Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jób 9:1–35

9  Jób ekkor megszólalt, és ezt mondta:   „Bizony, tudom én, hogy így van.Hogy is lehetne a halandónak igaza Istennel perelve?+   Ha Ő szívesen perlekedne vele,+Nem tudna az felelni Neki ezer közül egyre sem.   Bölcs szívű és nagy erejű ő.+Ki makacskodhatna vele szemben sértetlenül?+   Hegyeket mozdít el úgy,+ hogy az emberek mit sem tudnak róluk,Ő, aki felforgatja azokat haragjában.+   Megrengeti a földet, hogy kimozdul helyéből,Remegnek az oszlopai+.   Szól a napnak, hogy ne ragyogjon,Pecsétet tesz a csillagok köré,+   Egymaga feszíti ki az egeket,+És lépked a tenger hullámhegyein;+   Megalkotja az Ás csillagképet és a Keszil csillagképet,A Kima csillagképet+ és Délnek belső szobáit; 10  Nagy és kifürkészhetetlen dolgokat visz véghez,+Csodákat, melyeknek számuk sincsen.+ 11  Íme, elvonul mellettem, de nem látom őt,Elhalad, de nem veszem észre.+ 12  Íme, ha elragad valamit, ki szegülhet szembe vele?Ki mondhatja neki: »Mit cselekszel?«+ 13  Isten nem fordítja vissza haragját;+Őalatta meghajolnak a tombolónak+ segítői. 14  Hát akkor én hogy felelhetnék neki?Megválogatom szavaimat őelőtte,+ 15  Akinek nem felelnék, még akkor sem, ha igazam volna.+Peres felem kegyéért esedeznék.+ 16  Ha kiáltanék hozzá, vajon válaszolna-e nekem?+Nem hinném, hogy fülével szavamra figyelne, 17  Aki fergeteggel összezúz engem,És ok nélkül sokasítja sebeimet.+ 18  Lélegzetet+ sem hagy vennem,Hisz keservekkel tölt el folyton. 19  Ha valaki nagy erejű, akkor ő az,+És ha valaki erős az igazságszolgáltatásban — ó, bárcsak megidéznének! 20  Ha igazam lenne, a saját szám jelentene ki gonosznak;Ha feddhetetlen volnék is, ő hamisnak ítélne. 21  Ha feddhetetlen volnék is, nem ismerném a lelkemet;Megvetném az életem. 22  Egy dolog van, azért kimondom:»A feddhetetlent és a gonoszt is elveszti ő.«+ 23  Ha egy hirtelen áradat halált hozna váratlanul,Ő csúfot űzne az ártatlanok kétségbeeséséből. 24  A gonosznak kezébe adatott a föld;+Elfedi ő a bírák arcát.Ki más, ha nem ő? 25  Napjaim gyorsabbak, mint a kengyelfutó;+Elszaladnak, és nem látnak semmi jót. 26  Tovasuhannak, mint a nádcsónakok,Mint a sas, amely itt is, ott is lecsap a zsákmányra.+ 27  Ha azt mondtam: »Hadd felejtsem el gondomat,+Hadd öltsek más ábrázatot,+ és hadd derüljek fel«, 28  Megrémültem minden fájdalmamtól;+Tudom, hogy nem fogsz ártatlannak tartani. 29  Úgyis gonosznak találtatom!Minek fáradozom hát hiába?+ 30  Ha megmosakodnék is hólében,És megtisztítanám is kezemet hamuzsírral,+ 31  Akkor is verembe mártanál,S megutálnának engem ruháim. 32  Mert nem ember ő,+ mint én, hogy felelhetnék neki,Hogy egymással perbe szállhatnánk. 33  Nincs, aki dönthetne közöttünk,+Hogy mindkettőnkre rátegye kezét. 34  Távolítsa el rólam vesszejét,+És ne rémítsen az ő félelmetessége! 35  Hadd beszéljek, s ne kelljen félnem őtőle,Hisz nem olyan vagyok én.

Lábjegyzetek