Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Józsué 12:1–24

12  Ezek pedig a föld királyai, akiket Izrael fiai megvertek, és akiknek azután elfoglalták földjüket — a Jordán napkelet felőli oldalán,+ az Arnon+ völgyétől* a Hermon-hegyig+, és az egész Arabát+ napkelet felől:  Szihon+, az amoriták királya, aki Hesbonban+ lakott, aki az Arnon+ völgyének* szélén lévő Aróertől+ és a völgy* közepétől uralkodott, meg Gileád felén is egészen a Jabbók+ völgyéig*, Ammon fiainak határáig,  és az Arabán+ is egészen a Kinneret-tengerig+ a keleti oldalon, egészen az Araba tengeréig, a Sós-tengerig+, keletre Bét-Jesimót+ irányában, és délre a Piszga+ lejtői alatt.  Ógnak+, Básán királyának a refaitáktól megmaradt területe,+ aki Astarótban+ és Edreiben+ lakott,  és a Hermon-hegyen+, Szalkában, és egész Básánban+ uralkodott, egészen a gesúriak+ és a maákátiak+ határáig, és Gileád felében, Szihonnak+, Hesbon+ királyának területéig.  Mózes, Jehova szolgája és Izrael fiai verték meg őket,+ azután pedig Mózes, Jehova szolgája Rúben fiainak+, Gád fiainak+ és Manassé fél törzsének+ adta azt birtokul.  Ezek annak a földnek a királyai, akiket Józsué és Izrael fiai legyőztek a Jordán nyugati oldalán, a Libanon+ völgyében* lévő Baál-Gádtól+ egészen a Hálák-hegyig+, amely Szeir+ felé emelkedik, amit ezután Józsué Izrael törzseinek adott birtokul részük szerint,+  a hegyvidéken, a Sefélán, az Arabában, a lejtőkön, a pusztában és a Negebben+, vagyis a hettiták, az amoriták+ és a kánaániták, a periziták, a hivviták és a jebusziták földjét:+   Jerikó királya+: egy; a Bétel melletti Ai királya+: egy; 10  Jeruzsálem királya+: egy; Hebron királya+: egy; 11  Jármut királya+: egy; Lákis királya+: egy; 12  Eglon királya+: egy; Gézer királya+: egy; 13  Debir királya+: egy; Géder királya: egy; 14  Horma királya: egy; Arád királya: egy; 15  Libna+ királya: egy; Adullám királya: egy; 16  Makkeda királya+: egy; Bétel+ királya: egy; 17  Tappuah királya: egy; Héfer királya+: egy; 18  Afék királya: egy; Lassáron királya: egy; 19  Mádon királya+: egy; Hácor királya+: egy; 20  Simron-Meron királya: egy; Aksáf királya+: egy; 21  Taának királya: egy; Megiddó+ királya: egy; 22  Kedes királya: egy; a kármeli Jokneám+ királya: egy; 23  a Dór-hegységben lévő Dór királya:+ egy; a Gilgálban lévő Góim királya: egy; 24  Tirca királya: egy;összesen harmincegy király.+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Szó szerint: völgysíkján.