Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jób 33:1–33

33  De most hallgasd meg, kérlek, szavaimat, ó, Jób!Fogadd be füledbe mindazt, amit beszélek.   Nézd csak! Szólásra nyitom számat,Nyelvem megszólal ínyemmel.+   Szívem egyenessége a beszédem,+És ismeretet szól az ajkam őszintén.+   Isten szelleme alkotott engem,+És a Mindenható lehelete hívott életre.+   Felelj nekem, ha tudsz,Sorakoztass elém szavakat; állj elő.   Íme, én is olyan vagyok az igaz Isten előtt, mint te;+Én is agyagból formáltattam.+   Íme, semmi félelmetes nincsen bennem, amitől rémüldöznöd kellene,És nem nehezedik rád nyomás+ tőlem.   Csakhogy te azt mondtad fülem hallatára,És hallottam szavaid hangját:   »Tiszta vagyok, törvényszegés nélkül;+Mocsoktalan vagyok, és nincsen vétkem.+ 10  Íme, ő alkalmat talál rá, hogy szembehelyezkedjen velem,Ellenségének tart engem.+ 11  Kalodába szorítja lábamat,+Figyeli minden ösvényemet.«+ 12  Nos, ebben nincs igazad,+ választ adok neked;Isten ugyanis sokkal nagyobb a halandó embernél.+ 13  Miért perlekedtél ővele?+Mert nem felel minden szavadra?+ 14  Hiszen szól az Isten egyszer is,Kétszer is+ — bár nem veszik figyelembe — 15  Álomban+, éjjeli látomásban+,Amikor mély alvásba merülnek az emberek,Szendergéskor az ágyon.+ 16  llyenkor nyitja meg az emberek fülét,+És pecsétjét teszi a nekik szóló intelemre, 17  Hogy elfordítsa az embert cselekedetétől,+És eltakarja a büszkeséget+ az életerős férfi elől. 18  Visszatartja lelkét a veremtől,+És életét attól, hogy dárda által vesszen el.+ 19  Meg is feddi őt fájdalommal az ágyán,És szüntelenül háborognak csontjai. 20  Élete megutáltatja vele a kenyeret,+És lelke a kívánatos eledelt. 21  Húsa elsorvad a szemek elől,És csontjai, melyek nem látszottak, lecsupaszodnak. 22  Lelke a veremhez közeledik,+És élete a halált osztókhoz. 23  Ha van mellette követ,Szószóló, ezer közül egy,Hogy tudassa az emberrel egyenességét, 24  Akkor kegyes lesz hozzá, és ezt mondja:»Szabadítsd meg, ne szálljon alá a verembe!+Váltságot találtam!+ 25  Legyen üdébb a teste, mint ifjúkorában;+Térjen vissza fiatalos erejének napjaihoz.«+ 26  Könyörögni fog Istenhez, hogy kedvét lelje benne,+És látni fogja színét örömkiáltások közepette,Ő pedig visszaadja az Ő igazságosságát a halandónak. 27  Énekel majd az embereknek, és ezt mondja:»Vétkeztem+, és elferdítettem azt, ami egyenes;Bizony nem ezt kellett volna tenni. 28  Megváltotta lelkemet, hogy ne szálljon a verembe,+És életem látni fogja a világosságot.« 29  Íme, mindezt megcselekszi Isten,Kétszer is, háromszor is az életerős férfival, 30  Hogy visszatérítse lelkét a veremtől,+És megvilágosodjék az élők világosságával.+ 31  Figyelj ide, ó, Jób! Hallgass rám!Maradj csendben, hadd beszéljek még! 32  Ha van valami mondandód, felelj nekem;Beszélj, mert örömet szerez nekem igazságosságod. 33  Ha nincsen, akkor te figyelj énrám;+Maradj csendben, és én bölcsességre tanítalak.”

Lábjegyzetek