Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jóel 3:1–21

3  „Mert íme, azokban a napokban és abban az időben,+ amikor visszahozom Júda és Jeruzsálem fogságba esettjeit,+  egybegyűjtöm az összes nemzetet is,+ és leviszem őket a Josafát völgyébe;+ és ítélkezni fogok ott felettük népem és örökségem, Izrael miatt,+ amelyet szétszórtak a nemzetek között; és felosztották az én földemet.+  Népemre sorsot vetettek,+ a fiúgyermeket szajháért+ adták oda, a lánygyermeket pedig borért adták el, hogy ihassanak.  Mi közötök hozzám nektek is, ó, Tírusz és Szidón,+ és Filisztea összes vidéke?+ Hát így bántok velem jutalmul? Ha pedig így bántok velem, akkor hamar, sietve a fejetekre fordítom vissza bánásmódotokat.+  Mert elvettétek ezüstömet és aranyamat,+ és az én kívánatos és jó dolgaimat bevittétek templomaitokba;+  Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok+ a görögök fiainak+, hogy messze kerüljenek a területüktől.+  Íme, én felserkentem őket, hogy eljöjjenek arról a helyről, ahová eladtátok őket,+ és bánásmódotokat a saját fejetekre fordítom vissza.+  Eladom fiaitokat és lányaitokat Júda fiainak kezébe,+ ők pedig eladják azokat a sábai+ férfiaknak, egy messzi nemzetnek;+ mert Jehova szólt így.  Hirdessétek ki ezt a nemzetek között:+ »Szenteljetek háborút! Serkentsétek fel az erős férfiakat!+ Közeledjenek, jöjjenek fel mind a hadakozó férfiak!+ 10  Kovácsoljátok ekevasaitokat kardokká, és metszőkéseiteket+ lándzsákká! Mondja a gyenge is: ,Erős férfi vagyok.’+ 11  Nyújtsatok segítséget és jöjjetek, mind, ti környező nemzetek,+ gyűljetek össze!«”+ Oda vidd le, ó, Jehova, a te hatalmasaidat!+ 12  „Serkenjenek fel a nemzetek, és jöjjenek fel a Josafát völgyébe,+ mert ott ülök majd, hogy megítéljem mind a környező nemzeteket.+ 13  Eresszétek neki a sarlót,+ mert megérett az aratnivaló!+ Jöjjetek, ereszkedjetek alá, mert megtelt a borsajtó,+ túlcsordulnak a sajtókádak; hisz megsokasodott gonoszságuk.+ 14  Tömegek, tömegek a döntés völgyében,+ mert közel van Jehova napja a döntés völgyében.+ 15  A nap és a hold elsötétedik, még a csillagok is bevonják fényüket.+ 16  Jehova ordít majd a Sionról, mint egy oroszlán, és kiereszti hangját Jeruzsálemből.+ Az ég és a föld megrendül,+ de Jehova menedék lesz népének,+ erőd Izrael fiainak.+ 17  És megtudjátok, hogy én vagyok Jehova, a ti Istenetek,+ aki a Sionon, szent hegyemen lakozom.+ Szent hellyé lesz Jeruzsálem,+ idegenek többé nem vonulnak át rajta.+ 18  Azon a napon a hegyek édes bortól csepegnek,+ a dombokon tej folyik, és Júda minden folyómedrét víz árasztja el. Jehova házából forrás fakad majd,+ és megöntözi az Akáciafák+ völgyét*. 19  Egyiptom pedig elhagyatott pusztasággá válik;+ Edom elhagyatott pusztaság pusztájává lesz+ a Júda fiain elkövetett erőszakért, akiknek a földjén ártatlan vért ontottak.+ 20  Júda viszont időtlen időkig lakott lesz,+ és Jeruzsálem is nemzedékről nemzedékre.+ 21  Ártatlannak fogom tekinteni vérüket, amelyet nem tekintettem ártatlannak;+ Jehova pedig a Sionon lakozik majd.”+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.