakárig. 11  Manasséhoz+ tartozott Issakárban és Áserben Bét-Seán+ és az alárendelt városai, Jibleám+ és az alárendelt városai, Dór+ lakosai és annak alárendelt városai, Én-Dór+ lakosai és annak alárendelt városai, Taának+ lakosai és annak alárendelt városai, valamint Megiddó+ lakosai és annak alárendelt városai, a magaslatok közül három. 12  Manassé fiai nem tudták elfoglalni ezeket a városokat;+ a kánaániták makacsul ragaszkodtak ahhoz, hogy ott maradjanak azon a földön.+ 13  Történt pedig, hogy amikor Izrael fiai megerősödtek,+ rabszolgamunkára kényszerítették a kánaánitákat,+ és nem űzték ki őket teljesen.+ 14  József fiai pedig beszéltek Józsuéval, és ezt mondták: „Miért egy sorsvetésnyi örökséget+ és egy kimért részt adtál nekem, holott nagy nép vagyok, mert Jehova mindeddig megáldott engem?”+ 15  Erre Józsué így felelt nekik: „Ha nagy nép vagy, menj föl az erdőségbe, és irtsd ki azt magadnak a periziták+ és a refaiták+ földjén, mert Efraim hegyvidéke+ túl kicsi neked.” 16  Ekkor József fiai ezt mondták: „A hegyvidék nem elég nekünk, és a völgyben lakó összes kánaánitának vaspengékkel felszerelt harci szekerei+ vannak, azoknak is, akik Bét-Seánban+ és alárendelt városaiban laknak, és azoknak is, akik Jezréel+ völgyében laknak.” 17  Józsué erre ezt mondta József házának, Efraimnak és Manassénak: „Nagy nép vagy, és erős is.+ Nem egy sorsvetésnyi részt kell kapnod,+ 18  hanem legyen tiéd a hegyvidék.+ Mivel az egy erdőség, vágd ki, és az legyen területed határa. Ki kell űznöd a kánaánitákat, noha vaspengékkel felszerelt harci szekereik vannak, és erősek.”+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.