Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Józsué 1:1–18

1  Miután Mózes, Jehova szolgája meghalt, Jehova így szólt Mózes szolgájához+, Józsuéhoz,+ Nún fiához:  „Szolgám, Mózes meghalt.+ Kelj fel hát, és menj át ezen a Jordánon te és ez az egész nép arra a földre, melyet nekik, Izrael fiainak adok.+  Minden helyet, melyet talpatok érint, nektek adok, ahogy Mózesnek ígértem.+  A pusztától és innen, Libanontól a nagy folyóig, az Eufrátesz folyóig — amely mind a hettiták földje+ —, és napnyugat felé a Nagy-tengerig minden a ti területetek lesz.+  Senki sem áll meg előtted életed minden napján.+ Ahogy Mózessel vele voltam, úgy veled is veled leszek;+ nem hagylak cserben, nem hagylak teljesen magadra.+  Légy bátor és erős,+ mert te teszed ezt a népet örökösévé+ annak a földnek, amely felől megesküdtem ősatyáiknak, hogy nekik adom azt.+  Csak légy bátor és nagyon erős, hogy mindent gondosan az egész törvény szerint cselekedj, amelyet szolgám, Mózes megparancsolt neked.+ Ne térj el attól se jobbra, se balra,+ hogy bölcsen cselekedj, amerre csak mész.+  Ne távozzon el szádtól a törvénynek e könyve,+ olvasd azt halk hangon éjjel és nappal, hogy mindent gondosan úgy cselekedj, ahogy abban megíratott.+ Mert így sikeressé teszed utad, és bölcsen fogsz cselekedni.+  Nem parancsoltam meg neked?+ Légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj,+ mert Jehova, a te Istened veled van, bárhová mész.”+ 10  Józsué pedig megparancsolta a nép elöljáróinak: 11  „Menjetek át a táboron, és parancsoljátok meg a népnek: »Készítsetek magatoknak útravalót, mert három nap múlva átkeltek ezen a Jordánon, hogy bemenjetek arra a földre és birtokba vegyétek azt, melyet Jehova, a ti Istenetek ad nektek, hogy birtokba vegyétek.«”+ 12  Rúben és Gád fiainak, valamint Manassé fél törzsének pedig ezt mondta Józsué: 13  „Emlékezzetek Jehova szolgájának, Mózesnek a szavaira, amikor ezt parancsolta nektek:+ »Jehova, a ti Istenetek nyugalmat ad nektek, és nektek adta ezt a földet. 14  Feleségeitek, kicsinyeitek és jószágaitok azon a földön fognak élni, amelyet Mózes nektek adott a Jordán innenső oldalán.+ Viszont ti, férfiak keljetek át csatarendben+ testvéreitek élén, az összes bátor, erős férfi,+ és segítsétek őket. 15  És amikor Jehova nyugalmat ad testvéreiteknek is, mint nektek, és ők is birtokba veszik a földet, melyet Jehova, az Istenetek ad nekik,+ ti is térjetek vissza a földetekre, és vegyétek birtokba azt,+ melyet Jehova szolgája, Mózes adott nektek a Jordán napkelet felőli oldalán.«”+ 16  Ők pedig így feleltek Józsuénak: „Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és bárhová küldesz minket, elmegyünk.+ 17  Ahogy Mózesre hallgattunk mindenben, úgy rád is hallgatunk majd. Csak legyen veled Jehova, az Istened,+ mint ahogy Mózessel is vele volt!+ 18  Ha valaki ellene szegül a parancsodnak,+ és nem hallgat a szavadra mindenben, amit parancsolsz neki, haljon meg.+ Te csak légy bátor és erős!”+

Lábjegyzetek